Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kerstdrukte postbezorging voor rekening van belanghebbende

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kerstdrukte postbezorging voor rekening van belanghebbende

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Uitgelicht arrow Kerstdrukte postbezorging voor rekening van belanghebbende
 
Kerstdrukte postbezorging voor rekening van belanghebbende
donderdag, 24 december 2009

}

Tussen de kerstspullen in een doos uit 2002 zat nog deze uitspraak over postbezorging rond de kerstdagen en het halen van termijnen.

Van belanghebbende is ter griffie van het Gerechtshof een per post verzonden beroepschrift pas ontvangen op 2 januari 2002, gericht tegen de bestreden uitspraak (het ging om waardebepaling van een onroerende zaak, red. NJD).

Feit van algemene bekendheid

Op grond van de stukken, is komen vast te staan dat het beroepschrift niet is ontvangen binnen de bij artikel 6:7 en 6:9, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht in verbinding met artikel 26c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde indieningstermijn.

Het beroepschrift is wel binnen de termijn ter post bezorgd, echter met inachtneming van artikel 6:9, tweede lid, van de Wet had het beroepschrift uiterlijk op 31 december 2001 moeten zijn ontvangen door het Hof.

'Het vorenoverwogene brengt mee dat het beroep wegens overschrijding van de daarvoor gestelde indieningstermijn niet-ontvankelijk is.'

De centrale overweging

'2.3. Voor het op voet van artikel 6:11 van de Wet achterwege laten van de niet-ontvankelijkheidverklaring omdat redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat de indiener in verzuim is geweest, heeft het Hof geen reden.

Belanghebbendes betoog dat de postbezorging door de kerstdrukte is vertraagd kan hem niet baten. Deze omstandigheid is algemeen bekend en komt voor rekening van belanghebbende. Van een abnormaal postverzuim is geen sprake.'

Kortom, TNT Post, Sandd en de rest doen hun best, maar het devies is dus tijdig posten voortaan, zo in aanloop naar kerst en het bezwaar- of beroepschrift zéker niet met kerstzegels frankeren.

LJN: AF2382, Gerechtshof Amsterdam, 02/00375 PV uitspraak van 22 november 2002
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden