Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Integriteit is een allesbehalve gemakkelijk begrip'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Integriteit is een allesbehalve gemakkelijk begrip'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow 'Integriteit is een allesbehalve gemakkelijk begrip'
 
'Integriteit is een allesbehalve gemakkelijk begrip'
dinsdag, 15 februari 2005

VU presenteert integriteitsleerstoel aan de buitenwereld Integriteit van bestuur: workshops en oratie

De leerstoel Integriteit van bestuur, die sinds 2003 bestaat, wordt aan de buitenwereld en de academische gemeenschap gepresenteerd tijdens een groot Integriteitsforum op woensdag 23 februari.

Er zijn verschillende workshops waarin de vraag aan de orde wordt gesteld wat integriteit betekent voor bestuurders, journalisten, politie, ambtenaren, politici, managers in het bedrijfsleven, klokkenluiders en onderzoekers.

Na de workshops houdt de leerstoelhouder, prof. dr. Leo Huberts, zijn oratie.

Met de leerstoel en de bijbehorende onderzoeksgroep, krijgen onderwijs en onderzoek naar integriteit in openbaar bestuur en in bedrijfsleven aan de VU bijzondere aandacht. Naast de aandacht die het onderwerp in de samenleving en het openbaar bestuur krijgt, heeft het nu ook in de wetenschap een vaste plaats gekregen.

Oratie: Wie de schoen past...

Integriteit is een allesbehalve gemakkelijk begrip. Ook al bestaan er talrijke interpretaties van integriteit, één kenmerk hebben ze als grondslag gemeen, namelijk het besef van de ingrijpendheid en de verreikendheid ervan.

Ook de positieve connotatie is een wezenskenmerk van integriteit: iedereen wil integer zijn, sterker: nog, een bestuurder, politicus of manager kan niets ellendigers overkomen dan dat zijn of haar integriteit in twijfel wordt getrokken. Tegenover dit positieve kernmerk staat de ongrijpbaarheid. Wat is integer en wat niet? Waar liggen de grenzen van de moraal? Welke normen en waarden vallen eronder, hoe verhouden ze zich tot de wet, wie is de scheidsrechter in het mijnenveld van de moraal?

Het doel van het onderzoek naar integriteit van bestuur is onder andere om via kennis en inzicht een bijdrage aan de versterking van de integriteit van het besturen te leveren. Daarbij gaat het om bestuur in brede zin: om governance in politiek en openbaar bestuur, de non-profit sector en het bedrijfsleven.

In zijn oratie stelt prof. dr. Leo Huberts de algemene problematiek aan de orde en gaat hij in het bijzonder in op een thema dat nog weinig aandacht kreeg: de betekenis van integriteit voor de wetenschapsbeoefening. Wetenschappers hebben te maken met veel verschillende belangen. Schaalvergroting, grotere afhankelijkheid van externe opdrachtgevers en toegenomen belangstelling van media en burgers kunnen uitgangspunten als objectiviteit en onafhankelijkheid onder druk zetten. Waar liggen hier de grenzen van de moraal? Welke gedragsregels moet een wetenschapper naleven?

Programma

13.00 uur: ontvangst in de foyer van de Vrije Universiteit te Amsterdam

13.15 uur: welkomstwoord door prof. dr. Taede Sminia, rector van de Vrije Universiteit en korte introductie van de middag door prof. dr. Hans van den Heuvel

13.30 uur: sessie 1 van de workshops

14.15 uur: koffie en thee in de foyer

14.45 uur: sessie 2 van de workshops

15.45 - 16.30 uur: oratie van prof. dr. Leo Huberts in de aula

De toegang is gratis, maar aanmelding via de website is verplicht: www.fsw.vu.nl/integriteit

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden