Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht
 
Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht
maandag, 21 september 2009

Universiteit Maastricht - Oratie van prof. dr. Paul Frielink, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Maastricht over de geloofwaardigheid van strafrechtspleging.

Zes van de tien Nederlanders zegt geen vertrouwen te hebben in de manier waarop de misdaad in Nederland wordt bestreden, het maatschappelijk draagvlak van de strafrechtspleging is dus niet erg groot. In zijn oratie ‘Het OM: schakel in een geloofwaardige strafrechtspleging’ doet Paul Frielink, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie en advocaat-generaal in Arnhem, aanbevelingen voor het vergroten van dat maatschappelijk draagvlak.

Naast verbetering van de kwaliteit betekent dat ook goede informatieverstrekking. Hierin spelen de media een belangrijke rol.

 “Van de media mag meer kritisch eigen onderzoek verwacht worden. Te vaak zijn ze slechts doorgeefluik van voorlichters en zichzelf repeterende advocaten. Ook mag van de media verlangd worden dat zij zich meer bewust zijn van het maatschappelijk effect van hun incidentgerichte wijze van werken. De mediale verkokering leidt per definitie tot een vertekend beeld van de wijze waarop de strafrechtspleging daadwerkelijk functioneert. In de regel is dat vertekend beeld niet best voor het publiek vertrouwen.”

Frielink sprak zijn oratie vrijdag 18 september 2009 uit aan de Universiteit Maastricht.     

Opsporing, vervolging en berechting is mensenwerk en dus feilbaar, dat is door de jaren heen niet anders geweest. Wat nu wel anders is, is de wijze waarop dat falen voorwerp is geworden van publiek debat. Al dan niet vermeend onjuist handelen van functionarissen en instanties die een cruciale rol spelen in de strafrechtspleging (politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak) wordt frequent ter discussie gesteld. Bij pogingen tot verbreding van het maatschappelijk draagvlak van de strafrechtspleging moet dus zowel met “een zekere onvermijdelijkheid van fouten” als met “de medialisering” rekening worden gehouden, aldus Paul Frielink.  

Daarnaast wordt het publiek vertrouwen bepaald door de kwaliteit van de strafrechtspleging. Volgens Frielink gaat het dan om aspecten als een snelle, betrouwbare en effectieve strafrechtelijke interventie en om de professionele kwaliteiten van de bij de strafrechtspleging betrokken actoren.

 “Prutswerk van een enkeling doet afbreuk aan het aanzien van het geheel.” Het OM moet zich volgens Frielink nadrukkelijk richten op zaken waar het maatschappelijk gezien ook écht om gaat, dus op levensdelicten, overvallen, woninginbraken, geweld op straat, enzovoort.

Daarnaast moet het OM zijn organisatie zodanig inrichten dat de professionele kwaliteit duurzaam is gewaarborgd.

 “Hoewel hier al jaren veel energie in wordt gestoken, is het stadium van enige duurzaamheid nog niet bereikt. Daarvoor gaan de veranderingen in de organisatie te snel. Stilstand is achteruitgang, maar een gebrek aan continuďteit wekt meestal geen vertrouwen. En natuurlijk moet het OM investeren in zijn relaties met de zittende magistratuur, de politie en de advocatuur. Een geloofwaardige strafrechtspleging is een groot goed. Het OM is daarin een schakel, maar het kan het niet alleen!”

Over Paul Frielink

Paul Frielink is na het behalen van de doctorstitel (hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op een proefschrift over politie-infiltratie) gaan werken bij het OM. Hij is officier van justitie geweest in de arrondissementen Utrecht, Den Bosch en Arnhem en bij het Landelijk Parket in Rotterdam. Sinds september 2004 is hij advocaat-generaal in Arnhem.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden