Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - SZW-Campagne moet 20.000 'kwetsbare kansarme allochtone vrouwen' stimuleren mee te doen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - SZW-Campagne moet 20.000 'kwetsbare kansarme allochtone vrouwen' stimuleren mee te doen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
SZW-Campagne moet 20.000 'kwetsbare kansarme allochtone vrouwen' stimuleren mee te doen
woensdag, 23 februari 2005

Image'Thuis in Nederland? Doe mee!' is de titel van een campagne om kwetsbare, kansarme en vaak moeilijk te bereiken allochtone vrouwen aan te sporen buitenshuis actief te worden. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Minister De Geus en minister Verdonk streven ernaar om in samenwerking met de 30 grootste gemeenten en de commissie PaVEM (Participatie vrouwen uit etnische minderheden) ongeveer 20.000 vrouwen te bewegen mee te gaan doen aan de samenleving.

Billboards

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie gaf mede namens minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in Amsterdam tijdens de conferentie Emancipatie en Integratie het startsein. Door de campagne moet duidelijk worden dat meedoen aan de Nederlandse samenleving van essentieel belang is om je hier thuis te voelen.

De campagne bestaat onder andere uit billboards waarop foto's staan van een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en een Surinaamse vrouw. De campagne maakt deel uit van het Plan van aanpak emancipatie en integratie , dat eind 2003 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Doemee.nl

De 30 grootste gemeenten krijgen met de campagne de mogelijkheid om kansarme allochtone vrouwen te werven voor activiteiten in hun buurt, wijk of stad. Het gaat hier dan om activiteiten zoals bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk, taallessen of andere scholing volgen en een buurtcentrum bezoeken.

Op de internetsite www.doemee.nl is informatie verzameld over wat er in de verschillende gemeenten te doen is. Tegelijkertijd moet de campagne de algemene beeldvorming over vrouwen en meisjes uit etnische minderheden positief beïnvloeden. In totaal is ruim 5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het plan van aanpak .

Emancipatie en integratie

Het plan van aanpak Emancipatie en integratie wil aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroepen en richt zich op versterking van het plaatselijke beleid omdat het op die manier eenvoudiger is de doelgroep daadwerkelijk te bereiken. Het plan is tot stand gekomen in overleg met de doelgroep en de gemeenten. Het richt zich vooral op de 30 grootste gemeenten.

Toolkit Participatie

De Geus en Verdonk bieden deze gemeenten ondersteuning bij het ontwikkelen van een plaatselijke aanpak. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar zoals het toepassen van de zogeheten Toolkit Participatie (een set van instrumenten die de gemeenten helpt bij het ontwikkelen of aanscherpen van beleid het emancipatie- en integratiebeleid), de inzet van vrouwelijke discussieleiders uit de etnische groepen die debatten over taboe-onderwerpen moeten begeleiden, de oprichting van gemeentelijke emancipatieteams waarin vrouwen zitten die tot voorbeeld kunnen dienen én de lokale campagne.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 24 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden