Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
Maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) voor het eerst geëist
woensdag, 23 februari 2005

Veelpleger met zelfreflectie: "Het is nodig dat ik aan mijzelf werk"   Gisteren heeft de officier van justitie te Utrecht voor het eerste de rechter gevraagd een ISD-maatregel op te leggen. De 29-jarige verdachte stond terecht voor diefstal van een portemonnee, diefstal van geld door te pinnen met de bankpas uit de portemonnee en handel in heroïne en cocaïne. Daarnaast werden er nog twee 'ad info feiten' meegenomen: diefstal drugs en heling. Dit maakte het OM zojuist bekend.

'Richtlijn strafvordering bij meerderjarige zeer actieve veelplegers'

Sinds oktober 2004 is het mogelijk de rechter te vragen deze maatregel op te leggen aan een stelselmatige dader voor een periode van maximaal twee jaar volgens de 'Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige zeer actieve veelplegers'.

Primair doel van deze nieuwe richtlijn is het criminele gedrag onmogelijk te maken door langdurige vrijheidsbeneming, en indien de verdachte daartoe gemotiveerd is, kan een hulpverleningstraject worden gestart.

Veelpleger: "Het is nodig dat ik aan mijzelf werk"

In de zaak die gisteren door de rechtbank werd behandeld, laat de rapportage zien dat de verdachte, die gelabelled is als veelpleger, grote kans op recidive vertoont. Als risico-factoren komen naar voren drugsgebruik, het niet goed kunnen omgaan met geld, de gebrekkige opleiding en werkervaring, de huisvesting en de omgeving. De verdachte gaf ter zitting ook zelf aan niet in staat te zijn de problemen op te lossen. "Het is nodig dat ik aan mijzelf werk", verklaarde hij.

Tot hier en niet verder...

De officier van justitie schetste de criminele carrière van de verdachte met als conclusie "dat dit een halt moet worden toegeroepen. Deze verdachte voldoet aan de criteria die zijn gesteld voor de ISD-maatregel. Primair moet de maatschappij beveiligd worden tegen het structurele criminele gedrag. Ondanks dat er al sinds 1992 hulpverlening wordt geboden, is deze verdachte steeds weer in hetzelfde gedrag vervallen, zodat ik een drangtraject met een forse justitiële stok achter de deur nodgi acht". Zij eiste de onvoorwaardelijke ISD-maatregel voor de maximale termijn van twee jaar.

Piet Roordakliniek

Het traject dat deze verdachte zal kunnen volgen in de Piet Roordakliniek in Apeldoorn betreft een gesloten periode van drie tot vier maanden, gevolgd door een periode in het buitencentrum van zes tot negen maanden dat gericht is op resocialisatie.

Voor de resterende tijd kan er sprake zijn van begeleid wonen. Gedurende de uitvoering van de ISD-maatregel zal de trajectbegeleider vanuit GAVO de cliënt blijven begeleiden. Mocht in deze periode de verdachte terugvallen, dan volgt overplaatsing naar het Wolvenplein, waar de trajectbegeleider en de programmadirecteur ISD bekijken hoe de ISD-maatregel verder ingevuld kan worden. De uitspraak is over twee weken.

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden