Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Raad voor de rechtspraak: wetsvoorstel taakstraffen ernstige zeden- en geweldsmisdrijven niet nodig

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Raad voor de rechtspraak: wetsvoorstel taakstraffen ernstige zeden- en geweldsmisdrijven niet nodig

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Raad voor de rechtspraak: wetsvoorstel taakstraffen ernstige zeden- en geweldsmisdrijven niet nodig
 
Raad voor de rechtspraak: wetsvoorstel taakstraffen ernstige zeden- en geweldsmisdrijven niet nodig
vrijdag, 20 februari 2009

Rvdr Den Haag - De Raad voor de rechtspraak plaatst kanttekeningen bij het wetsvoorstel om de mogelijkheden voor het opleggen van een taakstraf voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven te beperken. De Raad vindt het wetsvoorstel overbodig, enigszins overhaast en over een staatsrechtelijke grens heen gaan.

Het is goed om een maatschappelijke discussie te voeren over nut en noodzaak van taakstraffen maar voor de voorgestelde inperking van de rechterlijke bevoegdheid zijn, volgens de Raad, onvoldoende goede gronden aangevoerd. Strafoplegging vraagt om maatwerk door de rechter.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de onrust die in 2007 ontstond over de toepassing van taakstraffen na de uitzending van het Zembla-programma ‘Moord, doodslag, taakstraf?’.

Het televisieprogramma stelde, dat rechters taakstraffen opleggen bij ernstige misdrijven, waarvoor die straf door de wetgever niet bedoeld is. De Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal gaven naar aanleiding hiervan opdracht tot een onderzoek naar de praktijk van het opleggen van taakstraffen.

In het advies (gisteren gepubliceerd, red. NJD) wijst de Raad op de uitkomsten van onderzoek naar de praktijk van de vordering en oplegging van taakstraffen. Uit dat onderzoek blijkt dat rechters alleen in uitzonderingsgevallen volstaan met het opleggen van een ‘kale taakstraf’ in ernstige zaken.

Volgens de onderzoekers hebben de rechters daar in de regel goede redenen voor. De Raad ziet daarom in de strafrechtspraktijk geen urgente aanleiding om de mogelijkheden voor de strafrechter in te perken. Ook een regeling om het stapelen van taakstraffen te voorkomen, zoals de Minister die voorstelt, is volgens de Raad niet nodig.

Per 1 januari 2009 is de aanwijzing taakstraffen van het Openbaar Ministerie aangescherpt. De aanwijzing heeft als hoofdregel dat het Openbaar Ministerie bij ernstige zeden- en geweldszaken geen taakstraf vordert. De Raad adviseert de Minister van Justitie dan ook om eerst af te wachten welk effect de aangescherpte aanwijzing heeft. Nu reeds wettelijke voorzieningen treffen, doet enigszins overhaast aan.

De Raad vreest tenslotte, dat het wetsvoorstel dat er nu ligt, schadelijk kan uitwerken voor de kwaliteit van de strafrechtspraak. Door de straftoemetingsmogelijkheden van de rechter in te perken, kan de rechter minder goed maatwerk leveren en bestaat de kans dat er in bepaalde individuele zaken rechterlijke uitspraken komen die geen recht doen aan de ernst van de feiten, de gebleken omstandigheden van het geval en de persoon van de dader.

Daarbij heeft de Raad er grote staatsrechtelijke bedenkingen bij, dat de Minister van Justitie via een Algemene Maatregel van Bestuur bepaalde categorieën delicten wil uitsluiten van een taakstraf.

De Raad vindt dat niet de juiste weg, omdat ook de wetgever in dit geval de greep verliest op de discussie voor welke delicten wel of niet een taakstraf kan worden opgelegd. In ons staatsbestel, met de bijbehorende machtenscheiding, is het aan de wetgever voorbehouden om in algemene zin op strafbare feiten een strafmaximum te stellen en eventueel een strafmodaliteit te bepalen. Daarna kan de rechter de wet toepassen, rekening houdend met de omstandigheden van het geval.

Link naar het advies. 

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 22 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden