Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gesignaleerde veroordeelden Amsterdam op website

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Gesignaleerde veroordeelden Amsterdam op website

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Gesignaleerde veroordeelden Amsterdam op website
 
Gesignaleerde veroordeelden Amsterdam op website
dinsdag, 6 januari 2009

Openbaar Ministerie - De politie Amsterdam-Amstelland is samen met OM Amsterdam een pilot begonnen om de burger te betrekken bij het opsporen van moeilijk traceerbare veroordeelden. Op de website www.Veroordeeldengezocht.nl staan foto’s en namen van gezochte veroordeelde personen.

Voordat personen op deze website worden geplaatst wordt hun zaak voorgelegd aan het OM Amsterdam. Dat beslist of aan de criteria is voldaan.

Zo moet het onder meer gaan om een veroordeling voor een delict waarvoor in de wet een maximumgevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld. Dit zegt iets over het soort delict, niet over de opgelegde straf. In de pilot gaat om het om straffen van minimaal negentig dagen. Plaatsing op de website gebeurt alleen wanneer in alle redelijkheid kan worden verwacht dat overige opsporingsmiddelen op korte termijn geen resultaat meer zullen opleveren. De politie heeft dus altijd al de nodige opsporingsactiviteiten ondernomen.

Waarom zit de verdachte niet altijd vast tijdens veroordeling?

Een verdachte die op het moment van de veroordeling door de rechter in voorlopige hechtenis zit, zal direct aansluitend zijn of haar gevangenisstraf moeten uitzitten. Niet altijd zit een verdachte vast tijdens de zitting of op het moment van de uitspraak. Het kan gaan om verschillende situaties:

1.       In de meeste zaken (bijvoorbeeld bij verkeersovertredingen en lichtere misdrijven) staat de wet niet toe dat iemand in voorlopige hechtenis wordt genomen.

2.       In ernstige strafzaken zal de officier van justitie alle mogelijke moeite doen om iemand tot aan de zitting in voorlopige hechtenis te houden, maar daar moeten wel de wettelijke gronden voor aanwezig zijn. Alleen bij de allerzwaarste misdrijven is dit zonder meer mogelijk.

3.       Veroordeelden die eerst door de rechtbank vrijgesproken zijn (en vervolgens in vrijheid gesteld) en die vervolgens door het gerechtshof bij verstek alsnog worden veroordeeld.

4.       Personen die een voorwaardelijke gevangenisstraf hebben opgelegd gekregen en zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden. De rechter kan deze voorwaardelijke straf dan omzetten in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

5.       Personen die de aan hen opgelegde geldboete niet hebben betaald of de aan hen opgelegde taakstraf niet (naar behoren) hebben uitgevoerd, moeten vervangende hechtenis moeten ondergaan.

6.       Personen die niet terugkeren van hun detentieverlof.

Personen uit alle hierboven genoemde categorieën moeten door de politie worden aangehouden of krijgen de gelegenheid zich zelf te melden bij een penitentiaire inrichting.

In Nederland staan, zoals de minister van Justitie tijdens de begrotingsbehandeling in november 2008 al aan de Kamer heeft gemeld, op dit moment ongeveer 50.000 personen in het opsporingsregister geregistreerd die hun (vervangende) vrijheidsstraf nog moeten uitzitten.

De samenstelling van deze groep veroordeelden wisselt vanzelfsprekend voortdurend; jaarlijks worden duizenden aangehouden en worden er  nieuwe veroordeelden in opgenomen. Ongeveer tweederde van de momenteel geregistreerde 50.000 moet een vervangende hechtenis ondergaan van enkele dagen tot maximaal drie maanden.

Voor die veroordeelden die moeilijk traceerbaar zijn en die aan de hierboven genoemde criteria voldoen heeft de Amsterdamse politie samen met OM Amsterdam en onder verantwoordelijkheid van de commissie Opsporingsberichtgeving van het OM de website www.veroordeeldengezocht.nl opgezet.

In de politieregio Amsterdam voldoen op dit moment 86 veroordeelden aan die criteria. Afhankelijk van het verloop van de pilot zal worden besloten of de Amsterdamse aanpak wordt voortgezet en of deze landelijke navolging zal krijgen.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 24 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden