Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitspraak discriminatie en hoofddoek-ongeval moslima op kartbaan, bewijsopdracht voor eiseres

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Uitspraak discriminatie en hoofddoek-ongeval moslima op kartbaan, bewijsopdracht voor eiseres

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Uitspraak discriminatie en hoofddoek-ongeval moslima op kartbaan, bewijsopdracht voor eiseres
 
Uitspraak discriminatie en hoofddoek-ongeval moslima op kartbaan, bewijsopdracht voor eiseres
dinsdag, 13 april 2010
}

Aansprakelijkheidsrecht, of wat er voor doorgaat. Een vrouw uit Heerhugowaard maakte in 2007 met een islamitische vereniging (Islamitische Vereniging Langedijk) een gezellig uitstapje. Tijdens het karten raakte het hoofddoekje los en niet zonder gevolgen, zo blijkt uit een tussenvonnis van de rechtbank Haarlem. Heel vervelend voor alle betrokkenen. Ook voor een vennoot van het kartbedrijf, die discriminatie wordt verweten, een niet geringe beschuldiging.

Terug naar het ongeval: de hoofddoek (waarvan de knoop die er mogelijk inzat los was geraakt) van de dame fladderde over de achteras en al gauw knelde het haar luchtpijp af en kon de moslima naar het ziekenhuis.

Eiseres vordert zodoende vergoeding van de schade die zij heeft geleden als gevolg van het ongeval: betaling van EUR 10.978,90 vermeerderd met rente en kosten.

Gedaagden Recreatiepark Linnaeushof en Cartingbaan Linnaeushof zijn aansprakelijk wanneer komt vast te staan dat deze heeft nagelaten eiseres instructies te geven ter voorkoming van het gevaar dat loshangende kledingstukken opleveren doordat zij tussen de bewegende delen van de kart kunnen komen. De rechtbank draagt eiseres op dit te bewijzen, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv. Dat zal een zucht van verlichting geven voor gedaagden, want als de bewijslast was omgedraaid zou het geen sinecure zijn.

Zat de knoop vast of los?

Rechtbank: 'Tussen partijen staat vast dat de hoofddoek van [eiseres] vastgeknoopt zat toen zij in de kart stapte en dat deze tijdens het rijden is losgegaan. Of de hoofddoek op zodanige wijze was geknoopt dat een punt los over de rug hing zoals [eiseres] stelt, of straks langs hoofd en schouders zoals Recreatiepark Linnaeushof c.s. stelt, kan in het midden blijven, nu niet de lengte van de hoofddoek of de wijze waarop deze om en langs haar hoofd en schouders was geschikt de directe oorzaak van het ongeval is geweest, maar het feit dat de hoofddoek tijdens het rijden is losgeraakt.'

Eiseres draagt ook zelf verantwoordelijkheid ter voorkoming van de verwezenlijking van dat gevaar, zegt de rechtbank. In dat verband dient zij zelf de helft van de schade te dragen. Over die eigen schuld rechtsoverweging 4.8:

'De rechtbank is van oordeel dat het feit dat Ouhris ook zelf verantwoordelijk is voor het goed vastzetten van haar hoofddoek (zoals overwogen onder 4.4) hetgeen zij kennelijk onvoldoende heeft gedaan, een omstandigheid is die aan haar kan worden toegerekend. Een ieder die zich verplaatst op een voertuig met open wielen, zoals een fiets of een kart, dient zich er immers van bewust te zijn dat loszittende kleding in de wielen beklemd kan raken en dus maatregelen te nemen ter voorkoming daarvan. De rechtbank is van oordeel dat de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen moet worden vastgesteld op 50%. Dat betekent dat – zo aansprakelijkheid komt vast te staan – Recreatiepark Linnaeushof c.s. voor de helft van de door de rechtbank vast te stellen schade van Ouhris zal worden veroordeeld.'

Aldus kan gedupeerde slechts voor de helft claimen áls het kartbedrijf aansprakelijk blijkt.

Ook ietwat opmerkelijk, kosten claimen maar procederen op kosten van de Staat:

'De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten ten bedrage van EUR 2.769,72 zal worden afgewezen. [eiseres] heeft tegenover de gemotiveerde betwisting door Recreatiepark Linnaeushof c.s. onvoldoende gesteld dat de kosten waarvoor zij vergoeding claimt door haar zullen worden gedragen, nu vast staat dat de Raad voor de Rechtsbijstand een toevoeging heeft verleend'.

De vordering tot vergoeding van EUR 224,00 in verband met verzorging door familie  wordt afgewezen, net als die 25 euro voor 'opname ziekenhuis'.

Tussenvonnis van mr. I.A.M. Tel, mr. M. Flipse en mr. M.P.J. Ruijpers van 7 april 2010.
 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 juli 2018






O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden