Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Reactie Openbaar Ministerie op berichtgeving geheimhoudergesprekken in NRC Handelsblad

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Reactie Openbaar Ministerie op berichtgeving geheimhoudergesprekken in NRC Handelsblad

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Reactie Openbaar Ministerie op berichtgeving geheimhoudergesprekken in NRC Handelsblad
 
Reactie Openbaar Ministerie op berichtgeving geheimhoudergesprekken in NRC Handelsblad
donderdag, 29 oktober 2009

Openbaar Ministerie - In NRC Handelsblad van 28 oktober 2009 doen enkele strafrechtadvocaten een oproep tot een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van het niet-vernietigen van getapte telefoongesprekken tussen advocaten en verdachten, zogenoemde geheimhoudergesprekken. De advocaten concluderen op basis van een publicatie in NRC Handelsblad vorige week, dat het vernietigen van geheimhoudergesprekken niet gebeurt zoals de wet voorschrijft.

Het Landelijk Parket heeft in zijn reactie aan NRC Handelsblad benadrukt dat het Hof in Den Bosch in april 2009 al kennis had genomen van deze kritiek, er is dus sprake van ‘oud nieuws’. Advocaat Jan Boone had toen de wijze van vernietigen ingebracht in de zaak Bosrank die voor het Hof in Den Bosch diende. Het Hof is niet gebleken dat de vernietiging van geheimhoudergesprekken technisch onjuist is geweest.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft in 2007 enige tijd geleden onderzoek gedaan naar het vernietigen van geheimhoudergesprekken. De conclusie van dat onderzoek was dat de vernietiging op een technisch juiste wijze geschiedt.

Techniek

Het vernietigen van tapgesprekken is een tamelijk ingewikkeld proces. Nadat een officier van justitie het bevel tot vernietiging heeft gegeven, wordt in het systeem het betreffende telefoongesprek opgezocht en wordt de toegang tot de inhoud verwijderd. Niemand heeft dan dus nog toegang tot de inhoud van het gesprek, feitelijk is de inhoud onbenaderbaar.


De inhoud van het gesprek bevindt zich nog wel in het systeem, maar staat klaar om te worden overschreven met nieuw opgenomen tapgesprekken. In de periode dat de betreffende informatie nog niet is overschreven, kan deze in theorie worden 'teruggehaald'.

Voor het terughalen van een vernietigd gesprek zou echter het hele tapsysteem gedurende lange tijd uit de lucht moet worden gehaald. Dit is een kostbare en ingrijpende ingreep die - los van de juridische implicaties - om praktische reden niet kan plaatsvinden omdat dan het totale tapproces in Nederland zou worden stilgelegd. En dat terwijl het betreffende gesprek mogelijk al overschreven was.

Onderzoek

Op dit moment vindt overleg plaats tussen het KLPD en de leverancier van het tapsysteem om te komen tot een verklaring waarin zij - zonder schending van hun bedrijfsgeheim – aangeven dat ‘wissen’ in het systeem ook echt definitief onbenaderbaar maken betekent. Binnenkort geeft het KLPD aan een onafhankelijk bureau de opdracht het wisproces binnen het tapsysteem te onderzoeken. De onderzoekers zullen daarbij zelf toegang krijgen tot het tapsysteem zodat zij niet af hoeven te gaan op hetgeen de leverancier op papier heeft gezet.

Nummerherkenning

In het artikel in NRC Handelsblad van 28 oktober zegt hoogleraar strafrecht Paul Mevis dat ‘het gedoe over die geheimhoudergesprekken’ nu al jaren duurt. Die opmerking doet geen recht aan alles wat er de laatste jaren in gang is gezet. Over het systeem van nummerherkenning is het OM al geruime tijd in gesprek met de advocatuur. De verschillende partijen - OM, politie, advocatuur en de minister -  hebben zich aan dit systeem gecommiteerd. De besprekingen over de implementatie van dit systeem zijn inmiddels in een vergaand stadium. Bovendien worden op dit moment alle onderzoeken nogmaals nagelopen op eventueel aanwezige geheimhoudergesprekken.

Wie is geheimhouder?

Niet alleen advocaten, artsen, tandartsen en bijvoorbeeld dominees zijn ‘geheimhouder’. Ook hun medewerkers vallen, afhankelijk van het gesprek dat er gevoerd wordt, onder die regeling. Zo valt het telefoongesprek dat de secretaresse van een advocaat voert om een afspraak te maken met een cliënt onder de regeling, maar een telefoongesprek met haar partner niet. Zeker als mensen elkaar met de voornaam aanspreken of als er een vreemde taal wordt gesproken kan het lastig zijn een gesprek als ‘geheimhoudergesprek’ te herkennen.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden