Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Haags gerechtshof veroordeelt Staat tot betaling forse schadevergoeding aan IRT-informant

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Haags gerechtshof veroordeelt Staat tot betaling forse schadevergoeding aan IRT-informant

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Haags gerechtshof veroordeelt Staat tot betaling forse schadevergoeding aan IRT-informant
 
Haags gerechtshof veroordeelt Staat tot betaling forse schadevergoeding aan IRT-informant
donderdag, 26 maart 2009

EUR 50.000,- omdat informant geen psychische begeleiding kreeg na afloop

Gerechtshof Den Haag - De Nederlandse Staat moet een voormalige IRT-informant 50.000 Euro schadevergoeding betalen. Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 24 maart 2009 de Staat hiertoe veroordeeld.

In de jaren ’90 maakten bepaalde rechercheteams bij de bestrijding van grootschalige drugscriminaliteit gebruik van de methode van gecontroleerde doorlating van containers waarin verdovende middelen waren verstopt. Daarbij werden burgerinformanten ingezet.

Naar aanleiding van de discussie die daarover ontstond binnen de politie en het openbaar ministerie, en die leidde tot de zogenaamde IRT-affaire, besloot het openbaar ministerie destijds om die gecontroleerde invoer per direct te beëindigen. De publiciteit rond de IRT-affaire heeft ertoe geleid dat de identiteit van een informant bekend is geworden.

Deze informant heeft van de Staat een vergoeding gevorderd in verband met psychische schade die hij hierdoor heeft opgelopen. Hij stelt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld bij het aantrekken en inzetten van hem als informant, bij het afbouwen van zijn rol (onder meer door de abrupte beëindiging van de doorlating in relatie met het bekend worden van zijn identiteit) en bij zijn psychische begeleiding na die afbouw.

Hij voert aan dat hij door zijn psychische problemen arbeidsongeschikt is geworden en vordert daarom tevens vergoeding van zijn inkomensschade. Verder vordert hij vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt voor zijn beveiliging.

Het hof heeft het inzetten van betrokkene als informant en zijn begeleiding tijdens die inzet niet onrechtmatig geoordeeld. Ook kon de Staat volgens het hof, gezien de betrokken belangen op het gebied van de volksgezondheid en de geloofwaardigheid van het opsporingsonderzoek, in redelijkheid besluiten de gecontroleerde doorlating abrupt te beëindigen.

De psychische schade die de informant door die abrupte beëindiging heeft geleden, stijgt volgens het hof evenwel uit boven wat hij voor zijn eigen risico behoort te nemen. Het achterwege laten van vergoeding van die bovenmatige schade acht het hof onrechtmatig.

Het hof is verder van oordeel dat op de Staat tegenover de informant een zorgplicht rust die de verantwoordelijkheid van de Staat voor andere burgers in ruime mate te boven gaat. Betrokkene is door zijn inzet verzeild geraakt in het criminele milieu, waarmee hij voordien niet van doen had.

Volgens het hof is de Staat tegenover hem in gebreke gebleven bij de psychische begeleiding na afloop van zijn inzet. Het hof heeft aan de informant ter vergoeding van zijn psychische schade een bedrag van 50.000 Euro toegekend.

Het hof acht bovendien aannemelijk dat de informant door zijn psychische beschadiging ten minste enige inkomensschade heeft geleden. Het acht zich evenwel niet in staat op grond van de voorliggende gegevens die schade direct te bepalen en heeft de vaststelling van die schade verwezen naar een vervolgprocedure (zogenaamde schadestaatprocedure).

Ook houdt het hof de Staat aansprakelijk voor de redelijkerwijs noodzakelijke beveiligingskosten die de informant na zijn afbouw heeft gemaakt, omdat de politie op zijn meldingen van bedreigingen toen onvoldoende serieus reageerde. De vaststelling van de te vergoeden kosten heeft het hof eveneens verwezen naar die vervolgprocedure.

LJ Nummer BH6193

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden