Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Géén rechtsgevolg naturalisatiebesluit berustend op valse of fictieve persoonsgegevens behoudens...
 
Géén rechtsgevolg naturalisatiebesluit berustend op valse of fictieve persoonsgegevens behoudens...
woensdag, 17 december 2008

...een situatie als in deze (uitzonderlijke?) zaak

Onder verwijzing naar de genoemde uitspraak overweegt de rechtbank dat volgens artikel 14, eerste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) een vóór 1 april 2003 genomen naturalisatiebesluit dat berust op valse of fictieve persoonsgegevens géén rechtsgevolg heeft, behoudens bijzondere omstandigheden die de aanvrager desondanks voldoende identificeerden ten behoeve van een behoorlijk antecedentenonderzoek.

Een na die datum genomen naturalisatiebesluit heeft wél rechtsgevolg zolang het niet met toepassing van artikel 14, eerste lid, van de RWN is ingetrokken (ook) in gevallen waarin de aanvrager weliswaar zijn personalia niet juist heeft opgegeven en het besluit hem derhalve niet met de juiste personalia aanduidt maar niet in twijfel is dat het op deze persoon betrekking heeft.

Van tweeën één: rechtvaardigheid of feitelijkheid

Het standpunt van verweerder dat het Nederlanderschap geacht wordt nimmer te zijn verkregen, druist aldus in tegen de rechtszekerheid die met de invoering van genoemd artikel 14 werd beoogd. De rechtbank stelt vast dat aan eiser op zijn verzoek bij koninklijk besluit het Nederlanderschap is verleend met dien verstande dat dit is gebeurd op basis van persoonsgegevens op een verblijfsdocument dat hij had gekocht van een bestaande andere persoon die in België verblijft. Anders dan verweerder meent is hiermee niet het Nederlanderschap verleend aan die andere persoon in België.

De verlening van het Nederlanderschap is als rechtshandeling verricht jegens eiser die het verzoek tot naturalisatie heeft gedaan. Voorts staat vast dat het koninklijk besluit waarbij aan eiser het Nederlanderschap is verleend niet is ingetrokken. Eiser heeft derhalve tot op heden zijn Nederlandse nationaliteit behouden en kan om die reden niet worden aangemerkt als een vreemdeling die in bewaring kan worden gesteld. Het beroep is gegrond.

LJN: BG7058, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/41269
 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden