Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht
 
Paul Frielink: media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht
maandag, 21 september 2009

Universiteit Maastricht - Oratie van prof. dr. Paul Frielink, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Maastricht over de geloofwaardigheid van strafrechtspleging.

Zes van de tien Nederlanders zegt geen vertrouwen te hebben in de manier waarop de misdaad in Nederland wordt bestreden, het maatschappelijk draagvlak van de strafrechtspleging is dus niet erg groot. In zijn oratie ‘Het OM: schakel in een geloofwaardige strafrechtspleging’ doet Paul Frielink, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie en advocaat-generaal in Arnhem, aanbevelingen voor het vergroten van dat maatschappelijk draagvlak.

Naast verbetering van de kwaliteit betekent dat ook goede informatieverstrekking. Hierin spelen de media een belangrijke rol.

 “Van de media mag meer kritisch eigen onderzoek verwacht worden. Te vaak zijn ze slechts doorgeefluik van voorlichters en zichzelf repeterende advocaten. Ook mag van de media verlangd worden dat zij zich meer bewust zijn van het maatschappelijk effect van hun incidentgerichte wijze van werken. De mediale verkokering leidt per definitie tot een vertekend beeld van de wijze waarop de strafrechtspleging daadwerkelijk functioneert. In de regel is dat vertekend beeld niet best voor het publiek vertrouwen.”

Frielink sprak zijn oratie vrijdag 18 september 2009 uit aan de Universiteit Maastricht.     

Opsporing, vervolging en berechting is mensenwerk en dus feilbaar, dat is door de jaren heen niet anders geweest. Wat nu wel anders is, is de wijze waarop dat falen voorwerp is geworden van publiek debat. Al dan niet vermeend onjuist handelen van functionarissen en instanties die een cruciale rol spelen in de strafrechtspleging (politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak) wordt frequent ter discussie gesteld. Bij pogingen tot verbreding van het maatschappelijk draagvlak van de strafrechtspleging moet dus zowel met “een zekere onvermijdelijkheid van fouten” als met “de medialisering” rekening worden gehouden, aldus Paul Frielink.  

Daarnaast wordt het publiek vertrouwen bepaald door de kwaliteit van de strafrechtspleging. Volgens Frielink gaat het dan om aspecten als een snelle, betrouwbare en effectieve strafrechtelijke interventie en om de professionele kwaliteiten van de bij de strafrechtspleging betrokken actoren.

 “Prutswerk van een enkeling doet afbreuk aan het aanzien van het geheel.” Het OM moet zich volgens Frielink nadrukkelijk richten op zaken waar het maatschappelijk gezien ook écht om gaat, dus op levensdelicten, overvallen, woninginbraken, geweld op straat, enzovoort.

Daarnaast moet het OM zijn organisatie zodanig inrichten dat de professionele kwaliteit duurzaam is gewaarborgd.

 “Hoewel hier al jaren veel energie in wordt gestoken, is het stadium van enige duurzaamheid nog niet bereikt. Daarvoor gaan de veranderingen in de organisatie te snel. Stilstand is achteruitgang, maar een gebrek aan continuïteit wekt meestal geen vertrouwen. En natuurlijk moet het OM investeren in zijn relaties met de zittende magistratuur, de politie en de advocatuur. Een geloofwaardige strafrechtspleging is een groot goed. Het OM is daarin een schakel, maar het kan het niet alleen!”

Over Paul Frielink

Paul Frielink is na het behalen van de doctorstitel (hij promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op een proefschrift over politie-infiltratie) gaan werken bij het OM. Hij is officier van justitie geweest in de arrondissementen Utrecht, Den Bosch en Arnhem en bij het Landelijk Parket in Rotterdam. Sinds september 2004 is hij advocaat-generaal in Arnhem.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 16 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden