Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht
 
Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht
maandag, 21 september 2009

Universiteit Maastricht - Oratie van prof. dr. Paul Frielink, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Maastricht over de geloofwaardigheid van strafrechtspleging.

Zes van de tien Nederlanders zegt geen vertrouwen te hebben in de manier waarop de misdaad in Nederland wordt bestreden, het maatschappelijk draagvlak van de strafrechtspleging is dus niet erg groot. In zijn oratie ‘Het OM: schakel in een geloofwaardige strafrechtspleging’ doet Paul Frielink, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie en advocaat-generaal in Arnhem, aanbevelingen voor het vergroten van dat maatschappelijk draagvlak.

Naast verbetering van de kwaliteit betekent dat ook goede informatieverstrekking. Hierin spelen de media een belangrijke rol.

 “Van de media mag meer kritisch eigen onderzoek verwacht worden. Te vaak zijn ze slechts doorgeefluik van voorlichters en zichzelf repeterende advocaten. Ook mag van de media verlangd worden dat zij zich meer bewust zijn van het maatschappelijk effect van hun incidentgerichte wijze van werken. De mediale verkokering leidt per definitie tot een vertekend beeld van de wijze waarop de strafrechtspleging daadwerkelijk functioneert. In de regel is dat vertekend beeld niet best voor het publiek vertrouwen.”

Frielink sprak zijn oratie vrijdag 18 september 2009 uit aan de Universiteit Maastricht.     

Opsporing, vervolging en berechting is mensenwerk en dus feilbaar, dat is door de jaren heen niet anders geweest. Wat nu wel anders is, is de wijze waarop dat falen voorwerp is geworden van publiek debat. Al dan niet vermeend onjuist handelen van functionarissen en instanties die een cruciale rol spelen in de strafrechtspleging (politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak) wordt frequent ter discussie gesteld. Bij pogingen tot verbreding van het maatschappelijk draagvlak van de strafrechtspleging moet dus zowel met “een zekere onvermijdelijkheid van fouten” als met “de medialisering” rekening worden gehouden, aldus Paul Frielink.  

Daarnaast wordt het publiek vertrouwen bepaald door de kwaliteit van de strafrechtspleging. Volgens Frielink gaat het dan om aspecten als een snelle, betrouwbare en effectieve strafrechtelijke interventie en om de professionele kwaliteiten van de bij de strafrechtspleging betrokken actoren.

 “Prutswerk van een enkeling doet afbreuk aan het aanzien van het geheel.” Het OM moet zich volgens Frielink nadrukkelijk richten op zaken waar het maatschappelijk gezien ook écht om gaat, dus op levensdelicten, overvallen, woninginbraken, geweld op straat, enzovoort.

Daarnaast moet het OM zijn organisatie zodanig inrichten dat de professionele kwaliteit duurzaam is gewaarborgd.

 “Hoewel hier al jaren veel energie in wordt gestoken, is het stadium van enige duurzaamheid nog niet bereikt. Daarvoor gaan de veranderingen in de organisatie te snel. Stilstand is achteruitgang, maar een gebrek aan continuïteit wekt meestal geen vertrouwen. En natuurlijk moet het OM investeren in zijn relaties met de zittende magistratuur, de politie en de advocatuur. Een geloofwaardige strafrechtspleging is een groot goed. Het OM is daarin een schakel, maar het kan het niet alleen!”

Over Paul Frielink

Paul Frielink is na het behalen van de doctorstitel (hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op een proefschrift over politie-infiltratie) gaan werken bij het OM. Hij is officier van justitie geweest in de arrondissementen Utrecht, Den Bosch en Arnhem en bij het Landelijk Parket in Rotterdam. Sinds september 2004 is hij advocaat-generaal in Arnhem.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden