Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Uitgelicht arrow Conclusie advocaat-generaal in rookverbodzaken: rookverbod cafés zonder personeel geldig
 
Conclusie advocaat-generaal in rookverbodzaken: rookverbod cafés zonder personeel geldig
woensdag, 6 januari 2010

Hoge Raad - Op 5 januari 2010 heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. P.C. Vegter conclusies genomen in twee strafzaken waarin het rookverbod voor horeca-instellingen zonder personeel aan de orde is.

Aan de verdachten was – kort gezegd – tenlastegelegd dat zij als horecaondernemers zonder personeel niet hadden voldaan aan de verplichting in hun café een rookverbod in te stellen.

Op 12 mei 2009, respectievelijk 3 juli 2009 hebben de gerechtshoven in Den Bosch en Leeuwarden de verdachten vrijgesproken van het niet naleven van de verplichting het desbetreffende rookverbod in te stellen (zie LJN BI3572 en BJ1286).

De hoven waren kort gezegd van oordeel dat de Tabakswet geen grond biedt voor het in het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten opgenomen verbod, zodat het verbod ongeldig is. Daarom konden, volgens de hoven, de verdachten niet worden veroordeeld voor overtreding van de verplichting tot het instellen van een rookverbod.

De procedure bij de Hoge Raad

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in beide zaken beroep in cassatie ingesteld en heeft de Hoge Raad verzocht de uitspraken te vernietigen.

Namens de verdachten hebben mr. M.I. Bloch en mr. J.A.Tempelman, beiden advocaat in Amsterdam, in beide zaken het beroep van het OM tegengesproken. In de zaak van het hof Den Bosch hebben zij namens de verdachte incidenteel cassatieberoep ingesteld.

De advocaat-generaal is van oordeel dat op grond van de Tabakswet kon worden besloten een rookverbod in te stellen voor horeca-inrichtingen, geëxploiteerd door een ondernemer zonder personeel. Hij komt tot dit oordeel op grond van een analyse van de tekst en totstandkomingsgeschiedenis van de Tabakswet. Het incidenteel cassatieberoep van de verdachte in de zaak van het hof Den Bosch dient naar zijn mening te worden verworpen. Het rookverbod in cafés zonder personeel is volgens de advocaat-generaal dan ook geldig.

In zijn conclusie adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad daarom de bestreden uitspraken te vernietigen, zodat deze zaken nogmaals in hoger beroep behandeld kunnen worden.

De zaken zijn verwezen naar de rol van 30 maart 2010 voor uitspraak door de Hoge Raad.
Dit is een voorlopige roldatum die gewijzigd kan worden.

Ten slotte
Een conclusie is een onafhankelijk rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad.
De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad, dat geen onderdeel uitmaakt van het Openbaar Ministerie, kan zich over een door de Hoge Raad te beoordelen zaak niet anders uitlaten dan in het kader van de conclusie en is dan ook niet in de gelegenheid tot het geven van nader commentaar.

Zie voor de conclusies:
-          zaaknummer 09/02289 E : LJN BK8211
-          zaaknummer 09/02920 E : LJN BK8210

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden