Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - SZW-Campagne moet 20.000 'kwetsbare kansarme allochtone vrouwen' stimuleren mee te doen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - SZW-Campagne moet 20.000 'kwetsbare kansarme allochtone vrouwen' stimuleren mee te doen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
SZW-Campagne moet 20.000 'kwetsbare kansarme allochtone vrouwen' stimuleren mee te doen
woensdag, 23 februari 2005

Image'Thuis in Nederland? Doe mee!' is de titel van een campagne om kwetsbare, kansarme en vaak moeilijk te bereiken allochtone vrouwen aan te sporen buitenshuis actief te worden. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Minister De Geus en minister Verdonk streven ernaar om in samenwerking met de 30 grootste gemeenten en de commissie PaVEM (Participatie vrouwen uit etnische minderheden) ongeveer 20.000 vrouwen te bewegen mee te gaan doen aan de samenleving.

Billboards

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie gaf mede namens minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in Amsterdam tijdens de conferentie Emancipatie en Integratie het startsein. Door de campagne moet duidelijk worden dat meedoen aan de Nederlandse samenleving van essentieel belang is om je hier thuis te voelen.

De campagne bestaat onder andere uit billboards waarop foto's staan van een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en een Surinaamse vrouw. De campagne maakt deel uit van het Plan van aanpak emancipatie en integratie , dat eind 2003 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Doemee.nl

De 30 grootste gemeenten krijgen met de campagne de mogelijkheid om kansarme allochtone vrouwen te werven voor activiteiten in hun buurt, wijk of stad. Het gaat hier dan om activiteiten zoals bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk, taallessen of andere scholing volgen en een buurtcentrum bezoeken.

Op de internetsite www.doemee.nl is informatie verzameld over wat er in de verschillende gemeenten te doen is. Tegelijkertijd moet de campagne de algemene beeldvorming over vrouwen en meisjes uit etnische minderheden positief beïnvloeden. In totaal is ruim 5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het plan van aanpak .

Emancipatie en integratie

Het plan van aanpak Emancipatie en integratie wil aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroepen en richt zich op versterking van het plaatselijke beleid omdat het op die manier eenvoudiger is de doelgroep daadwerkelijk te bereiken. Het plan is tot stand gekomen in overleg met de doelgroep en de gemeenten. Het richt zich vooral op de 30 grootste gemeenten.

Toolkit Participatie

De Geus en Verdonk bieden deze gemeenten ondersteuning bij het ontwikkelen van een plaatselijke aanpak. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar zoals het toepassen van de zogeheten Toolkit Participatie (een set van instrumenten die de gemeenten helpt bij het ontwikkelen of aanscherpen van beleid het emancipatie- en integratiebeleid), de inzet van vrouwelijke discussieleiders uit de etnische groepen die debatten over taboe-onderwerpen moeten begeleiden, de oprichting van gemeentelijke emancipatieteams waarin vrouwen zitten die tot voorbeeld kunnen dienen én de lokale campagne.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden