Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Amsterdam legt effectenleasezaken tijdelijk stil in afwachting beantwoording rechtsvragen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Amsterdam legt effectenleasezaken tijdelijk stil in afwachting beantwoording rechtsvragen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Rechtbank Amsterdam legt effectenleasezaken tijdelijk stil in afwachting beantwoording rechtsvragen
woensdag, 26 november 2008

Rb Amsterdam - In twee vonnissen van 25 november 2008 heeft de rechtbank Amsterdam een verzoek van Dexia Bank Nederland om die zaken voorlopig aan te houden, toegewezen. Naar aanleiding van deze uitspraken heeft de rechtbank Amsterdam beslist dat ook alle andere effectenleasezaken met ingang van 26 november 2008 worden stilgelegd, tot de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.

Nu duidelijk is dat de Hoge Raad naar verwachting in februari of maart 2009 beslist op openstaande vragen is de rechtbank van oordeel dat het tijdelijk stilleggen van zaken meer voordelen heeft dan het blijven behandelen van zaken.

In de circa 2.100 effectenleasezaken die lopen bij de Amsterdamse rechtbank zijn tal van juridische vragen aan de orde. In de zogenoemde voorbeeldvonnissen van 27 april 2007 heeft de rechtbank op die vragen een antwoord gegeven. De aldus uitgezette lijn heeft de rechtbank nadien in een groot aantal procedures toegepast. Tegen enkele van de aldus uitgesproken vonnissen is bij het Amsterdamse gerechtshof hoger beroep in gesteld.

Het gerechtshof heeft voor een aantal onderwerpen een andere lijn gekozen. De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, zal nu uitsluitsel moeten geven.

Tot voor kort was het onvoldoende duidelijk wanneer de Hoge Raad zich zou kunnen uitspreken over de kwesties waarover nu nog onduidelijkheid bestaat. Het stilleggen van de behandeling van de zaken en het wachten op een uitspraak van de Hoge Raad zou onder die omstandigheden tot een onredelijke vertraging van de procedures leiden.

Ondertussen is deze situatie veranderd. Inmiddels is er bij de Hoge Raad een zaak in behandeling waarin de nog openstaande vragen zijn voorgelegd. Naar verwachting wordt op 12 december 2008 de laatste stap gezet voordat de Hoge Raad uitspraak kan doen. De plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad zal dan een zogenoemde conclusie nemen. Deze conclusie kan worden beschouwd als een belangrijk advies aan de Hoge Raad. Vervolgens kan de Hoge Raad uitspraak doen, naar verwachting in februari of maart 2009.

De rechtbank is nu van oordeel dat, behoudens bijzondere omstandigheden, het tijdelijk stilleggen van effectenleasezaken meer voordelen heeft dan het blijven behandelen van die zaken. Partijen moeten weliswaar langer wachten op hun uitspraak, maar kunnen dat gecompenseerd krijgen door wettelijke rente. Ook bestaat de mogelijkheid dat de Hoge Raad anders beslist dan de Amsterdamse rechtbank tot dusverre heeft gedaan. Dan zullen veel uitspraken moeten worden teruggedraaid, met alle gevolgen van dien. Met het stilleggen van de behandeling van effectenleasezaken kan dit worden voorkomen.

Informatie voor betrokkenen

Het voorgaande betekent dat vanaf 26 november 2008 er tijdelijk geen vonnissen worden uitsproken, geen comparities worden gehouden en er geen andere proceshandelingen worden verricht.

Indien een partij desalniettemin meent dat er in haar zaak onderwerpen aan de orde zijn die thans niet aan de Hoge Raad zijn voorgelegd of waaromtrent de Hoge Raad eerder al een beslissing heeft gegeven, kan zij de rechtbank gemotiveerd verzoeken de behandeling van haar zaak in zoverre voort te zetten.

Dit betreft bijvoorbeeld zaken waarin
- er (ook) een beroep op is gedaan dat de wettelijke partner van de afnemer van een effectenleaseproduct daarvoor vóóraf schriftelijk toestemming diende te geven, zoals de Hoge Raad reeds heeft beslist;
- er een beroep op is gedaan dat de effectenleaseovereenkomst namens of door een minderjarige is aangegaan;
- de rechtsgeldigheid van de zogenoemde opt-outverklaring wordt bestreden;
- de gebondenheid aan de zogenoemde Dexia-aanbod-ffectenleasovereenkomst wordt bestreden.
Echter, indien blijkt dat de zaak hierop niet kan worden afgedaan, zal de zaak niet verder worden behandeld. Dan wordt immers toegekomen aan vragen waarover de Hoge Raad zich nog moet uitlaten.

Verder kan partij die van mening is dat er bijzondere omstandigheden zijn die voortzetting van de zaak rechtvaardigen, een gemotiveerd daartoe strekkend verzoek aan de rechtbank doen.
Een verzoek tot voortzetting van de procedure dient gemotiveerd te worden gedaan ter rolle. De wederpartij zal in de gelegenheid worden gesteld eveneens gemotiveerd ter rolle te reageren. Vervolgens zal de rechter een beslissing nemen.

LJ Nummers BG5242 en BG5246

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden