Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Regulering ontbundelde toegang tot glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen vervalt

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Regulering ontbundelde toegang tot glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen vervalt

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Regulering ontbundelde toegang tot glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen vervalt
 
Regulering ontbundelde toegang tot glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen vervalt
woensdag, 28 oktober 2009

CBb - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de marktanalyse van OPTA voor de markt voor ontbundelde toegang vernietigd. Deze markt betreft de toestemming voor gebruik door een onderneming van (een deel van) het aansluitnetwerk van een andere onderneming.

Tegen het besluit van OPTA was door onder andere KPN beroep ingesteld. KPN betoogde dat OPTA de markt voor ontbundelde toegang tot glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen afzonderlijk had moeten afbakenen.

Dit beroep is gegrond verklaard. KPN heeft aannemelijk gemaakt dat er zodanige verschillen zijn tussen de ontbundelde toegang tot glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen en andere vormen van ontbundelde glastoegang, dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat zij tot dezelfde markt behoren.

Het besluit van OPTA bevat nauwelijks concrete informatie op basis waarvan haar stellingen op hun economische onderbouwing kunnen worden gewogen en beoordeeld en is daarmee onvoldoende gemotiveerd. Aan OPTA is opdragen binnen zes maanden een nieuw besluit te nemen.

Met de vernietiging van een marktanalysebesluit vervalt de bij dit besluit opgelegde regulering. De regulering van de markt voor zover deze betrekking heeft op andere vormen van ontbundelde glastoegang en op ontbundelde toegang tot het koperen aansluitnetwerk is echter niet aangevochten.

Om die reden is het College van oordeel dat de gegrondverklaring van het beroep van KPN niet tot gevolg dient te hebben dat deze regulering in afwachting van nieuwe besluitvorming door OPTA wegvalt. Daarom treft het College een voorlopige voorziening die neerkomt op de instandhouding van dit deel van de aan KPN bij het bestreden besluit opgelegde verplichtingen.

LJ Nummer BK1315

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden