Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Consumentenbond eist betaling slachtoffers Westfriese Flora

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Consumentenbond eist betaling slachtoffers Westfriese Flora

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Consumentenbond eist betaling slachtoffers Westfriese Flora
 
Consumentenbond eist betaling slachtoffers Westfriese Flora
donderdag, 23 april 2009

Rb Zutphen – De consumentenbond eist in kort geding dat de stichting Talpa zich schriftelijk bereid verklaart met de consumentenbond aan de onderhandelingstafel te gaan zitten over het vaststellen van een uitkeringsregeling, het beoordelen van aanvragen en het vaststellen en het doen van uitkeringen aan slachtoffers van de legionella-uitbraak op de Westfriese Flora in 1999.

Verder dient de stichting de consumentenbond in het bezit te stellen van bepaalde bankafschriften over de volledige tijdsperiode vanaf haar oprichting tot heden. Tot slot dient haar vermogen onder bewind te worden gesteld met benoeming van een bewindvoerder.

Stichting Talpa
De Winterwijkse stichting Talpa beheert sinds 2002 ruim € 500.000,-. Dat bedrag is gestort door een verzekeraar om slachtoffers van de Flora schadeloos te stellen. De consumentenbond kwam in februari 2009 achter het bestaan van deze stichting. De consumentenbond stelde bij de voorzieningenrechter dat de stichting moet doen wat in haar statuten staat; het uitbetalen van schadevergoeding. 

Te laat
Talpa zegt dat de aanspraken op schadevergoeding te laat zijn. Daarnaast wil zij de schadevergoeding per geval, niet collectief, kunnen beoordelen. Volgens de stichting is zij er voor de slachtoffers. Wanneer er geen vorderingen binnenkomen, ziet zij zich genoodzaakt zichzelf op te heffen. Het door haar beheerde geld gaat dan naar de slachtoffers, ondanks dat zij niet weet wie de slachtoffers zijn.

Slepende kwestie
De voorzieningenrechter vroeg partijen of er niet een begin kon worden gemaakt met onderhandelingen over de wijze waarop het door de stichting Talpa beheerde geld tot uitkering kan komen. Hij vond het van gevoel voor medemenselijkheid getuigen indien getracht wordt zo snel mogelijk een einde aan deze slepende kwestie te maken.

Het is voor de slachtoffers bijzonder pijnlijk om al die jaren in onzekerheid te leven, zonder zich herkend en erkend te weten, aldus de voorzieningenrechter, die vervolgde dat de hoogte van een eventuele schadeuitkering niet van doorslaggevende betekenis zal zijn.

Uitspraak donderdag 14 mei 2009

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden