Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  
 
RSI bij studenten bedreiging voor economie, Nederlandse RSI- Patiėntenvereniging slaat alarm
woensdag, 23 februari 2005

Op de internationale RSI-dag, 28 februari 2005, wordt door de Nederlandse RSI- Patiėntenvereniging extra aandacht gevraagd voor RSI in het Onderwijs. Scholieren en studenten vormen in toenemende mate een risicogroep waar relatief weinig aandacht voor bestaat. Zo meldt de patiėntenvereniging zelf vanmiddag.

Toelichting van de vereniging

Uit onderzoek blijkt dat 57% van de studenten aan de universiteit Maastricht RSI-gerelateerde klachten heeft, waardoor op dit moment 1 op de 8 studenten studievertraging oploopt. Peter Dormans, hoofd Arbo&Milieu van Universiteit Maastricht;RSI moet aandacht blijven krijgen. Met de klachten die onder dit begrip vallen moet men aan de slag. Revalidatiearts Marion van Eijsden uit Maastricht ziet op haar spreekuur steeds meer studenten.Van Eijsden geeft aan;bij RSI voorlichting dient rekening gehouden te worden met het karakter en leefwijze van een scholier/student. Het onderwijs valt onder de Arbo-wet, indien scholen/universiteiten deze wet niet nakomen kunnen zij rekening houden met schadeclaims, geeft Jan de Jong, hoofd van Bureau Beroepsziekten aan.

RSI bedreiging economie

Te vaak wordt nog gedacht, dat alleen betaalde werknemers risico lopen op RSI. Een vergeten sector is het Onderwijs: scholieren en studenten die in het kader van hun studie veel uren achter de computer maken. RSI onder scholieren en studenten vormt een bedreiging voor de economie. Met de aankomende vergrijzing daalt de komende jaren het aantal werkende ten opzichte van het aantal 65plussers. Scholieren en studenten zijn de toekomstige werknemers die straks de financiėle lasten van de vergrijzing dienen op te vangen. Indien scholieren en studenten arbeidsongeschikt raken door RSI, zal het aantal werkende in Nederland nog sterker dalen waardoor de financiering van de oudedagvoorziening in gevaar komt.

RSI onder beeldschermwerker toegenomen

De uitspraak van minister Hoogervorst (VWS) in diverse media dat RSI van zelf verdwijnt, vindt de RSI- Patiėntenvereniging ondoordacht en gevaarlijk RSI verdwijnt niet door het te negeren, de kracht ligt juist in preventie. Uit recent onderzoek van TNO-arbeid( J.Heinrich en B.M. Blatter) blijkt, dat onder beeldschermwerkers het aantal RSI-klachten is gestegen van 26% naar 28%. Vooral bij jongeren (20-25 jaar) is het aantal RSI klachten sterk gestegen. Bij beeldschermwerker is de duur van beeldschermwerk in de afgelopen jaren toegenomen door o.a internet en e-mail.

RSI lezing

De Nederlandse RSI-patiėntenvereniging organiseert op 28 februari 2005 tijdens de 6de Internationale RSI-dag een lezing over RSI en onderwijs. Spreker zal zijn de heer Bart Meijer, directeur van Work Solution Nederland. Deze organisatie begeleidt scholen en universiteiten bij de preventie van RSI.De lezing wordt gehouden in Aristo zalen te Amsterdam-Sloterdijk. De aanvang is 13.00 uur en de toegang is gratis.

Wat is RSI?

RSI is een overkoepelende term voor aandoeningen aan nek, schouder, arm, pols en hand. De aandoening RSI ontstaat door een statische houding in combinatie met repeterende bewegingen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Alle beroepsgroepen waar bovengenoemde factoren tijdens het werk een rol spelen behoren tot de risicogroepen. Hier bij moet men onder andere denken aan slagers, schoonmakers, productiemedewerkers, musici, ictérs en studenten

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geļnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden