Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Sommige ex-echtgenotes maken het te bont: verzoek alimentatie afgewezen, proceskosten rekening vrouw

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Sommige ex-echtgenotes maken het te bont: verzoek alimentatie afgewezen, proceskosten rekening vrouw

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Sommige ex-echtgenotes maken het te bont: verzoek alimentatie afgewezen, proceskosten rekening vrouw
 
Sommige ex-echtgenotes maken het te bont: verzoek alimentatie afgewezen, proceskosten rekening vrouw
donderdag, 20 november 2008

Bedreigen en zwartmaken op Hyves

Bij vonnis van 17 augustus 2007 heeft de voorzieningenrechter de vrouw onder meer verboden de man lastig te vallen, te bedreigen, te volgen en/of contact met hem te zoeken in persoon, schriftelijk of telefonisch en zich negatief of op enigszins andere hinderlijke wijze over hem uit te laten. De man heeft ter zitting in hoger beroep aangevoerd dat zij zich van dit verbod niets aantrekt.

Hij heeft gewezen op een 'hyves-bericht' van 10.04.2008 met de volgende inhoud: 'Hey dikke eh dikkie sorry, laat [naam 2 ] [de man, hof] dit berichtje even lezen a.u.b. wat nou als ik al je homofoto's en films op mijn hyves zet!!! blijf je het dan nog ontkennen??? wordt moeilijk denk ik. Mijn hyves wordt nogal veel bekeken.'

De vrouw heeft niet bestreden dat zij dit bericht inderdaad op 'hyves' heeft geplaatst. De rechtbank heeft het verzoek van de vrouw tot vaststelling van alimentatie afgewezen, omdat het gedrag van de vrouw jegens de man zodanig grievend en kwetsend is dat van hem naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd dat hij een bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud voldoet. Het hof onderschrijft dit oordeel met aanvulling van de gronden waarop het berust.

In afwijking van het gebruik dat in zaken tussen gewezen echtelieden de kosten van de procedure worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, ziet het hof aanleiding de vrouw te veroordelen in de kosten van het hoger beroep.

Het hof is van oordeel dat de vrouw dit hoger beroep lichtvaardig heeft ingesteld, omdat zij redelijkerwijs niet anders kon en mocht verwachten dan dat zij in appel geheel in het ongelijk zou worden gesteld.

LJN: BG4804, Gerechtshof Leeuwarden, 107.004.831 (voorheen Rekestnummer 0800185)

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden