Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Conclusies effectenlease-zaken: zorgplicht geschonden, beleggers treft evenwel ook een verwijt

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Conclusies effectenlease-zaken: zorgplicht geschonden, beleggers treft evenwel ook een verwijt

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Conclusies effectenlease-zaken: zorgplicht geschonden, beleggers treft evenwel ook een verwijt
zaterdag, 14 februari 2009

Hoge Raad - Op 13 februari 2009, heeft mevr. mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense, plv. procureur-generaal bij de Hoge Raad, geconcludeerd in drie effectenlease-zaken. Een conclusie is een onafhankelijk rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad.

In deze drie zaken zijn veel kwesties aan de orde die van belang zijn voor de afwikkeling van de vele effectenlease-geschillen in Nederland. De hoven hebben in deze zaken geoordeeld dat de banken bij het aanbieden van effectenlease-producten aan consumenten hun zorgplicht hebben geschonden. De plv. procureur-generaal meent dat  dat oordeel van de hoven stand houdt. De Hoge Raad zal naar verwachting op 5 juni uitspraak doen.

Deze zaken betreffen een groot aantal kwesties die van belang zijn voor de afwikkeling van effectenlease-geschillen. Het gaat daarbij in het bijzonder om de zorgplicht van de bank als aanbieder van effectenlease-producten. De hoven hebben in deze zaken geoordeeld dat de banken in die zorgplicht tekort zijn geschoten.

Zij hebben niet voldoende gewaarschuwd voor het risico van een “restschuld” en zij hebben nagelaten informatie in te winnen over de inkomens- en vermogenspositie van de (potentiële) belegger. De banken zijn volgens de hoven daarom verplicht tot schadevergoeding.

Die schadevergoeding betreft de “restschuld”. Afhankelijk van de omstandigheden kan de schadevergoeding ook de rente en aflossingen betreffen. De hoven hebben geoordeeld dat een deel van de schade voor rekening van de beleggers zelf moet blijven omdat ook de beleggers een verwijt treft. De plv. procureur-generaal meent dat de hiertegen gerichte cassatieklachten moeten worden verworpen.

In de bestreden uitspraken is verworpen het door de beleggers gedane beroep op: dwaling, misleidende reclame, misbruik van omstandigheden, toepasselijkheid van de Wet consumentenkrediet (Wck),  en (ver)nietig(baar)heid van effectenlease-overeenkomsten wegens schending van art. 25 en art. 36 Besluit toezicht effectenverkeer. De plv. procureur-generaal meent dat ook deze oordelen stand houden.

De conclusies zijn in de volgende zaken genomen:

Stichting Gedupeerden Spaarconstructie (GeSp), advocaten mr. E. Grabant en mr J. Brandt te Den Haag tegen Aegon, advocaten mr. R.S. Meijer te Den Haag en mr. F.E. Vermeulen te Amsterdam (zaaknr.08/00909), beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof Amsterdam van 15 november 2007. De conclusie van de plv. procureur-generaal strekt tot verwerping van zowel het principaal als in het incidenteel ingestelde cassatieberoep.
Zie voor deze conclusie LJN  BH2822.

Levob, advocaat mr. F.E. Vermeulen te Amsterdam, tegen B., advocaat mr. E.H. van Staden ten Brink te Den Haag (zaaknr. 07/11290), beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof Amsterdam van 24 mei 2007. De conclusie van de plv. procureur-generaal strekt tot verwerping van zowel het principaal als in het incidenteel ingestelde cassatieberoep.
Zie voor deze conclusie LJN  BH2811.

De T., advocaten mr. D.M. de Knijff  en mr. E.A.L. van Emden te Den Haag tegen Dexia, advocaten mr. R.M. Hermans, mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk, mr. E.M. Snijders en mr. L.E. Fresco allen te Amsterdam, (zaaknr. 08/03771), beroep in cassatie tegen het tussenarrest van van  1 april 2008  en het eindarrest van 15 juli 2008 van het hof Arnhem. De conclusie van de plv. procureur-generaal strekt in het incidenteel ingestelde beroep tot verwerping van het beroep en in het principaal ingestelde beroep tot vernietiging van de bestreden arresten.

In deze zaak slagen naar het oordeel van de plv. procureur-generaal enkele klachten met betrekking tot de omvang van de schade. Zie voor deze conclusie LJN BH2815.

Een conclusie is een onafhankelijk rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad. De plaatsvervangend Procureur-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad kan zich over een door de Hoge Raad te beoordelen zaak niet anders uitlaten dan in het kader van de conclusie en is dan ook niet in de gelegenheid tot het geven van nader commentaar.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden