Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Landelijke aanpassing akte hoger beroep na onrust 'antedateren'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Landelijke aanpassing akte hoger beroep na onrust 'antedateren'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Landelijke aanpassing akte hoger beroep na onrust 'antedateren'
 
Landelijke aanpassing akte hoger beroep na onrust 'antedateren'
donderdag, 23 april 2009

Hof verheugd over conclusies rapport Rijksrecherche

Gerechtshof Leeuwarden - In een arrest van gerechtshof Leeuwarden van 13 januari 2009 wordt overwogen dat bij de rechtbank Leeuwarden sprake is geweest van het 'antedateren' van een akte van hoger beroep. Het betrof een zaak waarin de officier van justitie hoger beroep had ingesteld.

Dat heeft geleid tot reacties in de media waarin de suggestie werd gewekt dat sprake was van het opzettelijk vervalsen van een akte met het doel te verhullen dat het hoger beroep te laat was ingesteld.

De Rijksrecherche heeft vervolgens een onderzoek ingesteld. Op 6 april 2009 is door de Rijksrecherche gerapporteerd. De conclusie in dat rapport luidt dat geen sprake is geweest van het antedateren van de akte van hoger beroep en dat van enig onrechtmatig handelen niet is gebleken.

Het gerechtshof is vanzelfsprekend verheugd over deze conclusies, omdat zij geen enkele ruimte laten voor twijfel aan de integriteit van de betrokken Justitiemedewerkers. Met het gebruik van de term "antedateren" heeft het gerechtshof ook niet willen suggereren dat de griffie van de rechtbank bewust heeft getracht om misleidende informatie te geven over het moment van instellen van het hoger beroep en evenmin dat de officier van justitie daartoe zou hebben aangezet. Kennelijk heeft het arrest van het gerechtshof die indruk wel bij de buitenwereld doen ontstaan en is in de pers zelfs gesproken van het "knoeien" met akten.

Het gerechtshof betreurt dat, omdat het met zijn overweging slechts aandacht heeft willen vragen voor het feit dat de praktijk van het opmaken van een akte van hoger beroep tot onduidelijkheid kan leiden. De aktes van hoger beroep die standaard door de rechtbanken gebruikt worden, vermelden namelijk niet uitdrukkelijk de datum van opmaken van die akte.

Inmiddels is op landelijk niveau besloten de tekst van de akte aan te passen en daarin voortaan niet slechts op te nemen de datum waarop hoger beroep wordt ingesteld, maar ook die waarop de desbetreffende akte werd opgemaakt. Op deze wijze wordt iedere twijfel over de datum van het opmaken van de akte vermeden.

 
< Vorige


 maandag, 21 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden