Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij dood Diego Hardeman (17 mnd)

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij dood Diego Hardeman (17 mnd)

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij dood Diego Hardeman (17 mnd)
 
Verdachten vrijgesproken van betrokkenheid bij dood Diego Hardeman (17 mnd)
donderdag, 20 november 2008

Waarschijnlijk de ouders of één van hen, maar zeker weet rechtbank het niet

Rechtbank Almelo - de rechtbank Almelo heeft twee verdachten – de moeder van het slachtoffer en haar toenmalige vriend – vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Diego Hardeman (17 maanden oud). Vaststaat dat het jongetje door geweld binnenshuis om het leven is gekomen. De rechtbank acht echter geen wettig en overtuigend bewijs aanwezig om (één van) de verdachten als dader(s) aan te kunnen merken.

Procesverloop

De zaken van beide verdachten zijn inhoudelijk behandeld tijdens de openbare terechtzittingen van 30 oktober en 6 + 7 november jongstleden. Hierbij heeft de officier van justitie hen onder meer moord dan wel doodslag ten laste gelegd. Bovendien is aan de moeder ten laste gelegd dat zij het kind in hulpeloze toestand zou hebben achtergelaten. Zowel door de rechter-commissaris als tijdens de terecht­zittingen zijn diverse deskundigen, getuigen en uiteraard de verdachten zelf gehoord.

Door de rechtbank vastgestelde feiten

Diego Hardeman is in de ochtend van 17 december 2007 thuis overleden ten gevolge van zwaar lichamelijk letsel in de buik- en schaamstreek. Het lichamelijke letsel was van dien aard dat het niet per ongeluk, maar uitsluitend door “meermalen heftig botsend geweld” kan zijn ontstaan. Diego is uit­eindelijk overleden aan grote inwendige bloedingen.

Het tijdstip van overlijden moet hebben gelegen tussen 9:45 en 11:30 uur. Op basis van deskundigen­oordelen komt de rechtbank tot de conclusie dat het letsel op 17 december tussen 3:45 uur en 9:30 uur moet zijn toegebracht.

Naast de dodelijke verwondingen had Diego nog ander letsel dat hem geruime tijd vóór zijn overlijden is toegebracht. De rechtbank concludeert dat Diego het slachtoffer was van structurele kinder­mishandeling.

Bewijs

De moeder van Diego en haar vriend waren als enigen aanwezig in de woning ten tijde van het toe­brengen van het dodelijke letsel. De rechtbank acht niet aannemelijk dat een ander dan (een van) deze twee verdachten het letsel heeft toegebracht. Op grond van de inconsistente, tegenstrijdige verklaringen van de verdachten en de beperkte bewijs­middelen kan de rechtbank echter niet reconstrueren wat de toedracht is geweest en wie verantwoordelijk is voor de dood van Diego.

Evenmin kan de rechtbank vaststellen wie van de twee verdachten Diego in de periode voorafgaand aan zijn dood heeft mishandeld en of de ander daarvan wist. De rechtbank kan niet uitsluiten dat slechts één van de twee verdachten Diego mishandelde zonder dat de ander dat wist en dat die ander sliep op het moment van het toebrengen van het fatale letsel.

Vrijspraak

Omdat de rechtbank de toedracht niet kan vaststellen, kan zij niet anders dan beide verdachten vrijspreken. De rechtbank weet dat dit bij de nabestaanden en in de samenleving tot verontwaardiging en onbegrip kan leiden. De vraag wie verantwoordelijk is voor de dood van Diego wordt immers niet beantwoord en de dader(s) niet bestraft. Dat is een onbevredigende uitkomst. De gewelddadige dood van een klein kind is een afschuwelijk feit dat vraagt om opheldering. Echter, het risico mag niet worden genomen dat een onschuldige wordt veroordeeld.

LJ Nummers BG4775 en BG4773
 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 15 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden