Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Reactie Openbaar Ministerie op berichtgeving geheimhoudergesprekken in NRC Handelsblad

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Reactie Openbaar Ministerie op berichtgeving geheimhoudergesprekken in NRC Handelsblad

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Reactie Openbaar Ministerie op berichtgeving geheimhoudergesprekken in NRC Handelsblad
 
Reactie Openbaar Ministerie op berichtgeving geheimhoudergesprekken in NRC Handelsblad
donderdag, 29 oktober 2009

Openbaar Ministerie - In NRC Handelsblad van 28 oktober 2009 doen enkele strafrechtadvocaten een oproep tot een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van het niet-vernietigen van getapte telefoongesprekken tussen advocaten en verdachten, zogenoemde geheimhoudergesprekken. De advocaten concluderen op basis van een publicatie in NRC Handelsblad vorige week, dat het vernietigen van geheimhoudergesprekken niet gebeurt zoals de wet voorschrijft.

Het Landelijk Parket heeft in zijn reactie aan NRC Handelsblad benadrukt dat het Hof in Den Bosch in april 2009 al kennis had genomen van deze kritiek, er is dus sprake van ‘oud nieuws’. Advocaat Jan Boone had toen de wijze van vernietigen ingebracht in de zaak Bosrank die voor het Hof in Den Bosch diende. Het Hof is niet gebleken dat de vernietiging van geheimhoudergesprekken technisch onjuist is geweest.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft in 2007 enige tijd geleden onderzoek gedaan naar het vernietigen van geheimhoudergesprekken. De conclusie van dat onderzoek was dat de vernietiging op een technisch juiste wijze geschiedt.

Techniek

Het vernietigen van tapgesprekken is een tamelijk ingewikkeld proces. Nadat een officier van justitie het bevel tot vernietiging heeft gegeven, wordt in het systeem het betreffende telefoongesprek opgezocht en wordt de toegang tot de inhoud verwijderd. Niemand heeft dan dus nog toegang tot de inhoud van het gesprek, feitelijk is de inhoud onbenaderbaar.


De inhoud van het gesprek bevindt zich nog wel in het systeem, maar staat klaar om te worden overschreven met nieuw opgenomen tapgesprekken. In de periode dat de betreffende informatie nog niet is overschreven, kan deze in theorie worden 'teruggehaald'.

Voor het terughalen van een vernietigd gesprek zou echter het hele tapsysteem gedurende lange tijd uit de lucht moet worden gehaald. Dit is een kostbare en ingrijpende ingreep die - los van de juridische implicaties - om praktische reden niet kan plaatsvinden omdat dan het totale tapproces in Nederland zou worden stilgelegd. En dat terwijl het betreffende gesprek mogelijk al overschreven was.

Onderzoek

Op dit moment vindt overleg plaats tussen het KLPD en de leverancier van het tapsysteem om te komen tot een verklaring waarin zij - zonder schending van hun bedrijfsgeheim – aangeven dat ‘wissen’ in het systeem ook echt definitief onbenaderbaar maken betekent. Binnenkort geeft het KLPD aan een onafhankelijk bureau de opdracht het wisproces binnen het tapsysteem te onderzoeken. De onderzoekers zullen daarbij zelf toegang krijgen tot het tapsysteem zodat zij niet af hoeven te gaan op hetgeen de leverancier op papier heeft gezet.

Nummerherkenning

In het artikel in NRC Handelsblad van 28 oktober zegt hoogleraar strafrecht Paul Mevis dat ‘het gedoe over die geheimhoudergesprekken’ nu al jaren duurt. Die opmerking doet geen recht aan alles wat er de laatste jaren in gang is gezet. Over het systeem van nummerherkenning is het OM al geruime tijd in gesprek met de advocatuur. De verschillende partijen - OM, politie, advocatuur en de minister -  hebben zich aan dit systeem gecommiteerd. De besprekingen over de implementatie van dit systeem zijn inmiddels in een vergaand stadium. Bovendien worden op dit moment alle onderzoeken nogmaals nagelopen op eventueel aanwezige geheimhoudergesprekken.

Wie is geheimhouder?

Niet alleen advocaten, artsen, tandartsen en bijvoorbeeld dominees zijn ‘geheimhouder’. Ook hun medewerkers vallen, afhankelijk van het gesprek dat er gevoerd wordt, onder die regeling. Zo valt het telefoongesprek dat de secretaresse van een advocaat voert om een afspraak te maken met een cliënt onder de regeling, maar een telefoongesprek met haar partner niet. Zeker als mensen elkaar met de voornaam aanspreken of als er een vreemde taal wordt gesproken kan het lastig zijn een gesprek als ‘geheimhoudergesprek’ te herkennen.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 23 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden