Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Recidive-reductie is haalbaar ea zaken in het tijdschrift van het OM, Opportuun augustus 2009

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Recidive-reductie is haalbaar ea zaken in het tijdschrift van het OM, Opportuun augustus 2009

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Recidive-reductie is haalbaar ea zaken in het tijdschrift van het OM, Opportuun augustus 2009
 
Recidive-reductie is haalbaar ea zaken in het tijdschrift van het OM, Opportuun augustus 2009
maandag, 17 augustus 2009

Inhoud van het tijdschrift van het OM, Opportuun augustus 2009

Pag 6.  Vuilniszakken

Bij de sluizen van IJmuiden worden in 1996 in vuilniszakken lichaamsdelen gevonden. Unieke kennis van vuilniszakken zal in de zaak-Yanti een doorslaggevende rol gaan spelen. Marijke Heutink (destijds zaaksofficier inmiddels raadsheer) blikt terug.

Pag 10.  Zwaar weer

‘We gaan door zwaar weer’, schetst procureur- generaal Harm Brouwer de financiële situatie van het OM.

Pag 14.  GPS Gebruikersraad

Problemen en wensen bespreken, opdat nieuwe GPS-releases steeds beter worden. Dat is de taak van de GPS Gebruikersraad. Opportuun schoof aan bij een vergadering van deze waakhond van de primaire OM-applicatie. ‘Voorlopig richten we ons op de verbeteringen die echt moeten.’

Pag 18.  GPS-filmpje

Wat komt er kijken bij het maken van een video voor de website van het OM? Melanie Kompier en Linda Otter van parket Leeuwarden blikken terug op de productie van ‘GPS bij het OM’. ‘Goeie en leuke vent, die camjo!’

Pag 22.  Bijzondere voorwaarden

Wil je als aanklager een stevige gedragsinterventie? Benut dan de kans van de bijzondere voorwaarde. Recidive-reductie is haalbaar: ‘Anticipeer op executie.’

Pag 26.  De toekomst

Veertig beleidsmedewerkers bogen zich over de glazen bol van het OM. Doel was input leveren voor de nieuwe nota ‘Perspectief op 2014’. Maar eerst mocht er nog ‘in het wild’ worden gefilosofeerd: ‘Wat wordt onze rol als Nederland gedeeltelijk onder water staat?’

Link: opportuun_2009_nr8.pdf (4 Mb)

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden