Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Controle bewindvoering niet te doen voor kantonrechters, hoop gevestigd op branchevereniging

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Controle bewindvoering niet te doen voor kantonrechters, hoop gevestigd op branchevereniging

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Media arrow Controle bewindvoering niet te doen voor kantonrechters, hoop gevestigd op branchevereniging
 
Controle bewindvoering niet te doen voor kantonrechters, hoop gevestigd op branchevereniging
maandag, 17 november 2008

}

Er zijn geen concrete wettelijke eisen gesteld aan bewindvoerders en daarom gaat het wel 'ns fout, net als bij makelaars en alternatieve geneesheren. ‘Iedereen kan morgen een bewindvoerderskantoor beginnen, zegt C. Struijk, voorzitter van de BPBI, de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders gisteravond in ZEMBLA.

En inderdaad, meerderjarig zijn lijkt de enige voorwaarde, zolang deze persoon niet zelf onder curatele staat, niet onder beschermingsbewind valt en niet failliet is verklaard (of in een WSNP-situatie).

Wie kan instelling van bewind verzoeken?
- betrokkene zelf,
- zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel,
- zijn familie,
- zijn voogd, curator of mentor.

De hoop lijkt vooralsnog te zijn gevestigd op de enige branchevereniging. Even een uitstapje: sinds 2001 mag in Nederland iedereen zich makelaar noemen. De titelbescherming en beëdiging werd toen afgeschaft. Sindsdien 'bewaken' brancheorganisaties de kwaliteit met certificeringsregelingen (vgl. wikipedia). Dankzij internet regelen huizenzoekers en -verkopers het tegenwoordig vaak grotendeels zelf, maar bij bewindvoering is er geen 'vergelijkingssite' en is de onderbewindgestelde ook niet altijd in staat zijn 'belangenbehartiger' te controleren.

Het Vara-televisieprogramma ZEMBLA bracht in de uitzending van zondag 16 november 2008 enkele dubieuze praktijken door bewindvoerders in Nederland onder de aandacht. Onlangs is de directeur van Stichting Hulp bij Beheer, geschorst omdat hij wordt verdacht van het verduisteren van geld bij 245 cliënten en augustus dit jaar werd de directeur van B&F door de rechter ontslagen als bewindvoerder van zijn 384 cliënten.

Slachtoffers van deze bewindvoerders kwamen aan het woord in ZEMBLA maar ook kantonrechters. Kantonrechter Groen uit Sittard zegt dat hij onmogelijk alle bewindvoerders kan controleren. ‘Feitelijk is dat ook niet mijn taak, dat is degene die onder bewind staat zelf.’ Maar hoe controleert iemand die dement is een bewindvoerder? Groen: ‘Ja, dat is een heel moeilijke vraag.’ Advocaat mr. R. Korver pleit voor wettelijke eisen aan bewindvoerders.

Links voor meer informatie

Over bewindvoering is een themadossier op Rechtspraak.nl opgenomen, waarin wordt ingegaan op vragen rond dit thema bijvoorbeeld over het aantal zaken ingevolge beschermingsbewind er in 2007 door de rechter zijn 'afgehandeld'.

De aflevering, weinig subtiel getiteld De bewindvoerdersbende terugkijken kan hier: bekijk uitzending

Link naar: de branchevereniging BPBI

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden