Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - WODC-rapport Eshuis: schikkingen beter nageleefd dan vonnissen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - WODC-rapport Eshuis: schikkingen beter nageleefd dan vonnissen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow WODC-rapport Eshuis: schikkingen beter nageleefd dan vonnissen
 
WODC-rapport Eshuis: schikkingen beter nageleefd dan vonnissen
vrijdag, 30 oktober 2009

Raad voor de rechtspraak - Onlangs is het onderzoeksrapport ‘De daad bij het woord. Het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken’ verschenen. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre vonnissen en schikkingen in civiele procedures bij de Nederlandse rechtbanken werkelijk worden uitgevoerd.

Omdat de executie van vonnissen in Nederland vrijwel zonder overheidsbemoeienis plaatsvindt, bestaan er geen officiële registraties die inzicht geven in de mate waarin rechterlijke uitspraken worden nageleefd. Het onderzoek is een verkennende studie bij twee rechtbanken en uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak en het Ministerie van Justitie.

De studie is verricht door dhr. dr. R.J.J. Eshuis, een onderzoeker van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Uit het onderzoek komt naar voren dat in ruim tweederde van de gevallen de vordering naar tevredenheid wordt afgedaan. Dwangmiddelen hebben weinig effect op partijen die toch al niet van plan zijn om mee te werken aan het afbetalen van de vordering.

In het merendeel kan vorderende partij tevreden worden gesteld

Bij de betrokken rechtbanken worden geschillen behandeld met een financieel belang van tenminste 5.000 euro. Aan partijen die betrokken waren bij civiele procedures die eind 2004 werden afgerond, is drie jaar na het beëindigen van die procedures gevraagd of de uitspraak of schikkingsafspraak is nagekomen. In het gros van de onderzochte zaken gaat het om een uitspraak over financiële verplichtingen.

In ongeveer eenderde deel van de onderzochte procedures is vonnis gewezen zonder aanwezigheid van de gedaagde (bij verstek), in nog eens eenderde deel deed de rechter uitspraak nadat beide partijen hun standpunten uiteengezet hadden (op tegenspraak) en in eenderde deel van de zaken kwamen de partijen een schikking overeen.

Uit het onderzoek blijkt dat na drie jaar 31% van de verstekvonnissen volledig is nageleefd, bij de vonnissen op tegenspraak is dat 74% en bij schikkingsafspraken 85%.

De belangrijkste oorzaak van het niet naleven van het vonnis is dat de verplichte partij de financiële verplichting niet kan voldoen. In bijna 20% van de zaken waarin het vonnis niet (of niet volledig) wordt nageleefd, gebeurt dat met instemming van de partij die iets tegoed heeft. In ongeveer 15% van de zaken met niet-nageleefde verplichtingen meent de ontvangende partij slachtoffer te zijn van zwendel.

Wanneer de resultaten van dit onderzoek worden omgerekend naar een landelijk beeld, dan zou uiteindelijk in bijna zeven van de tien procedures de ‘winnende’ partij tevreden worden gesteld: of doordat hij krijgt wat door de rechter is toegewezen of in een schikkingafspraak is overeengekomen of omdat in overleg met de wederpartij een andere afspraak wordt gemaakt.

Inzet van dwangmiddelen

In het onderzoek is ook nagegaan in hoeverre beslag voorafgaand aan de procedure (conservatoir beslag) bijdraagt aan de uiteindelijke naleving van het vonnis of het bereiken van een schikking. Uit het onderzoek blijkt dat in zaken met conservatoir beslag een goede naleving en veel schikkingen worden bereikt. Dwangmiddelen hebben weinig vat op partijen die doelbewust de naleving van het vonnis of de schikking omzeilen door bijvoorbeeld bezittingen op andermans naam te zetten of via frauduleuze faillissementen.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden