Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ahmet O. veroordeeld voor onder meer vrijheidsberoving ambtenaren stadhuis Almelo

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ahmet O. veroordeeld voor onder meer vrijheidsberoving ambtenaren stadhuis Almelo

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Ahmet O. veroordeeld voor onder meer vrijheidsberoving ambtenaren stadhuis Almelo
 
Ahmet O. veroordeeld voor onder meer vrijheidsberoving ambtenaren stadhuis Almelo
donderdag, 29 oktober 2009

Rb Almelo - De rechtbank Almelo heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaken tegen de heer Ahmet O. en diens zoon Levent O. Ahmet O. werd verdacht van brandstichting en gijzeling van vijf mensen in het stadhuis te Almelo op 16 juni 2008. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens vrijheidsberoving, voorbereiding van moord, verboden wapenbezit en twee brandstichtingen. Levent O., die ervan werd ervan verdacht zijn vader te hebben geholpen, is door de rechtbank vrijgesproken.

Feitenrelaas
De rechtbank heeft de gang van zaken op 16 juni 2008 vastgesteld. Ahmet O. steekt eerst zijn eigen café “De Rechter” in Almelo in brand. Daarna rijdt hij met zijn auto naar het even verderop gelegen stadhuis. Voor het stadhuis steekt hij zijn auto in brand. Hij gaat het gebouw binnen met twee pistolen, waarvan er in ieder geval één is geladen. In het stadhuis zegt hij dat hij wethouder A. Sjoers wil spreken.

Ahmet O. gaat vervolgens een kamer binnen waarin hij wethouder B. Kuiper en vier ambtenaren aantreft.

Met een pistool in de hand beveelt Ahmet O. hen de lamellen dicht te doen en de deur te barricaderen. Gedurende vijf en een half uur houdt hij hen vast. Daarbij richt hij steeds weer een wapen op hen en verbiedt hij hen om weg te gaan. Uiteindelijk geeft Ahmet O. zich over aan de politie.

Wel vrijheidsberoving, geen gijzeling
De rechtbank veroordeelt Ahmet O. voor de vrijheidsberoving van wethouder Kuiper en de vier ambtenaren. Volgens de rechtbank is geen sprake van gijzeling als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht. Bij een gijzeling wil de dader door het vasthouden van personen iemand anders dwingen iets te doen.

Het is niet duidelijk geworden of Ahmet O., met zijn daad op die 16e juni in het stadhuis, wethouder Sjoers wilde dwingen tot een gesprek met hem. Ahmet O. heeft ook niet tegen de politie-onderhandelaars gezegd dat hij dat beoogde.

Wel voorbereiding van moord, geen poging tot moord
De rechtbank veroordeelt Ahmet O. voor het voorbereiden van een moord op wethouder Sjoers. Ahmet O. had wapens en munitie in bezit. Hij heeft tegen anderen gezegd dat hij deze wapens wilde gebruiken om wethouder Sjoers te vermoorden.

Er is echter geen sprake van een poging tot moord in de zin van het Wetboek van Strafrecht. Bij een poging tot moord heeft de dader niet alleen voorbereidingen getroffen, maar is hij ook al begonnen aan de uitvoering van zijn plan.

De rechtbank oordeelt dat de uitvoering van het plan van Ahmet O. nog niet ver genoeg was gevorderd. Van belang is daarbij de overweging dat Ahmet O. op geen enkele wijze binnen het schietbereik van wethouder Sjoers is gekomen. Bovendien vindt de rechtbank, evenals de officier van justitie, dat Ahmet O. niet heeft geprobeerd wethouder Kuiper te doden.

Motivering strafoplegging
De rechtbank veroordeelt Ahmet O. voor de vrijheidsberoving van vijf mensen, het voorbereiden van de moord op wethouder Sjoers, de brandstichting in het café, de brandstichting in de auto en het verboden wapenbezit. Met deze acties heeft Ahmet O. binnen en buiten Almelo voor grote beroering gezorgd. Dit alles heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op de slachtoffers. Hun familieleden hebben angstige uren moeten doorstaan.

De rechtbank oordeelt dat Ahmet O. zichzelf ten onrechte in een slachtofferrol heeft geplaatst. Als hij zich onrechtvaardig behandeld voelde door de gemeente, dan had hij daar op een legale manier tegen op kunnen komen. De rechtbank vindt het belangrijk dat personen met een publieke functie zonder gevaar voor intimidatie hun werk kunnen doen.

De rechtbank legt een lagere straf op dan de officier van justitie heeft geëist. De eis van de officier was mede gebaseerd op gijzeling en poging tot moord op wethouder Sjoers. Van deze feiten spreekt de rechtbank Ahmet O. vrij. Verder heeft de rechtbank gekeken naar de straffen die in soortgelijke gevallen in Nederland worden opgelegd.

Schadevergoeding
De rechtbank heeft Ahmet O. tevens veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de slachtoffers en benadeelde partijen.. Onder andere moet hij aan wethouder Kuiper en de vier gemeenteambtenaren per persoon € 1.250,- smartengeld betalen.

Vrijspraak Levent O.
Net als de officier van justitie vindt de rechtbank dat niet vaststaat dat Levent O. wist wat zijn vader van plan was. Zij spreekt hem daarom vrij van medeplichtigheid aan de voorbereiding van de moord op wethouder Sjoers. De rechtbank spreekt Levent O. ook vrij van verboden wapenbezit.

LJ Nummers BK1452 en BK1456

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 26 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden