Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Kennelijk onredelijk ontslag van leraar: € 72.000,- bruto schadevergoeding
 
Kennelijk onredelijk ontslag van leraar: € 72.000,- bruto schadevergoeding
woensdag, 28 oktober 2009

}

Eiser/werknemer tegen Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra (AOC). Uitspraak over kennelijk onredelijk ontslag van een leraar. De vordering van [X.] is gebaseerd op artikel 7:681 lid 2 aanhef onder b BW, het gevolgencriterium. Hij voert aan dat zijn gezondheidsklachten werkgerelateerd zijn en dat AOC tekort is geschoten in haar re-integratieplicht. Hij meent aanspraak te kunnen maken op € 280.000 schadevergoeding, gebaseerd op factor 2 van de kantonrechtersformule.

De kantonrechter overweegt in algemene zin het volgende met betrekking tot de gevallen waarin een werknemer een beroep doet op de kennelijke onredelijkheid van de opzegging op grond van het gevolgencriterium. In artikel 7:681 lid 1 BW is bepaald dat indien een van de partijen de arbeidsovereenkomst, al of niet met inachtneming van de voor de opzegging geldende bepalingen, kennelijk onredelijk opzegt, de rechter steeds aan de wederpartij een schadevergoeding kan toekennen.

Kantonrechter volgt de lijn die in de zomerarresten van de hoven behoudens Hof Den Haag, is ontwikkeld, met dien verstande dat hij de correctiefactor in de door de hoven gehanteerde formule nadrukkelijk een variabeler karakter toekent, de overwegingen:

 '3.10 Hierbij kunnen, getuige de zomerarresten van de hoven (7-7-2009, o.a. LJN1688 Gerechtshof Arnhem) onder meer een rol spelen

de noodzaak voor de werkgever om de dienstbetrekking te beëindigen,
de duur van het dienstverband,
de leeftijd van de werknemer bij einde van het dienstverband,
de relatie tussen arbeidsongeschiktheid en het werk,
de aard, de mate en de duur van de arbeidsongeschiktheid
en de kansen op (volledig) herstel, de opstelling van de werkgever ten behoeve van de re-integratie van de werknemer,
de inspanningen van de werkgever om ander passend werk te vinden,
de kansen van de werknemer op ander werk en de al dan niet voor de werknemer getroffen voorzieningen.

3.11 Indien is geoordeeld dat de opzegging kennelijk onredelijk is, komt de schadevergoeding aan de orde. Bij de bepaling van de hoogte daarvan zal de kantonrechter aansluiting zoeken bij de door de hoven, behoudens het Gerechtshof Den Haag, ontwikkelde formule, waarbij de Z-factor wordt bepaald door de feiten en omstandigheden van het geval en derhalve in beginsel, anders dan in de arresten van bedoelde hoven, een variabel karakter heeft.'

De kantonrechter verklaart i.c. voor recht dat de beëindiging van de onderhavige arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk moet worden geacht en veroordeelt AOC om bij wijze van schadevergoeding aan [X.] te betalen de somma van € 72.000,- bruto vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 juli 2007 tot aan de dag der algehele voldoening.

LJN: BK1218, Sector kanton Rechtbank Groningen, 367112 CV EXPL 08-7951 uitspraak van 7 oktober 2009

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 24 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden