Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Amsterdam legt effectenleasezaken tijdelijk stil in afwachting beantwoording rechtsvragen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Amsterdam legt effectenleasezaken tijdelijk stil in afwachting beantwoording rechtsvragen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Rechtbank Amsterdam legt effectenleasezaken tijdelijk stil in afwachting beantwoording rechtsvragen
woensdag, 26 november 2008

Rb Amsterdam - In twee vonnissen van 25 november 2008 heeft de rechtbank Amsterdam een verzoek van Dexia Bank Nederland om die zaken voorlopig aan te houden, toegewezen. Naar aanleiding van deze uitspraken heeft de rechtbank Amsterdam beslist dat ook alle andere effectenleasezaken met ingang van 26 november 2008 worden stilgelegd, tot de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.

Nu duidelijk is dat de Hoge Raad naar verwachting in februari of maart 2009 beslist op openstaande vragen is de rechtbank van oordeel dat het tijdelijk stilleggen van zaken meer voordelen heeft dan het blijven behandelen van zaken.

In de circa 2.100 effectenleasezaken die lopen bij de Amsterdamse rechtbank zijn tal van juridische vragen aan de orde. In de zogenoemde voorbeeldvonnissen van 27 april 2007 heeft de rechtbank op die vragen een antwoord gegeven. De aldus uitgezette lijn heeft de rechtbank nadien in een groot aantal procedures toegepast. Tegen enkele van de aldus uitgesproken vonnissen is bij het Amsterdamse gerechtshof hoger beroep in gesteld.

Het gerechtshof heeft voor een aantal onderwerpen een andere lijn gekozen. De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, zal nu uitsluitsel moeten geven.

Tot voor kort was het onvoldoende duidelijk wanneer de Hoge Raad zich zou kunnen uitspreken over de kwesties waarover nu nog onduidelijkheid bestaat. Het stilleggen van de behandeling van de zaken en het wachten op een uitspraak van de Hoge Raad zou onder die omstandigheden tot een onredelijke vertraging van de procedures leiden.

Ondertussen is deze situatie veranderd. Inmiddels is er bij de Hoge Raad een zaak in behandeling waarin de nog openstaande vragen zijn voorgelegd. Naar verwachting wordt op 12 december 2008 de laatste stap gezet voordat de Hoge Raad uitspraak kan doen. De plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad zal dan een zogenoemde conclusie nemen. Deze conclusie kan worden beschouwd als een belangrijk advies aan de Hoge Raad. Vervolgens kan de Hoge Raad uitspraak doen, naar verwachting in februari of maart 2009.

De rechtbank is nu van oordeel dat, behoudens bijzondere omstandigheden, het tijdelijk stilleggen van effectenleasezaken meer voordelen heeft dan het blijven behandelen van die zaken. Partijen moeten weliswaar langer wachten op hun uitspraak, maar kunnen dat gecompenseerd krijgen door wettelijke rente. Ook bestaat de mogelijkheid dat de Hoge Raad anders beslist dan de Amsterdamse rechtbank tot dusverre heeft gedaan. Dan zullen veel uitspraken moeten worden teruggedraaid, met alle gevolgen van dien. Met het stilleggen van de behandeling van effectenleasezaken kan dit worden voorkomen.

Informatie voor betrokkenen

Het voorgaande betekent dat vanaf 26 november 2008 er tijdelijk geen vonnissen worden uitsproken, geen comparities worden gehouden en er geen andere proceshandelingen worden verricht.

Indien een partij desalniettemin meent dat er in haar zaak onderwerpen aan de orde zijn die thans niet aan de Hoge Raad zijn voorgelegd of waaromtrent de Hoge Raad eerder al een beslissing heeft gegeven, kan zij de rechtbank gemotiveerd verzoeken de behandeling van haar zaak in zoverre voort te zetten.

Dit betreft bijvoorbeeld zaken waarin
- er (ook) een beroep op is gedaan dat de wettelijke partner van de afnemer van een effectenleaseproduct daarvoor vóóraf schriftelijk toestemming diende te geven, zoals de Hoge Raad reeds heeft beslist;
- er een beroep op is gedaan dat de effectenleaseovereenkomst namens of door een minderjarige is aangegaan;
- de rechtsgeldigheid van de zogenoemde opt-outverklaring wordt bestreden;
- de gebondenheid aan de zogenoemde Dexia-aanbod-ffectenleasovereenkomst wordt bestreden.
Echter, indien blijkt dat de zaak hierop niet kan worden afgedaan, zal de zaak niet verder worden behandeld. Dan wordt immers toegekomen aan vragen waarover de Hoge Raad zich nog moet uitlaten.

Verder kan partij die van mening is dat er bijzondere omstandigheden zijn die voortzetting van de zaak rechtvaardigen, een gemotiveerd daartoe strekkend verzoek aan de rechtbank doen.
Een verzoek tot voortzetting van de procedure dient gemotiveerd te worden gedaan ter rolle. De wederpartij zal in de gelegenheid worden gesteld eveneens gemotiveerd ter rolle te reageren. Vervolgens zal de rechter een beslissing nemen.

LJ Nummers BG5242 en BG5246

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 22 juni 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden