Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Iraakse veiligheidsfunctionarissen voor opleiding in Nederland

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Iraakse veiligheidsfunctionarissen voor opleiding in Nederland

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
Iraakse veiligheidsfunctionarissen voor opleiding in Nederland
woensdag, 23 februari 2005

Defensie - Vandaag zijn op vliegbasis Eindhoven 28 Iraakse veiligheidsfunctionarissen uit de provincie Al Muthanna geland voor een drieweekse opleiding in Nederland. Doel van deze opleiding is een aanvullende impuls te geven aan de opbouw van Iraakse veiligheidsorganisaties in de provincie Al Muthanna.

Het gaat om twintig kaderleden van de Iraakse politie en acht officieren van het Iraakse leger uit de provincie Al Muthanna. De opleiding wordt betaald door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De benodigde 120.000 euro worden bekostigd uit het Stabiliteitsfonds.

Van 21 februari tot en met 11 maart a.s. volgen deze twintig kaderleden van de Iraakse politie een aanvullende opleiding over leidinggeven, personeelszorg, mensenrechten, verdachtenverhoor en de beginselen van het uitvoeren van een onderzoek. De acht legerofficieren volgen een opleiding waarin aandacht wordt besteed aan leiderschap, operationele besluitvorming, personeelszorg, evaluatie en opleiding en training.

Gedurende de deelname aan de multinationale troepenmacht in Irak is door de Nederlandse militairen een grote inspanning geleverd om de Iraakse veiligheidsorganisaties op provinciaal niveau op te bouwen. De opbouw van deze organisaties is nodig om de Irakezen in staat te stellen zelf te voorzien in hun eigen veiligheid.

In totaal zullen in twintig maanden van Nederlandse deelname aan de multinationale troepenmacht ruim 3300 politiemensen en militairen een basisopleiding hebben genoten in Irak. Een klein deel heeft een aanvullende training gevolgd, zoals bijvoorbeeld een kaderopleiding voor officieren aan de Politie Academie in Az Zubyr.

Behalve opleidingen heeft de Nederlandse troepenmacht met de Iraakse veiligheidsorganisaties gezamenlijk gepatrouilleerd en oefeningen gehouden, en begeleiding en assistentie op hun werk geboden.


---

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden