Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitlatingen over minister-president Emily de Jongh-Elhage onrechtmatig in zaak politici Antillen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitlatingen over minister-president Emily de Jongh-Elhage onrechtmatig in zaak politici Antillen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Uitlatingen over minister-president Emily de Jongh-Elhage onrechtmatig in zaak politici Antillen
 
Uitlatingen over minister-president Emily de Jongh-Elhage onrechtmatig in zaak politici Antillen
maandag, 9 februari 2009

}

Het gaat om een zaak tussen de Antilliaanse minister-president en een eilandsraadlid. Tijdens een toespraak zijn dusdanige uitlatingen gedaan dat de minister-president zich geroepen voelde rectificatie te vorderen. Het beroep van de gedaagde Helmin Wiels, politiek leider van Pueblo Soberano, om eiseres niet-ontvankelijk te verklaren omdat zijn uitlatingen niet haar als privépersoon betreffen, in welke hoedanigheid zij veroordeling vordert, maar in haar hoedanigheid van minister-president, faalt in elk geval.

Bommelding, kogels en de 'duivel maakt gebruik van vrouwen'

Wat ging vooraf? Sfeer en setting zijn als volgt.

Op 15 december 2008 heeft een Ronde tafel conferentie (RTC) plaatsgevonden in het WTC gebouw te Curaçao, waaraan is deelgenomen door de minister-presidenten van Aruba, Nederland en de Nederlandse Antillen alsmede leidende politici van en ambtenaren werkzaam bij de bovenwindse -en benedenwindse eilanden die behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden. De RTC is na een bommelding onderbroken. De deelnemers zijn vervolgens overgebracht naar de marine basis Parera te Curaçao, waar het overleg is voortgezet.

Dat 'opdracht is gegeven tot geweld' is voorbij de grens 

Sinds het Openbaar Ministerie door het Amsterdamse gerechtshof is bevolen vervolging in te stellen tegen het Nederlandse PVV-Kamerlid Geert Wilders is elk zaak rond de vrije meningsuiting van politici meer dan nieuwswaardig. Het Gerecht op de Antillen vat het grondrecht ruim op, de grens is echter ondanks verhit politiek klimaat (net als hier te lande overigens).

Meer feitelijk verslag uit de uitspraak van het Hof. Op de voordeur van het partijbureau van de politieke partij PAR is op 15 december 2008 een groot aantal kogels afgevuurd.

Bij het WTC gebouw werd die dag gedemonstreerd. Bij deze demonstratie heeft Helmin Wiels een toespraak gehouden.

Onder andere door (bewapende) leden van het vrijwilligerskorps VKC is Wiels aangehouden, waartoe hij met kracht tegen de grond is gewerkt en zijn handen op zijn rug zijn gebonden. Wiels is vervolgens op een politiebureau gedurende meerdere uren vastgehouden.

Nadat hij in vrijheid was gesteld heeft Wiels op 15 december 2008 nabij het politiebureau aan de Garipituweg zijn aanhangers toegesproken. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de media aanwezig.

Op grond van de daarvan gemaakte beelden (die ook ter zitting zijn getoond) is komen vast te staan dat Wiels toen heeft medegedeeld:

 “E òrdunan a wòrdu duná dor di Minister-President, Emily de Jongh-Elhage i Gezaghebber Lisa Dindial, dus e òrdunan di bati, e òrdunan di mata i e òrdu di tira, i di manera Emily awe mainta di si, ku morto tin ku kai – bou di yiu Kòrsou – así sea. Laga morto kai!”

Asina e l’a bisa, awe mainta, ya, pasó nan ta firma tòg. Ya, asina e l’a bisa awe mainta. Ya. Pasó nan ta firma tòg. Kier men, ya ei ta bon pa tur hende saka soño f’oi nan kabes. Ora un hende no por sinti pa bo pueblo, pasó e no ta di bo pueblo, hamás di su bida lo e sinti(…).

Vertaling 

“De opdrachten zijn gegeven door Minister-President Emily de Jongh-Elhage en Gezaghebber Lisa Dindial, de opdrachten om te slaan, de opdrachten om te doden en de opdracht om te schieten, en zodoende, Emily, vanochtend wel, indien er doden moeten vallen – onder Curaçaoënaars – het zij zo. Laat de doden vallen!

Dat heeft ze vanochtend gezegd, ja, omdat zij toch zullen tekenen. Ja. Dat heeft ze vanochtend verklaard. Ja, ze tekenen toch. Dat betekent daar al dat het goed is voor iedereen om de slaap uit hun ogen te wrijven. Wanneer iemand niet voor jouw volk kan voelen, omdat hij niet van jouw volk is, dan zal hij ook nooit van zijn leven voelen(…).”.

En verder:
“Satanas a hasi usu di hende muhe”.

Vertaling:
“De duivel maakt gebruik van vrouwen.”

Beoordeling

Bij de beoordeling of de uitlatingen onrechtmatig zijn wordt overwogen dat het hier gaat om een beperking van het grondrecht vrijheid van meningsuiting en dat dit slechts mogelijk is indien deze beperking bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen feitelijke verklaringen en waardeoordelen.

Ook heeft het EHRM eerder geoordeeld, zo stelt het hof vast, dat bij politici niet snel kan worden aangenomen dat een beperking van vrije meningsuiting is toegestaan en in geval van politiek debat de grenzen zowel wat betreft vorm als inhoud ruim moeten worden gesteld.

Het Gerecht verklaart in kort geding voor recht dat 'Wiels met zijn uitlatingen, waarvan de strekking is dat De Jongh-Elhage bevel of opdracht (ordu) heeft gegeven geweld te gebruiken op 15 december 2008 tegen demonstranten door te slaan, te doden en te schieten (“pa bati, mata i tira”) en dat zij heeft verklaard dat als er doden vallen dat op de koop moet worden toegenomen, de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden, hetgeen onrechtmatig is tegenover De Jongh-Elhage'.

Wiels dient de procedure te betalen, voor zover aan de zijde van De Jongh-Elhage gevallen, en tot op heden begroot op NAf 1.695,53, waarvan NAf 1.000,- salaris gemachtigd. Vonnis wat betreft voormelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad, rest wordt afgewezen. Geen veroordeling tot rectificatie op radio en tv omdat daarvoor medewerking van derden noodzakelijk is.

Het Gerecht overweegt dat 'deze gerechtelijke vaststelling dat de grenzen zijn overschreden, zijn weg naar de media wel zal vinden gezien de belangstelling van de media voor deze zaak'. Bij dezen ook in Holland. Vonnis van mr. F.G.P.M. Spreuwenberg.

LJN: BH1997, Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, AR 2009/5 KG Uitspraak d.d. 2 februari 2009
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden