Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Groot seminar Bestuursrecht 2009 voor lokale overheden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Groot seminar Bestuursrecht 2009 voor lokale overheden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Groot seminar Bestuursrecht 2009 voor lokale overheden
 
Groot seminar Bestuursrecht 2009 voor lokale overheden
dinsdag, 20 oktober 2009

Actuele thema’s: Wabo, WIJ, aanbestedingstrends en Wet BIBOB

REEF - Op 5 november 2009 komen op de High Tech Campus te Eindhoven naar verwachting 150 overheidsprofessionals bijeen die beroepsmatig met bestuursrecht te maken hebben voor het seminar “Bestuursrecht 2009”.

Tijdens dit seminar zullen de allerlaatste stand van zaken of geboekte resultaten omtrent vier actuele thema’s middels interactieve sessies aan bod komen zoals WABO: allerlaatste stand van zaken, Bestrijding jeugdwerkloosheid door de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), Nieuwe aanbestedingstrend?: best value procurement en de Wet BIBOB: onnodige regeldruk of bittere noodzaak? Burgemeester Jack Mikkers van Gemeente Veldhoven leidt de plenaire sessie.

Andere prominenten, zoals Joke de Vroom, Programmadirecteur Wabo – Ministerie van VROM en Freek Salm, medeoprichter van Bureau BIBOB, zullen de interactieve deelsessies leiden. Dit seminar is een initiatief van en wordt georganiseerd door projectmanagementorganisatie REEF.

Achtergronden vier thema’s
1.    Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht): stand van zaken
Ambtenaren bij de (lokale) overheid krijgen in 2010 te maken met het verlenen, dan wel handhaven van de omgevingsvergunning: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Wabo brengt circa 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen.

Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning, de zogenaamde Omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking en één procedure. De aanvraag kan digitaal worden gedaan en behandeld.

De Wabo draagt bij aan een betere dienstverlening voor de burger. De verwerking van de verschillende wet- en regelgeving en de ICT-voorziening is uitermate complex. Om te zorgen dat onder andere gemeenten goed zijn voorbereid, is de inwerkingtreding meerdere keren uitgesteld. Op 1 oktober 2009 was de datum nog 1 januari 2010, maar inmiddels is aangekondigd dat het opnieuw uitgesteld wordt.

Namens het Ministerie van VROM spreekt Joke de Vroom, Programmadirecteur Wabo over de allerlaatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wabo. Inhoudelijk gaat deze deelsessie in op de stand van zaken van de wetgeving en de implementatievraagstukken die nog spelen. Ook wordt aandacht besteed aan de achtergrond van deze verandering, de digitale ondersteuning en het Omgevingsloket online.

2. Bestrijding jeugdwerkloosheid door de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Afgelopen zomer heeft Gemeente Eindhoven nog proppers ingezet tegen jeugdwerkloosheid. De op scooters rondrijdende jongeren spreken andere jongeren in de regio aan op mogelijkheden voor werk en doorleren.

Per 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) van kracht gegaan. Deze wet verplicht alle Nederlandse gemeenten jongeren van 18 tot 27 jaar, die zich melden voor een uitkering, een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren. Wanneer deze jongeren werk accepteren, krijgen ze salaris van de werkgever.

Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering van de gemeente. Het kabinet wil op deze manier jongeren stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden.

De maatregelen hiertoe zijn bedoeld om te bevorderen dat jongeren duurzaam aan de slag komen en te voorkomen dat zij afhankelijk worden van de bijstand. Bestrijding van jeugdwerkloosheid is een actueel thema waar veel gemeenten mee te maken hebben. Mede door invoering van deze wet proberen veel gemeenten op actieve wijze de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

Echter stelt deze wet gemeenten voor behoorlijk wat uitdagingen, niet in de laatste plaats van organisatorische aard. Ray Geerling, adviseur/ interim-manager binnen private en publieke zekerheid zal  tijdens de interactieve sessie een eerste evaluatie geven omtrent WIJ.

3.    Nieuwe aanbestedingstrend voor overheden: Best value procurement
Wat zijn de eerste resultaten van de nieuwe aanbestedingstrend voor overheden? En hoe verhoudt zich de nieuwe methodiek zich met de in Europa geldende aanbestedingsregels?

Gemeente ’s Hertogenbosch heeft onlangs als eerste gemeente in Nederland in samenwerking met Advies- en Ingenieursbureau Breijn, onderdeel van het Heijmans-concern, een vanuit Amerika overgekomen methodiek doorontwikkeld. Deze methodiek gaat vanaf de behoeftestellingsfase tot de uiteindelijke oplevering uit van samenwerking in plaats van de klassieke opdrachtgever-versus- opdrachtnemer-verhouding.

Deze aanbestedingsmethode, genoemd Best Value Procurement (BVP), biedt opdrachtgevers een hoge voorspelbaarheid van het eindproduct, uitgedrukt in tijd, kosten en kwaliteit en zorgt voor een transparante verdeling van risico’s en contractverplichtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. BVP is bezig met een opmars in Nederland.

Ook Prorail en RWS gebruiken inmiddels deze methodiek. De eerste resultaten van de pilot bij Gemeente ’s Hertogenbosch zijn in vele opzichten verbluffend. Een betere kwaliteit is het devies, van zowel de opdrachtnemer en de uitvoering als het eindproduct. Gard van Hulzen, Vestigingsleider van Breijn, gaat tijdens deze sessie graag met de deelnemers in debat over de voor en tegens van deze methodiek en zal de eerste resultaten tonen van de pilot in samenwerking met Gemeente ‘s Hertogenbosch.

4.    Wet BIBOB: onnodige regeldruk of bittere noodzaak?
Een groot deel van de gemeenten blijkt BIBOB-regelgeving niet of nauwelijks te gebruiken. Een gemiste kans, want BIBOB blijkt een uitstekend instrument te zijn. Denk bijvoorbeeld aan roemruchte luxebordeel Yab Yum, die haar deuren heeft moeten sluiten, nadat de Gemeente Amsterdam de vergunningen heeft ingetrokken. De gemeente deed dit op basis van de Wet BIBOB, die het recht geeft een licentie in te trekken als het vermoeden bestaat dat een ondernemer deze misbruikt voor criminele activiteiten.

Door oprichting van de Wet BIBOB zijn onder andere vergunningverleners en aanbesteders bij gerede twijfel in staat een integriteitonderzoek onder (potentiële) leveranciers te verrichten. Overheden kunnen de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of reeds afgegeven vergunning of een subsidie of bij het gunnen van een overheidsopdracht. BIBOB staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Echter, de toepassing van deze wet levert in de praktijk toch de nodige bezwaren op. Freek Salm, medeoprichter van Bureau BIBOB, is goed ingevoerd in de BIBOB-materie en weet dat ook te vertalen naar concrete (gemeente)organisaties. Als geen ander weet hij antwoorden op de veel gehoorde kritiek op de toepassing van de Wet BIBOB; hoge kosten, onvoldoende tijd en de administratieve last voor gemeente en ondernemer. Kortom: tijdens deze sessie komen de laatste ontwikkelingen en resultaten van BIBOB aan bod en wordt de praktische toepasbaarheid van BIBOB verder onder de loep genomen.

Het programma op 5 november a.s. ziet er als volgt uit
10.00 uur     ontvangst met koffie en thee
10.30 uur     plenaire spreker: burgemeester Mikkers van gemeente Veldhoven
11.30 uur     interactieve deelsessies – ronde 1
12.30 uur     lunch
13.30 uur     interactieve deelsessies – ronde 2
14.30 uur     plenaire afsluiting: burgemeester Mikkers
15.00 uur     informele kennisdeling

Aanmelden kan op: http://www.reefdeeltkennis.nl/seminar2009deelnemen.htm 

Over REEF
REEF is ruim 13 jaar gespecialiseerd als het gaat om de flexibele inzet van kennis en capaciteit bij opdrachtgevers. REEF zet haar expertise in op diverse vakgebieden als Juridisch, Bouwkunde, Financieel, Personeel en Organisatie, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, Werktuigbouwkunde, binnen bedrijfsleven en overheid.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden