Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Landelijke aanpassing akte hoger beroep na onrust 'antedateren'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Landelijke aanpassing akte hoger beroep na onrust 'antedateren'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Landelijke aanpassing akte hoger beroep na onrust 'antedateren'
 
Landelijke aanpassing akte hoger beroep na onrust 'antedateren'
donderdag, 23 april 2009

Hof verheugd over conclusies rapport Rijksrecherche

Gerechtshof Leeuwarden - In een arrest van gerechtshof Leeuwarden van 13 januari 2009 wordt overwogen dat bij de rechtbank Leeuwarden sprake is geweest van het 'antedateren' van een akte van hoger beroep. Het betrof een zaak waarin de officier van justitie hoger beroep had ingesteld.

Dat heeft geleid tot reacties in de media waarin de suggestie werd gewekt dat sprake was van het opzettelijk vervalsen van een akte met het doel te verhullen dat het hoger beroep te laat was ingesteld.

De Rijksrecherche heeft vervolgens een onderzoek ingesteld. Op 6 april 2009 is door de Rijksrecherche gerapporteerd. De conclusie in dat rapport luidt dat geen sprake is geweest van het antedateren van de akte van hoger beroep en dat van enig onrechtmatig handelen niet is gebleken.

Het gerechtshof is vanzelfsprekend verheugd over deze conclusies, omdat zij geen enkele ruimte laten voor twijfel aan de integriteit van de betrokken Justitiemedewerkers. Met het gebruik van de term "antedateren" heeft het gerechtshof ook niet willen suggereren dat de griffie van de rechtbank bewust heeft getracht om misleidende informatie te geven over het moment van instellen van het hoger beroep en evenmin dat de officier van justitie daartoe zou hebben aangezet. Kennelijk heeft het arrest van het gerechtshof die indruk wel bij de buitenwereld doen ontstaan en is in de pers zelfs gesproken van het "knoeien" met akten.

Het gerechtshof betreurt dat, omdat het met zijn overweging slechts aandacht heeft willen vragen voor het feit dat de praktijk van het opmaken van een akte van hoger beroep tot onduidelijkheid kan leiden. De aktes van hoger beroep die standaard door de rechtbanken gebruikt worden, vermelden namelijk niet uitdrukkelijk de datum van opmaken van die akte.

Inmiddels is op landelijk niveau besloten de tekst van de akte aan te passen en daarin voortaan niet slechts op te nemen de datum waarop hoger beroep wordt ingesteld, maar ook die waarop de desbetreffende akte werd opgemaakt. Op deze wijze wordt iedere twijfel over de datum van het opmaken van de akte vermeden.

 
< Vorige


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden