Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ontslagverzoeken Friesland Bank boventallige werknemers ivm reorganisatie afgewezen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ontslagverzoeken Friesland Bank boventallige werknemers ivm reorganisatie afgewezen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Ontslagverzoeken Friesland Bank boventallige werknemers ivm reorganisatie afgewezen
 
Ontslagverzoeken Friesland Bank boventallige werknemers ivm reorganisatie afgewezen
zaterdag, 31 oktober 2009

}

De kantonrechter te Leeuwarden heeft op 30 oktober 2009 een verzoek van de Friesland Bank om de arbeidsovereenkomst met een boventallige medewerker te ontbinden, afgewezen. Twee vergelijkbare ontbindingsverzoeken zijn eveneens afgewezen.

Werknemer in kwestie is 59 jaar en vanaf 2 april 1973 in dienst bij Friesland Bank, laatstelijk in de functie van medewerker administratie, tegen een bruto salaris van € 2.754,92 per maand (excl. 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering).

De Friesland Bank heeft aangevoerd dat zij een reorganisatie doorvoert en dat deze werknemer in dat verband boventallig is verklaard. Het herplaatsingstraject waarin de medewerker zich bevindt, loopt medio februari 2010 af.

In het sociaal plan is afgesproken dat de procedure bij de kantonrechter op een zodanig moment wordt opgestart, dat de ontbinding van het dienstverband kan plaatsvinden per datum einde herplaatsingstraject.

Friesland Bank verzoekt de ontbinding uit te spreken per 15 februari 2010, onder toekenning van een vergoeding aan [werknemer] van € 163.449,40 (bruto). Omdat [werknemer] nog in een herplaatsingstraject zit, bestaat de mogelijkheid dat hij nog binnen die herplaatsingstermijn een andere functie binnen Friesland Bank kan bekleden. Om die reden en om problemen met een onherroepelijke ontbindingsbeschikking te voorkomen, verzoekt Friesland Bank om haar in de ontbindingsbeschikking de mogelijkheid te geven het verzoek uiterlijk op 1 februari 2010 in te trekken.

De reden waarom het ontbindingsverzoek reeds nu is ingediend, is dat in het sociaal plan is afgesproken dat de ontbindingsprocedure zodanig tijdig zal worden opgestart, dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst -met inachtneming van de fictieve opzegtermijn- kan plaatsvinden op de einddatum van het herplaatsingstraject, aldus Friesland Bank. De kantonrechter heeft overwogen dat de medewerker misschien herplaatst kan worden, maar misschien ook niet.

Op dit moment kan de kantonrechter dus niet met zekerheid vaststellen dat er voor de desbetreffende medewerker medio februari 2010 geen plaats is. Daarom kan de kantonrechter de ontbinding niet uitspreken en is het verzoek afgewezen.

LJN: BK1657, Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, 295224 \ VZ VERZ 09-435

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden