Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Mededingingsautoriteit NMa wil nader onderzoek naar overname Canal+ door UPC

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Mededingingsautoriteit NMa wil nader onderzoek naar overname Canal+ door UPC

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
Mededingingsautoriteit NMa wil nader onderzoek naar overname Canal+ door UPC
dinsdag, 1 maart 2005

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een eerste onderzoek geconcludeerd dat door de overname van Canal+ door kabelexploitant UPC een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. Hierdoor kan de concurrentie worden belemmerd, aldus de NMa. 

Daarom heeft toezichthouder beide partijen bericht dat voor deze concentratie een vergunning is vereist.

Betaaltelevisie 

De NMa acht nader onderzoek nodig naar de gevolgen van de voorgenomen overname voor de markt voor betaaltelevisie en voor de inkoop van rechten van het topsegment films.

UPC biedt televisie, breedband internet en telefoniediensten aan via haar kabelnetwerk. Canal+ is verreweg de grootste aanbieder van betaaltelevisie in Nederland.

UPC bijna-monopolist

De NMa heeft na een eerste onderzoek geconcludeerd, dat de overname ertoe zou kunnen leiden dat UPC, als beheerder van een relatief omvangrijk kabelnetwerk en, na de overname, bijna-monopolist op de markt voor betaaltelevisie, andere (nieuwe) aanbieders van betaaltelevisie kan belemmeren activiteiten te ontplooien op deze markt.

Het is niet uit te sluiten dat haar, door de overname zeer versterkte, inkooppositie op het gebied van rechten van het topsegment films hier aan bij kan dragen. Daarnaast zou UPC prikkels kunnen krijgen om de programma’s van Canal+ mogelijk niet of tegen ongunstige voorwaarden aan concurrerende infrastructuuraanbieders in het verzorgingsgebied van UPC (satelliet, ether, xDSL) ter beschikking te stellen.

Beide effecten zouden de concurrentie op de markt voor betaaltelevisie kunnen belemmeren en de keuzevrijheid van de consument beperken.

Indien UPC en Canal+ besluiten een vergunning aan te vragen, zal de NMa een nader onderzoek doen naar onder meer de ontwikkeling van concurrerende infrastructuren, zoals satelliet, ether, en xDSL-technologieën, alsook de concurrentiemogelijkheden voor andere (nieuwe) aanbieders van betaaltelevisie in Nederland.

Indien UPC en Canal+ tijdens het onderzoek van de NMa in het kader van de vergunningaanvraag voorstellen zullen doen die de voorziene mededingingsproblemen mogelijk oplossen, zal de NMa deze voorstellen in het onderzoek betrekken, aldus stelt de toezichthouder meewerkend.

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 25 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden