Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 2 mln euro voor incasso-werk zakenpartner woonwagenbewoner: resultaat uit overige werkzaamheden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 2 mln euro voor incasso-werk zakenpartner woonwagenbewoner: resultaat uit overige werkzaamheden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow 2 mln euro voor incasso-werk zakenpartner woonwagenbewoner: resultaat uit overige werkzaamheden
 
2 mln euro voor incasso-werk zakenpartner woonwagenbewoner: resultaat uit overige werkzaamheden
maandag, 3 augustus 2009

}

Belanghebbende ontvangt van zijn zakenpartner een vergoeding van € 2.042.000. In geschil is de vraag hoe de vergoeding dient te worden gekwalificeerd. De rechtbank (NTFR 2007/2283) heeft geoordeeld dat de vergoeding moet worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Van een NJD-redacteur met een ijzeren geheugen: 'dat klinkt sterk als de kokosbrood-operatie revisited'. En inderdaad, deze zaak in hoger beroep is een vervolg op 'Fysieke overtuigingskracht woonwagenkampbewoner geen 2 mln waard idzv winst uit aanmerkelijk belang, NJD maandag, 3 december 2007 (en eveneens vermeld in het blad voor feitenrechtspraak: NTFR 2007/2283).

Uit de stukken blijkt dat het aangaan van het samenwerkingsverband vooral was geïnspireerd door de reputatie die belanghebbende genoot door zijn fysieke overtuigingskracht en zijn hoedanigheid van woonwagenbewoner, die het betaalgedrag van de schuldeisers van zijn zakenpartner positief kon beïnvloeden (incasseren).

De stelling van belanghebbende dat sprake is van winst uit aanmerkelijk belang wordt verworpen aangezien belanghebbende nooit aandeelhouder is geweest. In hoger beroep oordeelt het hof dat de rechtbank op goede gronden een juiste beslissing heeft gegeven.

Centrale overweging:

 '4.2. In hoger beroep heeft belanghebbende een verklaring overgelegd van de heer A. Uit deze verklaring moet volgens belanghebbende de conclusie worden getrokken dat hij in 1998 een aanmerkelijk belang in de BV heeft verkregen. Deze verklaring werpt naar het oordeel van het Hof echter geen nieuw licht op de zaak. Weliswaar verklaart de heer A:

 "Ik sprak met de heer X af dat hij deel zou kunnen gaan nemen in mijn vennootschaps(structuur), dat wil zeggen dat hij recht had op levering van aandelen", maar naar het oordeel van het Hof is deze verklaring zo vaag omtrent het moment van de afspraak, de vraag welke aandelen het betreft, de hoeveelheid aandelen, de tegenprestatie en de vraag wat er precies bedoeld wordt met de woorden "dat wil zeggen", die immers kunnen duiden op een conclusie die achteraf door de heer A is getrokken, dat daaraan niet de door belanghebbende voorgestane gevolgtrekking kan worden verbonden.

Ook bezien in samenhang met het overige door belanghebbende voor zijn standpunt aangevoerde bewijs, leidt deze verklaring niet tot het oordeel dat belanghebbende zijn standpunt aangaande het beweerdelijke recht op levering van aandelen in de BV aannemelijk heeft gemaakt.'

Beroep ongegrond. 

LJN: BJ3812, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07/00550

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden