Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Berisping notaris na aantal onzorgvuldigheden bij de levering van onroerende zaak

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Berisping notaris na aantal onzorgvuldigheden bij de levering van onroerende zaak

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Berisping notaris na aantal onzorgvuldigheden bij de levering van onroerende zaak
 
Berisping notaris na aantal onzorgvuldigheden bij de levering van onroerende zaak
vrijdag, 19 maart 2010

}

De notaris in kwestie is betrokken geweest bij de levering van de onroerende zaak van klagers aan koper. De notaris heeft de belangen van klagers niet met de nodige zorgvuldigheid behartigd, doordat hij klager heeft geadviseerd een aanvullende koopovereenkomst te ondertekenen, zonder dat de notaris zich heeft vergewist dat klagers daarmee de door hen gewenste financiële zekerheid kregen. Klacht gegrond.

Niet gebleken is dat de suggestie van de notaris, dat klagers hun woning zelf zouden kunnen ontwikkelen, als serieuze optie is bedoeld. Klacht ongegrond. De notaris had de conceptakten niet alleen aan de makelaar van klagers moeten toezenden, maar ook tijdig aan klagers zelf. Ook deze klacht wordt gegrond verklaard.

De notaris had klager niet mogen bewegen of adviseren de hypotheekakte te ondertekenen, omdat de akte klagers onvoldoende financiële zekerheid verschafte. Op de onroerende zaak rustte op dat moment namelijk een andere hypotheek die de waarde van de onroerende zaak aanzienlijk overtrof.

Ook als mag worden aangenomen dat die hypotheek zou worden verlaagd, dan is de executiewaarde van de onroerende zaak onvoldoende om de terugbetaling van de door klagers te verstrekken hypothecaire lening te garanderen. Klachten gegrond.

Nu klager zijn belangen liet behartigen door een advocaat, zou prudenter zijn geweest als de notaris niet met klager had gesproken over de ingediende klachten.

Niet gebleken is evenwel dat de notaris hiermee een tuchtrechtelijke norm heeft overschreden, nu ook niet is komen vast te staan dat de notaris zich heeft uitgelaten in de zin als door klager is gesteld. Klacht ongegrond. De ernst van de gegrond verklaarde klachten brengt mee dat aan de notaris een berisping wordt opgelegd.

YC0411 Kamer van toezicht Arnhem 07.831/2009/914
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden