Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht
 
Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht
maandag, 21 september 2009

Universiteit Maastricht - Oratie van prof. dr. Paul Frielink, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Maastricht over de geloofwaardigheid van strafrechtspleging.

Zes van de tien Nederlanders zegt geen vertrouwen te hebben in de manier waarop de misdaad in Nederland wordt bestreden, het maatschappelijk draagvlak van de strafrechtspleging is dus niet erg groot. In zijn oratie ‘Het OM: schakel in een geloofwaardige strafrechtspleging’ doet Paul Frielink, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie en advocaat-generaal in Arnhem, aanbevelingen voor het vergroten van dat maatschappelijk draagvlak.

Naast verbetering van de kwaliteit betekent dat ook goede informatieverstrekking. Hierin spelen de media een belangrijke rol.

 “Van de media mag meer kritisch eigen onderzoek verwacht worden. Te vaak zijn ze slechts doorgeefluik van voorlichters en zichzelf repeterende advocaten. Ook mag van de media verlangd worden dat zij zich meer bewust zijn van het maatschappelijk effect van hun incidentgerichte wijze van werken. De mediale verkokering leidt per definitie tot een vertekend beeld van de wijze waarop de strafrechtspleging daadwerkelijk functioneert. In de regel is dat vertekend beeld niet best voor het publiek vertrouwen.”

Frielink sprak zijn oratie vrijdag 18 september 2009 uit aan de Universiteit Maastricht.     

Opsporing, vervolging en berechting is mensenwerk en dus feilbaar, dat is door de jaren heen niet anders geweest. Wat nu wel anders is, is de wijze waarop dat falen voorwerp is geworden van publiek debat. Al dan niet vermeend onjuist handelen van functionarissen en instanties die een cruciale rol spelen in de strafrechtspleging (politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak) wordt frequent ter discussie gesteld. Bij pogingen tot verbreding van het maatschappelijk draagvlak van de strafrechtspleging moet dus zowel met “een zekere onvermijdelijkheid van fouten” als met “de medialisering” rekening worden gehouden, aldus Paul Frielink.  

Daarnaast wordt het publiek vertrouwen bepaald door de kwaliteit van de strafrechtspleging. Volgens Frielink gaat het dan om aspecten als een snelle, betrouwbare en effectieve strafrechtelijke interventie en om de professionele kwaliteiten van de bij de strafrechtspleging betrokken actoren.

 “Prutswerk van een enkeling doet afbreuk aan het aanzien van het geheel.” Het OM moet zich volgens Frielink nadrukkelijk richten op zaken waar het maatschappelijk gezien ook écht om gaat, dus op levensdelicten, overvallen, woninginbraken, geweld op straat, enzovoort.

Daarnaast moet het OM zijn organisatie zodanig inrichten dat de professionele kwaliteit duurzaam is gewaarborgd.

 “Hoewel hier al jaren veel energie in wordt gestoken, is het stadium van enige duurzaamheid nog niet bereikt. Daarvoor gaan de veranderingen in de organisatie te snel. Stilstand is achteruitgang, maar een gebrek aan continuïteit wekt meestal geen vertrouwen. En natuurlijk moet het OM investeren in zijn relaties met de zittende magistratuur, de politie en de advocatuur. Een geloofwaardige strafrechtspleging is een groot goed. Het OM is daarin een schakel, maar het kan het niet alleen!”

Over Paul Frielink

Paul Frielink is na het behalen van de doctorstitel (hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op een proefschrift over politie-infiltratie) gaan werken bij het OM. Hij is officier van justitie geweest in de arrondissementen Utrecht, Den Bosch en Arnhem en bij het Landelijk Parket in Rotterdam. Sinds september 2004 is hij advocaat-generaal in Arnhem.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 23 juni 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden