Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Rotterdam herkent zich niet in kritiek in brandbrief jeugdrechtadvocaten

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtbank Rotterdam herkent zich niet in kritiek in brandbrief jeugdrechtadvocaten

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Rechtbank Rotterdam herkent zich niet in kritiek in brandbrief jeugdrechtadvocaten
 
Rechtbank Rotterdam herkent zich niet in kritiek in brandbrief jeugdrechtadvocaten
vrijdag, 12 december 2008

Wel opnieuw in gesprek met bezorgde advocaten

Rechtbank Rotterdam - De rechtbank heeft op 5 december jongstleden een brandbrief ontvangen van een twaalftal jeugdrechtadvocaten. De rechtbank constateert dat het merendeel van de brief niet over de rechtbank Rotterdam gaat. Waar de kritiek wčl betrekking heeft op de rechtbank, herkent de Rotterdamse rechtbank deze kritiek niet.

Met de advocatuur wordt periodiek overleg gevoerd, waaronder zeer recent. In deze overleggen is deze kritiek niet naar voren gebracht. De rechtbank Rotterdam stelt voorop dat zij zich volledig kan vinden in de reactie van de Raad voor de rechtspraak zoals gepubliceerd op 5 december jongstleden.

De kinderrechters van de rechtbank beslissen steeds op basis van een eigen afweging van alle belangen. Wat betreft de spoedverzoeken tot uithuisplaatsing moet de kinderrechter daarbij afgaan op datgene wat de raad voor de kinderbescherming dan wel het bureau Jeugdzorg stelt. Meer informatie heeft de rechter op dat moment niet. Die informatie probeert de kinderrechter zo goed mogelijk te beoordelen. Het komt met enige regelmaat voor dat deze beoordeling ertoe leidt dat het verzoek wordt afgewezen. Dergelijke afwijzende beslissingen zijn voor de advocaat niet zichtbaar omdat er op dat moment (nog) geen advocaat aan te pas komt. In veel gevallen komt een afgewezen zaak als een gewoon verzoek tot uithuisplaatsing op een zitting bij de kinderrechter.

Op de zitting brengt de raad respectievelijk bureau Jeugdzorg zijn standpunt naar voren en dat doen ook de advocaten en hun cliėnten. Vervolgens neemt de kinderrechter op basis van al deze informatie zelfstandig een weloverwogen beslissing. In daartoe aanleiding gevende gevallen worden zaken behandeld door een meervoudige kamer.

De brief van de bedoelde advocaten is voor de rechtbank wel aanleiding om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Inmiddels is een afspraak gemaakt.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 22 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden