Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Toegankelijke rechtspraak: wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Toegankelijke rechtspraak: wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Toegankelijke rechtspraak: wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie
 
Toegankelijke rechtspraak: wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie
vrijdag, 31 juli 2009
Rvdr - Op 27 juli 2009 heeft de minister van Justitie het wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat enkele maatregelen naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie, die is uitgevoerd door de Commissie evaluatie modernisering rechterlijke organisatie (commissie-Deetman). Een van de maatregelen is uitbreiding van de bevoegdheid van de kantonrechter om zaken te behandelen.

Op dit moment behandelt de kantonrechter civiele zaken met een waarde tot €5.000 en een aantal typen zaken ongeacht het financiële belang, zoals arbeids- en huurzaken. Alle overige civiele zaken worden behandeld door de civiele rechter.

Burgers kunnen straks voor zaken tot € 25.000 en in alle geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000) en consumentenkoop zonder advocaat bij de rechter terecht. Bij de kantonrechter hoeft een burger namelijk – anders dan bij de civiele rechter – geen advocaat mee te nemen, maar kan hij zijn eigen zaak bepleiten of andere juridische ondersteuning inschakelen.

De Raad voor de rechtspraak juicht de verruiming toe omdat de rechtspraak daarmee toegankelijker wordt voor de burger. De burger zal immers in meer zaken zelf de keuze kunnen maken of hij gebruik wil maken van een advocaat.

Als gevolg van de uitbreiding van de bevoegdheid van de kantonrechter zal het aantal zaken bij de kantonrechter toenemen en het aantal zaken bij de civiele rechter afnemen. Het is daarnaast niet uitgesloten dat er van de veranderingen ook een aanzuigende werking uitgaat. Ervaringen in het verleden lijken echter niet op dit effect te wijzen.

Samenwerking gerechten
Vooruitlopend op de herziening van de gerechtelijke kaart maakt het wetsvoorstel het voor de gerechten beter mogelijk om samen te werken, zowel wat betreft de bedrijfsvoering als de zaaksbehandeling. Op het gebied van bedrijfsvoering kan de Raad gerechten opdragen een samenwerkingsverband te creëren, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering of beveiliging.

Daarnaast kunnen bepaalde zaken, met het oog op de kwaliteit en continuďteit, op aanwijzing van de Raad worden overdragen aan een andere rechtbank binnen een ressort. Dit kan als een rechtbank tijdelijk te weinig (specialistische) zittingscapaciteit heeft.

Op bestuurlijk gebied kan een bestuurslid tegelijkertijd deel uit maken van twee gerechten. Dit maakt het onder andere mogelijk om de bestuurlijke organisatie van de Rechtspraak verder te ontwikkelen, zeker ook met het oog op de bestuurlijke fusies tussen gerechten in de toekomst. De herziening van de gerechtelijke kaart wordt in de toekomst vormgegeven in een apart wetsvoorstel.

Andere maatregelen
De Raad krijgt in het wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie de bevoegdheid om nevenlocaties aan te wijzen. Tot dusver zijn nevenlocaties nog wettelijk verankerd. In de toekomst zullen volgens het wetsvoorstel alleen de hoofdlocaties in de wet vastgelegd worden.

Met het oog op de onevenwichtige verdeling van zaken over de vijf gerechtshoven, bevat het wetsvoorstel voorstellen voor een nieuwe indeling van de ressorten. Ressort Leeuwarden wordt uitgebreid met de arrondissementen Almelo en Zwolle-Lelystad. Arrondissement Utrecht komt in ressort Arnhem te vallen en arrondissement Middelburg in ressort Den Bosch.

Het voorstel bevat ook mogelijkheden om klachten tegen een rechter in te dienen bij de Hoge Raad. Dit is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het gerecht waar de betreffende rechter werkzaam is.

Lees ook:
-
Het advies van de Raad voor de rechtspraak (pdf) met bijlage (juli 2008)
- Themadossier herziening gerechtelijke kaart
- Achtergrondinformatie Commissie Deetman 
- 'Ruim baan voor de burger' (pdf): eindrapport van de adviescommissie verbreding kantonrechtspraak (Commissie Hofhuis, november 2007)

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 22 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden