Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ahmet O. veroordeeld voor onder meer vrijheidsberoving ambtenaren stadhuis Almelo

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ahmet O. veroordeeld voor onder meer vrijheidsberoving ambtenaren stadhuis Almelo

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Ahmet O. veroordeeld voor onder meer vrijheidsberoving ambtenaren stadhuis Almelo
 
Ahmet O. veroordeeld voor onder meer vrijheidsberoving ambtenaren stadhuis Almelo
donderdag, 29 oktober 2009

Rb Almelo - De rechtbank Almelo heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaken tegen de heer Ahmet O. en diens zoon Levent O. Ahmet O. werd verdacht van brandstichting en gijzeling van vijf mensen in het stadhuis te Almelo op 16 juni 2008. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens vrijheidsberoving, voorbereiding van moord, verboden wapenbezit en twee brandstichtingen. Levent O., die ervan werd ervan verdacht zijn vader te hebben geholpen, is door de rechtbank vrijgesproken.

Feitenrelaas
De rechtbank heeft de gang van zaken op 16 juni 2008 vastgesteld. Ahmet O. steekt eerst zijn eigen café “De Rechter” in Almelo in brand. Daarna rijdt hij met zijn auto naar het even verderop gelegen stadhuis. Voor het stadhuis steekt hij zijn auto in brand. Hij gaat het gebouw binnen met twee pistolen, waarvan er in ieder geval één is geladen. In het stadhuis zegt hij dat hij wethouder A. Sjoers wil spreken.

Ahmet O. gaat vervolgens een kamer binnen waarin hij wethouder B. Kuiper en vier ambtenaren aantreft.

Met een pistool in de hand beveelt Ahmet O. hen de lamellen dicht te doen en de deur te barricaderen. Gedurende vijf en een half uur houdt hij hen vast. Daarbij richt hij steeds weer een wapen op hen en verbiedt hij hen om weg te gaan. Uiteindelijk geeft Ahmet O. zich over aan de politie.

Wel vrijheidsberoving, geen gijzeling
De rechtbank veroordeelt Ahmet O. voor de vrijheidsberoving van wethouder Kuiper en de vier ambtenaren. Volgens de rechtbank is geen sprake van gijzeling als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht. Bij een gijzeling wil de dader door het vasthouden van personen iemand anders dwingen iets te doen.

Het is niet duidelijk geworden of Ahmet O., met zijn daad op die 16e juni in het stadhuis, wethouder Sjoers wilde dwingen tot een gesprek met hem. Ahmet O. heeft ook niet tegen de politie-onderhandelaars gezegd dat hij dat beoogde.

Wel voorbereiding van moord, geen poging tot moord
De rechtbank veroordeelt Ahmet O. voor het voorbereiden van een moord op wethouder Sjoers. Ahmet O. had wapens en munitie in bezit. Hij heeft tegen anderen gezegd dat hij deze wapens wilde gebruiken om wethouder Sjoers te vermoorden.

Er is echter geen sprake van een poging tot moord in de zin van het Wetboek van Strafrecht. Bij een poging tot moord heeft de dader niet alleen voorbereidingen getroffen, maar is hij ook al begonnen aan de uitvoering van zijn plan.

De rechtbank oordeelt dat de uitvoering van het plan van Ahmet O. nog niet ver genoeg was gevorderd. Van belang is daarbij de overweging dat Ahmet O. op geen enkele wijze binnen het schietbereik van wethouder Sjoers is gekomen. Bovendien vindt de rechtbank, evenals de officier van justitie, dat Ahmet O. niet heeft geprobeerd wethouder Kuiper te doden.

Motivering strafoplegging
De rechtbank veroordeelt Ahmet O. voor de vrijheidsberoving van vijf mensen, het voorbereiden van de moord op wethouder Sjoers, de brandstichting in het café, de brandstichting in de auto en het verboden wapenbezit. Met deze acties heeft Ahmet O. binnen en buiten Almelo voor grote beroering gezorgd. Dit alles heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op de slachtoffers. Hun familieleden hebben angstige uren moeten doorstaan.

De rechtbank oordeelt dat Ahmet O. zichzelf ten onrechte in een slachtofferrol heeft geplaatst. Als hij zich onrechtvaardig behandeld voelde door de gemeente, dan had hij daar op een legale manier tegen op kunnen komen. De rechtbank vindt het belangrijk dat personen met een publieke functie zonder gevaar voor intimidatie hun werk kunnen doen.

De rechtbank legt een lagere straf op dan de officier van justitie heeft geëist. De eis van de officier was mede gebaseerd op gijzeling en poging tot moord op wethouder Sjoers. Van deze feiten spreekt de rechtbank Ahmet O. vrij. Verder heeft de rechtbank gekeken naar de straffen die in soortgelijke gevallen in Nederland worden opgelegd.

Schadevergoeding
De rechtbank heeft Ahmet O. tevens veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de slachtoffers en benadeelde partijen.. Onder andere moet hij aan wethouder Kuiper en de vier gemeenteambtenaren per persoon € 1.250,- smartengeld betalen.

Vrijspraak Levent O.
Net als de officier van justitie vindt de rechtbank dat niet vaststaat dat Levent O. wist wat zijn vader van plan was. Zij spreekt hem daarom vrij van medeplichtigheid aan de voorbereiding van de moord op wethouder Sjoers. De rechtbank spreekt Levent O. ook vrij van verboden wapenbezit.

LJ Nummers BK1452 en BK1456

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden