Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen geldlening of extra subsidie voor A7

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen geldlening of extra subsidie voor A7

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Geen geldlening of extra subsidie voor A7
 
Geen geldlening of extra subsidie voor A7
woensdag, 28 oktober 2009

Rechtbank Leeuwarden - De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden heeft vandaag verzoeken om voorlopige voorzieningen van het Centrum voor de Kunsten A7 afgewezen.

Het Centrum had de voorzieningenrechter gevraagd om de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf op te dragen om samen het Centrum bij wijze van voorlopige voorzieningen binnen een week een lening van in totaal € 250.000,= te geven. Dat geld is volgens het Centrum nodig om een faillissement te voorkomen.

De vier gemeenten hadden geweigerd om deze lening, naast de al lopende subsidies, te geven, omdat zij - kort gezegd - geen vertrouwen hebben in de toekomst van het Centrum. Om dezelfde reden hebben de gemeenten Opsterland en Weststellingwerf ook geweigerd het Centrum een extra subsidie te geven. Het Centrum heeft tegen al die weigeringen bij de gemeenten bezwaar gemaakt. Daarnaast heeft het, omdat er een spoedeisend belang is, bij de voorzieningenrechter bovengenoemde verzoeken ingediend.

De voorzieningenrechter is van mening dat de weigeringen om een lening te verstrekken geen besluiten zijn waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Hij verwacht daarom dat de gemeenten de bezwaren van het Centrum niet-ontvankelijk zullen verklaren. Onder die omstandigheden is er geen reden om voorlopige voorzieningen te treffen.

Voor zover de gemeenten Opsterland en Weststellingwerf in hun brieven ook hebben geweigerd om het Centrum extra subsidie te geven, vindt de voorzieningenrechter dat hier wel sprake is van besluiten waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Hij verwacht echter dat deze twee gemeenten de bezwaren van het Centrum ongegrond zullen verklaren. Ze hebben namelijk in redelijkheid kunnen oordelen dat zij geen toekomst zien in het Centrum. Ook daarom is er geen aanleiding om voorlopige voorzieningen te treffen.

LJ Nummer BK1430

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden