Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen geheimhouding over berispte en geschorste notarissen, maar bijhouden 'zeer arbeidsintensief'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen geheimhouding over berispte en geschorste notarissen, maar bijhouden 'zeer arbeidsintensief'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Geen geheimhouding over berispte en geschorste notarissen, maar bijhouden 'zeer arbeidsintensief'
 
Geen geheimhouding over berispte en geschorste notarissen, maar bijhouden 'zeer arbeidsintensief'
woensdag, 24 maart 2010

Hoe kan het Kadaster zijn wettelijke controlerende taak uitvoeren wanneer het niet over alle relevante informatie kan beschikken?

Ernst Hirsch Ballin: 'Ik stel voorop dat er geen sprake is van het geheim houden van namen van notarissen die zijn geschorst of uit hun ambt zijn gezet.

Op grond van artikel 104, eerste lid, van de Wet op het notarisambt worden de beslissingen van de kamers van toezicht in het openbaar uitgesproken. Voorts houdt elke kamer van toezicht een overzicht bij van tuchtrechtelijke uitspraken waaruit aan derden, waaronder het Kadaster en het KNB, op verzoek namen van de betrokkenen worden verstrekt.

Dit betekent dat het Kadaster zijn wettelijke controlerende taak kan uitvoeren. In de huidige situatie is dat echter zeer arbeidsintensief, omdat daartoe bij 19 arrondissementen navraag moet worden gedaan.'

Dit schrijft de minister van Justitie in antwoord op één van de Kamervragen na het nieuws in Het Financieele Dagblad van 16 februari 2010. Dit nieuwsbericht met de kop Naam 'foute' notaris geheim ging over het mogelijke weigeren door de Kamer van Toezicht van namen van geschorste en uit het ambt gezette notarissen aan het Kadaster.

Meer hierover: Antwoorden kamervragen inzake de weigering om namen van geschorste en uit het ambt gezette notarissen door te geven

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden