Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij dood Diego Hardeman (17 mnd)

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij dood Diego Hardeman (17 mnd)

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij dood Diego Hardeman (17 mnd)
 
Verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij dood Diego Hardeman (17 mnd)
donderdag, 20 november 2008

Waarschijnlijk de ouders of één van hen, maar zeker weet rechtbank het niet

Rechtbank Almelo - de rechtbank Almelo heeft twee verdachten – de moeder van het slachtoffer en haar toenmalige vriend – vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Diego Hardeman (17 maanden oud). Vaststaat dat het jongetje door geweld binnenshuis om het leven is gekomen. De rechtbank acht echter geen wettig en overtuigend bewijs aanwezig om (één van) de verdachten als dader(s) aan te kunnen merken.

Procesverloop

De zaken van beide verdachten zijn inhoudelijk behandeld tijdens de openbare terechtzittingen van 30 oktober en 6 + 7 november jongstleden. Hierbij heeft de officier van justitie hen onder meer moord dan wel doodslag ten laste gelegd. Bovendien is aan de moeder ten laste gelegd dat zij het kind in hulpeloze toestand zou hebben achtergelaten. Zowel door de rechter-commissaris als tijdens de terecht­zittingen zijn diverse deskundigen, getuigen en uiteraard de verdachten zelf gehoord.

Door de rechtbank vastgestelde feiten

Diego Hardeman is in de ochtend van 17 december 2007 thuis overleden ten gevolge van zwaar lichamelijk letsel in de buik- en schaamstreek. Het lichamelijke letsel was van dien aard dat het niet per ongeluk, maar uitsluitend door “meermalen heftig botsend geweld” kan zijn ontstaan. Diego is uit­eindelijk overleden aan grote inwendige bloedingen.

Het tijdstip van overlijden moet hebben gelegen tussen 9:45 en 11:30 uur. Op basis van deskundigen­oordelen komt de rechtbank tot de conclusie dat het letsel op 17 december tussen 3:45 uur en 9:30 uur moet zijn toegebracht.

Naast de dodelijke verwondingen had Diego nog ander letsel dat hem geruime tijd vóór zijn overlijden is toegebracht. De rechtbank concludeert dat Diego het slachtoffer was van structurele kinder­mishandeling.

Bewijs

De moeder van Diego en haar vriend waren als enigen aanwezig in de woning ten tijde van het toe­brengen van het dodelijke letsel. De rechtbank acht niet aannemelijk dat een ander dan (een van) deze twee verdachten het letsel heeft toegebracht. Op grond van de inconsistente, tegenstrijdige verklaringen van de verdachten en de beperkte bewijs­middelen kan de rechtbank echter niet reconstrueren wat de toedracht is geweest en wie verantwoordelijk is voor de dood van Diego.

Evenmin kan de rechtbank vaststellen wie van de twee verdachten Diego in de periode voorafgaand aan zijn dood heeft mishandeld en of de ander daarvan wist. De rechtbank kan niet uitsluiten dat slechts één van de twee verdachten Diego mishandelde zonder dat de ander dat wist en dat die ander sliep op het moment van het toebrengen van het fatale letsel.

Vrijspraak

Omdat de rechtbank de toedracht niet kan vaststellen, kan zij niet anders dan beide verdachten vrijspreken. De rechtbank weet dat dit bij de nabestaanden en in de samenleving tot verontwaardiging en onbegrip kan leiden. De vraag wie verantwoordelijk is voor de dood van Diego wordt immers niet beantwoord en de dader(s) niet bestraft. Dat is een onbevredigende uitkomst. De gewelddadige dood van een klein kind is een afschuwelijk feit dat vraagt om opheldering. Echter, het risico mag niet worden genomen dat een onschuldige wordt veroordeeld.

LJ Nummers BG4775 en BG4773
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden