Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Uitgelicht arrow Conclusie advocaat-generaal in rookverbodzaken: rookverbod cafés zonder personeel geldig
 
Conclusie advocaat-generaal in rookverbodzaken: rookverbod cafés zonder personeel geldig
woensdag, 6 januari 2010

Hoge Raad - Op 5 januari 2010 heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. P.C. Vegter conclusies genomen in twee strafzaken waarin het rookverbod voor horeca-instellingen zonder personeel aan de orde is.

Aan de verdachten was – kort gezegd – tenlastegelegd dat zij als horecaondernemers zonder personeel niet hadden voldaan aan de verplichting in hun café een rookverbod in te stellen.

Op 12 mei 2009, respectievelijk 3 juli 2009 hebben de gerechtshoven in Den Bosch en Leeuwarden de verdachten vrijgesproken van het niet naleven van de verplichting het desbetreffende rookverbod in te stellen (zie LJN BI3572 en BJ1286).

De hoven waren kort gezegd van oordeel dat de Tabakswet geen grond biedt voor het in het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten opgenomen verbod, zodat het verbod ongeldig is. Daarom konden, volgens de hoven, de verdachten niet worden veroordeeld voor overtreding van de verplichting tot het instellen van een rookverbod.

De procedure bij de Hoge Raad

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in beide zaken beroep in cassatie ingesteld en heeft de Hoge Raad verzocht de uitspraken te vernietigen.

Namens de verdachten hebben mr. M.I. Bloch en mr. J.A.Tempelman, beiden advocaat in Amsterdam, in beide zaken het beroep van het OM tegengesproken. In de zaak van het hof Den Bosch hebben zij namens de verdachte incidenteel cassatieberoep ingesteld.

De advocaat-generaal is van oordeel dat op grond van de Tabakswet kon worden besloten een rookverbod in te stellen voor horeca-inrichtingen, geëxploiteerd door een ondernemer zonder personeel. Hij komt tot dit oordeel op grond van een analyse van de tekst en totstandkomingsgeschiedenis van de Tabakswet. Het incidenteel cassatieberoep van de verdachte in de zaak van het hof Den Bosch dient naar zijn mening te worden verworpen. Het rookverbod in cafés zonder personeel is volgens de advocaat-generaal dan ook geldig.

In zijn conclusie adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad daarom de bestreden uitspraken te vernietigen, zodat deze zaken nogmaals in hoger beroep behandeld kunnen worden.

De zaken zijn verwezen naar de rol van 30 maart 2010 voor uitspraak door de Hoge Raad.
Dit is een voorlopige roldatum die gewijzigd kan worden.

Ten slotte
Een conclusie is een onafhankelijk rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad.
De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad, dat geen onderdeel uitmaakt van het Openbaar Ministerie, kan zich over een door de Hoge Raad te beoordelen zaak niet anders uitlaten dan in het kader van de conclusie en is dan ook niet in de gelegenheid tot het geven van nader commentaar.

Zie voor de conclusies:
-          zaaknummer 09/02289 E : LJN BK8211
-          zaaknummer 09/02920 E : LJN BK8210

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden