Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Integriteit is een allesbehalve gemakkelijk begrip'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Integriteit is een allesbehalve gemakkelijk begrip'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow 'Integriteit is een allesbehalve gemakkelijk begrip'
 
'Integriteit is een allesbehalve gemakkelijk begrip'
dinsdag, 15 februari 2005

VU presenteert integriteitsleerstoel aan de buitenwereld Integriteit van bestuur: workshops en oratie

De leerstoel Integriteit van bestuur, die sinds 2003 bestaat, wordt aan de buitenwereld en de academische gemeenschap gepresenteerd tijdens een groot Integriteitsforum op woensdag 23 februari.

Er zijn verschillende workshops waarin de vraag aan de orde wordt gesteld wat integriteit betekent voor bestuurders, journalisten, politie, ambtenaren, politici, managers in het bedrijfsleven, klokkenluiders en onderzoekers.

Na de workshops houdt de leerstoelhouder, prof. dr. Leo Huberts, zijn oratie.

Met de leerstoel en de bijbehorende onderzoeksgroep, krijgen onderwijs en onderzoek naar integriteit in openbaar bestuur en in bedrijfsleven aan de VU bijzondere aandacht. Naast de aandacht die het onderwerp in de samenleving en het openbaar bestuur krijgt, heeft het nu ook in de wetenschap een vaste plaats gekregen.

Oratie: Wie de schoen past...

Integriteit is een allesbehalve gemakkelijk begrip. Ook al bestaan er talrijke interpretaties van integriteit, één kenmerk hebben ze als grondslag gemeen, namelijk het besef van de ingrijpendheid en de verreikendheid ervan.

Ook de positieve connotatie is een wezenskenmerk van integriteit: iedereen wil integer zijn, sterker: nog, een bestuurder, politicus of manager kan niets ellendigers overkomen dan dat zijn of haar integriteit in twijfel wordt getrokken. Tegenover dit positieve kernmerk staat de ongrijpbaarheid. Wat is integer en wat niet? Waar liggen de grenzen van de moraal? Welke normen en waarden vallen eronder, hoe verhouden ze zich tot de wet, wie is de scheidsrechter in het mijnenveld van de moraal?

Het doel van het onderzoek naar integriteit van bestuur is onder andere om via kennis en inzicht een bijdrage aan de versterking van de integriteit van het besturen te leveren. Daarbij gaat het om bestuur in brede zin: om governance in politiek en openbaar bestuur, de non-profit sector en het bedrijfsleven.

In zijn oratie stelt prof. dr. Leo Huberts de algemene problematiek aan de orde en gaat hij in het bijzonder in op een thema dat nog weinig aandacht kreeg: de betekenis van integriteit voor de wetenschapsbeoefening. Wetenschappers hebben te maken met veel verschillende belangen. Schaalvergroting, grotere afhankelijkheid van externe opdrachtgevers en toegenomen belangstelling van media en burgers kunnen uitgangspunten als objectiviteit en onafhankelijkheid onder druk zetten. Waar liggen hier de grenzen van de moraal? Welke gedragsregels moet een wetenschapper naleven?

Programma

13.00 uur: ontvangst in de foyer van de Vrije Universiteit te Amsterdam

13.15 uur: welkomstwoord door prof. dr. Taede Sminia, rector van de Vrije Universiteit en korte introductie van de middag door prof. dr. Hans van den Heuvel

13.30 uur: sessie 1 van de workshops

14.15 uur: koffie en thee in de foyer

14.45 uur: sessie 2 van de workshops

15.45 - 16.30 uur: oratie van prof. dr. Leo Huberts in de aula

De toegang is gratis, maar aanmelding via de website is verplicht: www.fsw.vu.nl/integriteit

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 18 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden