Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Klokkenluider Bouwfraudezaken Ad Bos vrijuit, Justitie wel 'veroordeeld'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Klokkenluider Bouwfraudezaken Ad Bos vrijuit, Justitie wel 'veroordeeld'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Uitgelicht arrow Klokkenluider Bouwfraudezaken Ad Bos vrijuit, Justitie wel 'veroordeeld'
 
Klokkenluider Bouwfraudezaken Ad Bos vrijuit, Justitie wel 'veroordeeld'
vrijdag, 5 december 2008

Justitiële autoriteiten hielden rechtens relevante schijn op

Gerechtshof Den Haag - Het openbaar ministerie is niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een voormalige leidinggevende van bouwbedrijf Koop Tjuchem door het gerechtshof ’s-Gravenhage op 5 december 2008.

Twee andere leidinggevenden van bouwbedrijf Koop Tjuchem zijn door het hof vrijgesproken van het omkopen van een ambtenaar. Het hof heeft deze ambtenaar, destijds werkzaam bij Rijkswaterstaat, 120 uur werkstraf opgelegd voor het aannemen van een gift wetende dat hiervoor een tegenprestatie werd verwacht.

Het Haagse hof heeft in de zaak tegen een voormalig leidinggevende, tevens ‘klokkenluider’ in de bouwfraudezaak, het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard. Reden hiervoor is dat het destijds optredende openbaar ministerie een fundamentele inbreuk heeft gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde.

Zo wekten de justitiële autoriteiten onder meer de rechtens relevante schijn op bij de verdachte dat hij niet vervolgd zou worden en maakten zij inbreuk op het zwijgrecht van de verdachte. Bovendien handelden zij zodanig dat dit een ernstige schending opleverde van het belang van de verdachte bij een integere strafrechtspleging. Volgens de toenmalige voorzitter van het College van procureurs-generaal had het openbaar ministerie de verdachte “een beetje aan het lijntje gehouden.”

Het hof heeft de twee andere managers van het bouwbedrijf vrijgesproken, omdat er geen bewijs is voor het feitelijk leidinggeven door deze verdachten aan omkopingshandelingen die de onderneming verweten worden. De verklaringen tegen hen afgelegd door de klokkenluider zijn onvoldoende bruikbaar voor de bewijsvoering, daar deze persoon een zakelijk conflict met beide verdachten had. Daarnaast is er onvoldoende steunbewijs.

De ambtenaar van Rijkswaterstaat is door het hof vrijgesproken van het aannemen van twee giften, waarvoor hij door de rechtbank eerder wel veroordeeld was. Het hof acht in één geval wel bewezen dat de ambtenaar steekpenningen aangenomen heeft van het bedrijf waar de klokkenluider werkte.

LJ Nummers BG6141, BG6139, BG6136 en BG6133

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden