Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Rotterdam herkent zich niet in kritiek in brandbrief jeugdrechtadvocaten

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Rotterdam herkent zich niet in kritiek in brandbrief jeugdrechtadvocaten

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Rechtbank Rotterdam herkent zich niet in kritiek in brandbrief jeugdrechtadvocaten
 
Rechtbank Rotterdam herkent zich niet in kritiek in brandbrief jeugdrechtadvocaten
vrijdag, 12 december 2008

Wel opnieuw in gesprek met bezorgde advocaten

Rechtbank Rotterdam - De rechtbank heeft op 5 december jongstleden een brandbrief ontvangen van een twaalftal jeugdrechtadvocaten. De rechtbank constateert dat het merendeel van de brief niet over de rechtbank Rotterdam gaat. Waar de kritiek wčl betrekking heeft op de rechtbank, herkent de Rotterdamse rechtbank deze kritiek niet.

Met de advocatuur wordt periodiek overleg gevoerd, waaronder zeer recent. In deze overleggen is deze kritiek niet naar voren gebracht. De rechtbank Rotterdam stelt voorop dat zij zich volledig kan vinden in de reactie van de Raad voor de rechtspraak zoals gepubliceerd op 5 december jongstleden.

De kinderrechters van de rechtbank beslissen steeds op basis van een eigen afweging van alle belangen. Wat betreft de spoedverzoeken tot uithuisplaatsing moet de kinderrechter daarbij afgaan op datgene wat de raad voor de kinderbescherming dan wel het bureau Jeugdzorg stelt. Meer informatie heeft de rechter op dat moment niet. Die informatie probeert de kinderrechter zo goed mogelijk te beoordelen. Het komt met enige regelmaat voor dat deze beoordeling ertoe leidt dat het verzoek wordt afgewezen. Dergelijke afwijzende beslissingen zijn voor de advocaat niet zichtbaar omdat er op dat moment (nog) geen advocaat aan te pas komt. In veel gevallen komt een afgewezen zaak als een gewoon verzoek tot uithuisplaatsing op een zitting bij de kinderrechter.

Op de zitting brengt de raad respectievelijk bureau Jeugdzorg zijn standpunt naar voren en dat doen ook de advocaten en hun cliënten. Vervolgens neemt de kinderrechter op basis van al deze informatie zelfstandig een weloverwogen beslissing. In daartoe aanleiding gevende gevallen worden zaken behandeld door een meervoudige kamer.

De brief van de bedoelde advocaten is voor de rechtbank wel aanleiding om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Inmiddels is een afspraak gemaakt.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 23 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden