Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Berisping notaris na aantal onzorgvuldigheden bij de levering van onroerende zaak

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Berisping notaris na aantal onzorgvuldigheden bij de levering van onroerende zaak

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Berisping notaris na aantal onzorgvuldigheden bij de levering van onroerende zaak
 
Berisping notaris na aantal onzorgvuldigheden bij de levering van onroerende zaak
vrijdag, 19 maart 2010

}

De notaris in kwestie is betrokken geweest bij de levering van de onroerende zaak van klagers aan koper. De notaris heeft de belangen van klagers niet met de nodige zorgvuldigheid behartigd, doordat hij klager heeft geadviseerd een aanvullende koopovereenkomst te ondertekenen, zonder dat de notaris zich heeft vergewist dat klagers daarmee de door hen gewenste financiėle zekerheid kregen. Klacht gegrond.

Niet gebleken is dat de suggestie van de notaris, dat klagers hun woning zelf zouden kunnen ontwikkelen, als serieuze optie is bedoeld. Klacht ongegrond. De notaris had de conceptakten niet alleen aan de makelaar van klagers moeten toezenden, maar ook tijdig aan klagers zelf. Ook deze klacht wordt gegrond verklaard.

De notaris had klager niet mogen bewegen of adviseren de hypotheekakte te ondertekenen, omdat de akte klagers onvoldoende financiėle zekerheid verschafte. Op de onroerende zaak rustte op dat moment namelijk een andere hypotheek die de waarde van de onroerende zaak aanzienlijk overtrof.

Ook als mag worden aangenomen dat die hypotheek zou worden verlaagd, dan is de executiewaarde van de onroerende zaak onvoldoende om de terugbetaling van de door klagers te verstrekken hypothecaire lening te garanderen. Klachten gegrond.

Nu klager zijn belangen liet behartigen door een advocaat, zou prudenter zijn geweest als de notaris niet met klager had gesproken over de ingediende klachten.

Niet gebleken is evenwel dat de notaris hiermee een tuchtrechtelijke norm heeft overschreden, nu ook niet is komen vast te staan dat de notaris zich heeft uitgelaten in de zin als door klager is gesteld. Klacht ongegrond. De ernst van de gegrond verklaarde klachten brengt mee dat aan de notaris een berisping wordt opgelegd.

YC0411 Kamer van toezicht Arnhem 07.831/2009/914
 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 26 september 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geļnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden