Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoge Raad doet op 26 juni 2009 uitspraak over verbodenverklaring Harlinger Hells Angels

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Hoge Raad doet op 26 juni 2009 uitspraak over verbodenverklaring Harlinger Hells Angels

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Hoge Raad doet op 26 juni 2009 uitspraak over verbodenverklaring Harlinger Hells Angels
 
Hoge Raad doet op 26 juni 2009 uitspraak over verbodenverklaring Harlinger Hells Angels
woensdag, 24 juni 2009

Hoge Raad - Het openbaar ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Leeuwarden een verzoek ingediend tot verbodenverklaring en ontbinding van een stichting en een vereniging waarin leden van de Hells Angels in Harlingen en omstreken hun activiteiten hebben georganiseerd.

Het verzoek is gebaseerd op artikel 2:20 van het burgerlijk wetboek, dat de mogelijkheid geeft een rechtspersoon verboden te verklaren en te ontbinden wanneer de werkzaamheid van die rechtspersoon in strijd is met de openbare orde.

Uitspraken rechtbank en hof
De rechtbank heeft op 6 maart 2007 het verzoek van het openbaar ministerie afgewezen (LJN AZ9940). Het hof heeft dat verzoek op 12 december 2007 afgewezen (LJN BB9782).

Volgens het hof zijn de door het OM aangevoerde feiten en omstandigheden niet voldoende ernstig om te kunnen oordelen dat de werkzaamheid van de Harlinger stichting en vereniging in strijd is met de openbare orde. Niet alle door het OM aangevoerde feiten over de werkzaamheid van de stichting en de vereniging zijn komen vast te staan.

De overige feiten kunnen voor een deel wel worden aangemerkt als maatschappelijk ongewenst gedrag en mogelijk ook als strafbare feiten, maar niet als een zodanig ernstige inbreuk op de openbare orde dat een verbodenverklaring en ontbinding van een of beide rechtspersonen gerechtvaardigd is.

Procedure bij de Hoge Raad
Het openbaar ministerie heeft tegen de uitspraak van het hof  beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Als advocaat in cassatie treden op voor het openbaar ministerie mr. M.W. Scheltema, advocaat in Den Haag en voor de stichting en de vereniging van de Hells Angels mr . Grabandt en mr. L. Kelkensberg, beiden advocaat in Den Haag.

Advocaat-generaal mr. L. Timmerman heeft op 9 april 2009 in zijn conclusie de Hoge Raad geadviseerd het cassatieberoep te verwerpen.

De Hoge Raad doet uitspraak op vrijdag 26 juni 2009, 10.00 uur.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden