Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rotterdam hoeft Barclays Bank geen tientallen miljoenen te betalen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rotterdam hoeft Barclays Bank geen tientallen miljoenen te betalen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Rotterdam hoeft Barclays Bank geen tientallen miljoenen te betalen
dinsdag, 30 juni 2009

Gerechtshof Amsterdam - Dit heeft het gerechtshof te Amsterdam op 30 juni 2009 beslist in een jarenlange procedure tussen de gemeente Rotterdam en Barclays Bank plc. (“Barclays”).

In 2003 had de toenmalige directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam garanties aan Barclays gegeven in verband met door Barclays verstrekte leningen aan SS Rotterdam B.V. en Wilton-Feijenoord Holding B.V. Deze garanties bedroegen respectievelijk € 36.000.000,- en € 16.000.000,-.

SS Rotterdam B.V. is in 2004 failliet verklaard, Wilton-Feijenoord Holding in 2006. De door Barclays verstrekte leningen zijn tot dusverre niet terugbetaald. Vraag is nu of Barclays de gemeente Rotterdam, op grond van de hierboven genoemde garanties, tot betaling van de openstaande bedragen (in totaal € 50.424.854,71) plus rente kan verplichten. Het gerechtshof te Amsterdam heeft geoordeeld dat dit niet het geval is, omdat de gemeente niet aan de garanties is gebonden.

Allereerst overweegt het hof dat de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam niet bevoegd was namens de gemeente de garanties af te geven. Weliswaar mocht hij, krachtens een hem door het college van burgemeester en wethouders gegeven mandaat, over bepaalde zaken namens het college beslissingen nemen, maar níet over garanties zoals aan Barclays verstrekt. Die vielen buiten zijn mandaat.

De directeur heeft dus zijn bevoegdheid overschreden, en een beslissing van het (ter zake bevoegde) college van burgemeester en wethouders tot het verstrekken van de garanties ontbreekt.

Barclays heeft er bovendien niet op mogen vertrouwen dat de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam wél bevoegd was. Zij heeft nagelaten zich ervan te verzekeren dat de directeur over een toereikende volmacht beschikte om de garanties af te geven. Dit had op de weg van Barclays gelegen. De Gemeentewet bepaalt immers uitdrukkelijk dat een gemeente in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door haar burgemeester.

De volmachten die de burgemeester van Rotterdam aan de directeur had gegeven (en die Barclays kende), hadden beperkingen op grond waarvan Barclays niet mocht aannemen dat de directeur de garanties mocht afgeven.

Ten slotte heeft het hof het beroep van Barclays verworpen op andere omstandigheden die, volgens Barclays, tot gebondenheid van de gemeente aan de garanties zouden moeten leiden. Die gebondenheid volgt niet uit de positie die de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam feitelijk innam en evenmin uit de vrijheden die hem daarbij werden gelaten. Verder kan niet worden gezegd dat gemeente de garanties achteraf heeft bekrachtigd.

Met zijn arrest heeft hof eerdere vonnissen van de rechtbank te Amsterdam van 29 maart 2006 en 29 augustus 2007 bekrachtigd.

LJ Nummer BJ0850

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden