Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Jeugd arrow Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)
 
Vragen en antwoorden uitspraak in zaak solozeilster Laura Dekker (14 jaar)
vrijdag, 30 oktober 2009

Rechtbank Utrecht heeft enkele vragen en antwoorden met betrekking tot de uitspraak in de zaak Laura Dekker keurig op een rij gezet, zodat ook leeftijdsgenoten van Laura Dekker en andere belangstellenden snel antwoord vinden op hun vragen.

1.       Wat heeft de rechter beslist?

Laura wordt tot 1 juli 2010 onder toezicht gesteld, waarbij het om een bijzonder type toezicht gaat, namelijk om te bewaken en te beoordelen of de reis voldoende wordt voorbereid en ervoor te zorgen dat Laura niet vertrekt wanneer dat niet verantwoord is.

2.       Wat is daarvoor de reden?

Uit alle informatie waar de rechtbank over beschikt, blijkt dat Laura’s veiligheid tijdens de reis (nog) niet voldoende is gegarandeerd. Ook is niet duidelijk of Laura gedurende de reis onderwijs zal kunnen volgen.

3.       Er zou toch een boot meevaren?

Dit plan is heel kort geleden geopperd, maar nog niet verder uitgewerkt. Op dit moment is het nog te onzeker of daarmee de veiligheid voldoende kan worden gewaarborgd.

4.       Vindt de rechtbank dat Laura de reis geestelijk wel aan kan?

De rechtbank is er nog niet van overtuigd dat Laura, in het licht van de zorgen om de veiligheid, voldoende ‘copingsvaardigheden’ heeft om de reis in haar eentje zonder gevaar voor haarzelf te volbrengen. Copingsvaardigheden zijn vaardigheden om op een verstandige manier met problemen om te gaan.

5.       Kan Laura later wel op reis?

Eerst moet de reis grondig worden voorbereid. Wanneer er geen twijfel meer over is dat Laura tijdens de reis onderwijs kan gaan volgen en dat haar veiligheid is gegarandeerd, bijvoorbeeld doordat zij door een ander schip wordt begeleid, zou zij alsnog op reis kunnen gaan.

6.       Wie bepaalt dat?

Het is aan Bureau Jeugdzorg, dat belast is met de ondertoezichtstelling, om te bepalen of aan deze voorwaarden is voldaan. Indien hierover verschil van mening is tussen Bureau Jeugdzorg en de ouders, kunnen de ouders dit voorleggen aan de rechter.

7.       Moet Laura niet gewoon naar school?

Laura valt onder de leerplichtwet, nu zij in het gba staat ingeschreven. Laura wil onderwijs gaan volgen via de Wereldschool, maar de rechtbank heeft geconstateerd dat dat nu nog niet duidelijk geregeld is. De leerplichtambtenaar heeft op dit moment geen toestemming gegeven voor het volgen van onderwijs via de Wereldschool.

8.       Kan de moeder de reis tegenhouden?

Tijdens de zitting heeft de moeder duidelijk gemaakt dat zij wel met de voorgenomen reis instemt, wanneer het duidelijk is dat Laura begeleid zal worden. Het is nu aan Bureau Jeugdzorg om ervoor te zorgen dat Laura niet vertrekt wanneer dat niet verantwoord is. Bureau Jeugdzorg zal daarbij ook beoordelen of er voldoende begeleiding is. Als de ouders, die samen het gezag hebben over Laura, het niet eens worden over de reis, kunnen zij aan de rechtbank vragen een beslissing te nemen.

9.       Wat gebeurt er als Laura toch vertrekt?

Het is dan aan Bureau Jeugdzorg om in te grijpen. Zo nodig kan Bureau Jeugdzorg de politie inschakelen.

10.   Moeten andere kinderen die gevaarlijke sporten beoefenen ook onder toezicht worden gesteld?

In iedere zaak zal een eigen afweging gemaakt moeten worden, op grond van de omstandigheden die dan in die zaak aan de orde zijn. In de zaak van Laura gaat het om de vraag of de voorgenomen zeilreis een bedreiging is voor Laura’s ontwikkeling.

Omdat het onzeker is of Laura onderwijs kan volgen tijdens deze reis en omdat de veiligheid van Laura tijdens de reis (nog) niet voldoende gegarandeerd is, oordeelt de rechtbank dat Laura’s geestelijke belangen en haar gezondheid worden bedreigd. Daarom is nu een ondertoezichtstelling uitgesproken.

11.   Waar maakt de Raad voor de Kinderbescherming zich zorgen over?

De Raad voor de Kinderbescherming is van mening dat de ontwikkeling van Laura wordt bedreigd omdat er zorgen zijn over de volgende punten:

  1. de sociale en emotionele ontwikkeling, omdat zij lange perioden geen of slechts oppervlakkig sociaal contact zal hebben tijdens haar reis;
  2. de identiteitsontwikkeling omdat zij gedurende een lange periode weinig omgang met leeftijdsgenoten zal hebben;
  3. de cognitieve ontwikkeling omdat het de vraag is of zij in praktische zin onderwijs kan volgen tijdens haar reis;
  4. de veiligheid op reis, waaronder de copingsvaardigheden. Met copingsvaardigheden wordt bedoeld het omgaan met problemen.

12.   Wat vind de rechtbank van deze zorgen?

Ten aanzien van de sociale, emotionele en de identiteitsontwikkeling begrijpt de rechtbank de zorgen van de Raad voor de Kinderbescherming maar vindt zij dit geen reden voor een ondertoezichtstelling.

Dat de meeste kinderen in deze leeftijdsfase op een andere manier opgroeien en zich ontwikkelen, betekent nog niet dat Laura in dit opzicht in haar ontwikkeling wordt bedreigd.

Wel neemt de rechtbank de zorgen van de Raad voor de Kinderbescherming over als het gaat om de veiligheid op reis en de vraag of Laura wel onderwijs zal volgen tijdens haar reis.

13.   Wat heeft de zeildeskundige gezegd?

Dat Laura goed kan zeilen staat niet ter discussie, maar het is de vraag of haar huidige zeilervaring voldoende is om veilig zo’n grote solo-zeiltocht te maken. Daarnaast heeft hij vraagtekens gezet ten aanzien van een aantal veiligheidsaspecten.

14.   Wat gaat er nu gebeuren?

Laura kan nu niet aan haar reis beginnen zonder toestemming van Bureau Jeugdzorg. Ze kan haar reis verder voorbereiden in overleg met Bureau Jeugdzorg. De ondertoezichtstelling is uitgesproken voor de duur tot 1 juli 2010. Als Bureau Jeugdzorg dat nodig vindt, kan daarna een verlenging van deze duur aan de rechtbank worden gevraagd. Het is ook mogelijk dat de rechtbank, op verzoek van de ouders, de ondertoezichtstelling eerder opheft.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 23 juni 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden