Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Invloed van privatisering op mensenrechten Conferentie

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Invloed van privatisering op mensenrechten Conferentie

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Invloed van privatisering op mensenrechten Conferentie
 
Invloed van privatisering op mensenrechten Conferentie
dinsdag, 22 februari 2005

UM - Internationale financiėle organisaties, zoals de Wereld Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), promoten al geruime tijd privatisering als structurele oplossing voor de economische problemen van ontwikkelingslanden.

Bij privatisering wordt de uitvoering of het managen van bepaalde publieke taken en diensten, die voorheen door de overheid werden uitgevoerd, aan particuliere bedrijven of instellingen overgedragen. Door het onderwerpen van deze taken en diensten aan het marktmechanisme beoogt men deze efficiėnter en goedkoper te laten uitvoeren.

Het economisch, politiek en academisch debat richt zich tot nu toe vooral op de privatisering zelf, terwijl echter nauwelijks aandacht werd besteed aan de gevolgen die privatisering op het genieten van mensenrechten kan hebben.

Bijvoorbeeld, hoe beļnvloedt de privatisering van gevangenissen de rechten van gevangenen? Heeft de privatisering van nutsvoorzieningen, zoals water, positieve of negatieve gevolgen voor het recht op schoon en betaalbaar water? Zijn patiėnten wel beter af als de gezondheidszorg wordt geprivatiseerd? En waar kunnen mensen terecht als privatisering in hun nadeel werkt?

Op 25 februari organiseert het Centrum voor de Rechten van de Mens van de Universiteit Maastricht een openbare conferentie over dit onderwerp. De conferentie is toegankelijk voor iedereen die zich bij dit onderwerp betrokken voelt.

De conferentie is een vervolg op een expert seminar dat het Centrum voor de Rechten van de Mens, in samenwerking met de Universiteit van Deusto (Bilbao) in mei 2004 heeft georganiseerd in Venetiė (Italiė). De uitkomsten van dit seminar zijn gepubliceerd in het boek Privatisation and Human Rights in the Age of Globalisation.

Dit boek wordt tijdens de openbare conferentie van 25 februari 2005 gepresenteerd. De conferentie biedt de gelegenheid om over deze uitkomsten in het openbaar te debatteren met beleidsmensen, academici en medewerkers van niet gouvernementele organisaties. Michael Klein, Vice president voor Private Sector Development van de Wereld Bank en Prof. Franēoise Hampson, lid van de VN Sub-commissie voor de bevordering en bescherming van de rechten van de mens, zullen inleidende presentaties over het onderwerp houden.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden