Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Toegankelijke rechtspraak: wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Toegankelijke rechtspraak: wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Toegankelijke rechtspraak: wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie
 
Toegankelijke rechtspraak: wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie
vrijdag, 31 juli 2009
Rvdr - Op 27 juli 2009 heeft de minister van Justitie het wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat enkele maatregelen naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie, die is uitgevoerd door de Commissie evaluatie modernisering rechterlijke organisatie (commissie-Deetman). Een van de maatregelen is uitbreiding van de bevoegdheid van de kantonrechter om zaken te behandelen.

Op dit moment behandelt de kantonrechter civiele zaken met een waarde tot €5.000 en een aantal typen zaken ongeacht het financiële belang, zoals arbeids- en huurzaken. Alle overige civiele zaken worden behandeld door de civiele rechter.

Burgers kunnen straks voor zaken tot € 25.000 en in alle geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000) en consumentenkoop zonder advocaat bij de rechter terecht. Bij de kantonrechter hoeft een burger namelijk – anders dan bij de civiele rechter – geen advocaat mee te nemen, maar kan hij zijn eigen zaak bepleiten of andere juridische ondersteuning inschakelen.

De Raad voor de rechtspraak juicht de verruiming toe omdat de rechtspraak daarmee toegankelijker wordt voor de burger. De burger zal immers in meer zaken zelf de keuze kunnen maken of hij gebruik wil maken van een advocaat.

Als gevolg van de uitbreiding van de bevoegdheid van de kantonrechter zal het aantal zaken bij de kantonrechter toenemen en het aantal zaken bij de civiele rechter afnemen. Het is daarnaast niet uitgesloten dat er van de veranderingen ook een aanzuigende werking uitgaat. Ervaringen in het verleden lijken echter niet op dit effect te wijzen.

Samenwerking gerechten
Vooruitlopend op de herziening van de gerechtelijke kaart maakt het wetsvoorstel het voor de gerechten beter mogelijk om samen te werken, zowel wat betreft de bedrijfsvoering als de zaaksbehandeling. Op het gebied van bedrijfsvoering kan de Raad gerechten opdragen een samenwerkingsverband te creëren, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering of beveiliging.

Daarnaast kunnen bepaalde zaken, met het oog op de kwaliteit en continuïteit, op aanwijzing van de Raad worden overdragen aan een andere rechtbank binnen een ressort. Dit kan als een rechtbank tijdelijk te weinig (specialistische) zittingscapaciteit heeft.

Op bestuurlijk gebied kan een bestuurslid tegelijkertijd deel uit maken van twee gerechten. Dit maakt het onder andere mogelijk om de bestuurlijke organisatie van de Rechtspraak verder te ontwikkelen, zeker ook met het oog op de bestuurlijke fusies tussen gerechten in de toekomst. De herziening van de gerechtelijke kaart wordt in de toekomst vormgegeven in een apart wetsvoorstel.

Andere maatregelen
De Raad krijgt in het wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie de bevoegdheid om nevenlocaties aan te wijzen. Tot dusver zijn nevenlocaties nog wettelijk verankerd. In de toekomst zullen volgens het wetsvoorstel alleen de hoofdlocaties in de wet vastgelegd worden.

Met het oog op de onevenwichtige verdeling van zaken over de vijf gerechtshoven, bevat het wetsvoorstel voorstellen voor een nieuwe indeling van de ressorten. Ressort Leeuwarden wordt uitgebreid met de arrondissementen Almelo en Zwolle-Lelystad. Arrondissement Utrecht komt in ressort Arnhem te vallen en arrondissement Middelburg in ressort Den Bosch.

Het voorstel bevat ook mogelijkheden om klachten tegen een rechter in te dienen bij de Hoge Raad. Dit is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het gerecht waar de betreffende rechter werkzaam is.

Lees ook:
-
Het advies van de Raad voor de rechtspraak (pdf) met bijlage (juli 2008)
- Themadossier herziening gerechtelijke kaart
- Achtergrondinformatie Commissie Deetman 
- 'Ruim baan voor de burger' (pdf): eindrapport van de adviescommissie verbreding kantonrechtspraak (Commissie Hofhuis, november 2007)

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden