Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Wraking door een rechter over andere rechter is niet mogelijk

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Wraking door een rechter over andere rechter is niet mogelijk

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Wraking door een rechter over andere rechter is niet mogelijk
 
Wraking door een rechter over andere rechter is niet mogelijk
woensdag, 2 december 2009

Wrakingsverzoek van mr. R. van V. tegen mr. G.V. wordt niet-ontvankelijk verklaard

Rb Zutphen - De rechtbank Zutphen heeft 1 december 2009 uitspraak gedaan op het wrakingsverzoek van mr. R. van V. Mr. Van V. is rechter in de rechtbank Zutphen. Hij was gewraakt in een faillissementsprocedure. Vervolgens heeft hij zelf één van de rechters gewraakt die over zijn wraking moest oordelen.

De uitspraak van de rechtbank is dat de wet dit niet toestaat. Wraking is geen procedure tégen een rechter, maar een procedure óver een rechter. De rechter van wie de wraking is verzocht, is zelf geen partij in de wrakingsprocedure. Omdat alleen een partij een wrakingsverzoek mag doen, mag de in een wrakingsprocedure betrokken rechter dat niet.

Achtergrond

De burger die betrokken is bij een rechtszaak heeft recht op een beslissing door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. De rechtzoekenden die hun rechter partijdig vinden, mogen vragen om een andere rechter. Dit heet een wrakingsverzoek.

Als een partij wraking heeft verzocht dan wordt de rechtszaak stopgezet. De zaak gaat pas weer verder als het wrakingsverzoek is behandeld. Dit gebeurt door een wrakingskamer. Hier zitten drie rechters in die beslissen of het verzoek gegrond is of niet.

Feiten
Mr. Van V. heeft op 6 oktober 2009 een verzoek behandeld om de heer S. failliet te verklaren. Tijdens of na deze behandeling heeft de heer S. het (eerste) wrakingsverzoek gedaan. Dit wrakingsverzoek is behandeld door een wrakingskamer met drie rechters uit de rechtbank Zutphen.

Dit was op 26 oktober 2009. Tijdens deze zitting heeft mr. Van V. alle rechters van de wrakingskamer gewraakt. Later heeft hij dit (tweede) wrakingsverzoek beperkt tot de voorzitter van de wrakingskamer. Dit is mr. G. V. Het tweede wrakingsverzoek is behandeld door een wrakingskamer bestaande uit drie rechters uit de rechtbank Almelo. Dit is bedoeld om iedere schijn van partijdigheid te vermijden. De zitting voor het tweede wrakingsverzoek werd gehouden op 19 november 2009.

Het oordeel
De rechtbank oordeelt dat een rechter die is gewraakt, niet zelf een wrakingsverzoek kan doen. Het verzoek is daarom niet-ontvankelijk. Volgens de wet kan alleen een partij wraken. Dat is alleen degene die ook partij was in het proces waarin de gewraakte rechter moest oordelen. De wetgever heeft niet bedoeld ook de rechter partij te maken. Voor dit oordeel heeft de rechtbank gekeken naar het systeem van de wet, naar andere wettelijke regelingen voor wraking en naar het Europese recht.

LJ Nummer BK4858

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden