Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Tweede Kamer moet wet over orgaandonatie nu veranderen'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Tweede Kamer moet wet over orgaandonatie nu veranderen'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
'Tweede Kamer moet wet over orgaandonatie nu veranderen'
dinsdag, 1 maart 2005

Hoogleraar transplantatiegeneeskunde en chirurg UMCG: 'wachtlijsten voor een transplantatie zijn letterlijk levensgevaarlijk lang'

De Tweede Kamer praat deze week over de Wet op de Orgaandonatie. De huidige wet, die in 1998 werd ingevoerd, voldoet niet: de wachtlijsten voor transplantaties lopen op en het aantal donoren neemt eerder af dan toe.

Volgens prof.dr. Rutger Ploeg, hoogleraar transplantatiegeneeskunde en chirurg in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) moet de politiek kiezen voor een actief systeem voor donorregistratie. Wie geen donor wil worden, moet dat aangeven.

Meer dan 1200 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een niertransplantatie. De wachttijd voor een operatie bedraagt vier tot vijf jaar, en dat is lang. Veel te lang, zegt prof. dr. Rutger Ploeg.

Als hoogleraar transplantatiegeneeskunde en chirurg kent hij het probleem van dichtbij. “Er zijn al jaren veel te weinig donororganen beschikbaar,” vertelt hij. “De wachtlijsten voor een transplantatie zijn letterlijk levensgevaarlijk lang.”

Daling donoren

Dat had allemaal moeten veranderen met de invoering van de huidige Wet op de Orgaan­donatie in 1998. Bij de invoering van die wet kregen alle volwassen Nederlanders de vraag of ze orgaandonor wilden zijn. Het resultaat is zacht gezegd teleurstellend. Niet meer dan 2,5 miljoen mensen reageerden positief. Het overgrote deel van de bevolking, ongeveer 8,5 miljoen mensen, reageerde helemaal niet. Van hen is geen voorkeur bekend, wat in de praktijk betekent dat bij overlijden hun organen niet beschikbaar komen. Het aantal gevallen waarbij na het overlijden alsnog wordt beslist tot orgaandonatie is de afgelopen jaren eerder gedaald dan gestegen, vertelt Ploeg. Het gaat daarbij om ongeveer 220 donoren per jaar.

Buurlanden

“Wij steken met het aantal donoren per miljoen inwoners zeer slecht af tegen vergelijkbare omringende landen,” zegt Ploeg. “Onderzoeksbureau Nivel suggereert dat het verschil tussen Nederland en bijvoorbeeld België en Oostenrijk niet zo groot is, maar daarmee ben ik het niet eens. In België en Oostenrijk heeft men een geen-bezwaarsysteem en een ondersteu­nend beleid, waar mensen juist moeten aangeven als ze géén donor willen zijn.”

De Nederlandse donorregistratie, waarbij mensen moeten aangeven als ze wèl donor willen zijn, noemt Ploeg te vrijblijvend: “Het is een typisch voorbeeld van het Nederlandse polder­model. Van niet meer dan 37 procent van de beroepsbevolking is bekend wat hun keuze is. De overgrote meerderheid heeft zich niet uitgesproken.”

Actieve registratie

Ploeg zou graag zien dat het zogeheten Actieve Donor Registratiesysteem wordt ingevoerd. Bij dat systeem wordt het huidige donorregister behouden. Mensen die niet geregistreerd zijn, krijgen een brief met het verzoek hun keuze (ja, nee of aan nabestaanden overlaten) alsnog te registreren. Wie zich niet registreert, wordt geacht akkoord te gaan met een ja registratie. Iedereen krijgt vervolgens bericht van de wijze waarop hij geregistreerd staat, met bijgevoegd mutatieformulier voor wie alsnog van gedachten verandert.

“Landelijk is er zeer grote overeenstemming, vanuit platformen als het KNMG, de Nederlandse Transplantatie Stichting , de Nederlandse Transplantatievereniging, de Nierstichting, ziekenhuisorganisaties, medische specialisaties, vanuit beroepsgroepen, vanuit patiëntenorganisaties. Die adviseren allemaal om nu te kiezen voor een dergelijk ‘actief registratiesysteem’. En een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft hiertegen geen bezwaar. De Nierstichting heeft onderzoek laten uitvoeren en meer dan de helft van de Nederlanders is voorstander van zo’n systeem,” zegt Ploeg.

Politiek

Ondertussen lijkt de politiek niet warm te lopen voor het alternatieve registratiesysteem. Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de Tweede Kamer deze week kiest voor het in stand houden van de huidige, gebrekkig functionerende wet. “Iedereen wordt doodzenuwachtig omdat men bang is dat een nieuw registratiesysteem veel te duur is. Een breed platform van patiëntenverenigingen, transplantatiestichtingen en specialistenorganisaties heeft een petitie over dit onderwerp aangeboden aan minister Hoogervorst. Toen werd ineens geroepen dat het veranderen van de wet 40 miljoen euro kost. Dat bedrag komt zomaar ergens uit de lucht vallen, en volgens mij is dat nooit ergens gestaafd. Ik zou wel eens willen weten waar dat bedrag vandaan komt,” aldus Ploeg.

Ploeg zou graag een zogeheten attitude-onderzoek doen met de kamerleden, om zo hun grondhouding ten opzichte van orgaandonatie te bepalen. Een dergelijk onderzoek wordt bij verschillende medische specialisaties gebruikt om vast te stellen of professionals wel objectief en onbevooroordeeld kunnen beslissen.

De afgelopen tijd is attitude-onderzoek uitgevoerd onder ongeveer drieduizend medische professionals en onder een doorsnede van de bevolking. Beide groepen blijken een zeer positieve grondhouding te hebben ten aanzien van donatie.

Kamerleden testen

“We hebben nu met het donorteam van het UMCG bedacht dat we dezelfde test misschien moeten voorleggen aan kamerleden om te zien of ze objectief willen oordelen over het vraagstuk. Strikt anoniem natuurlijk, niet herleidbaar tot fracties, want wij doen niet aan partijpolitiek.” Over de mogelijkheid van een dergelijk onderzoek is vanuit het donorteam inmiddels contact geweest met de griffie van de Tweede Kamer.

“Als er nu niets gebeurt, dan blijft het schrikbarende donortekort bestaan. Dan blijft het aantal donoren achter bij dat in andere landen en dan hou je lange wachtlijsten met kans op overlijden. Er heerst in Nederland een soort besluiteloosheid die leidt tot een aanhoudende patstelling. De Kamer gaat op dit moment voorbij aan de positieve instelling van de bevol­king, aan de mening van professionals en patiënten en aan het advies van organisaties met uitgebreide kennis op dit gebied. Als je dat als politicus allemaal naast je neerlegt, moet je wel sterk in je schoenen staan. Het komt over als een wat regenteske houding.”

Curriculum Vitae

Prof.dr. Rutger Ploeg is als hoogleraar transplantatiegeneeskunde verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij studeerde geneeskunde in Leiden, waar hij ook promoveerde. Na zijn promotie werkte hij onder meer vier jaar in de Verenigde Staten, deels als transplantatiechirurg, deels als onderzoeker. Ploeg is in het UMCG hoofd van de afdeling abdominale chirurgie en transplantatiechirurgie voor nier, pancreas en dunne darm.

Daarnaast ziet hij onder andere toe op donatieprocedures en doet hij onderzoek naar de kwaliteit van donororganen. In de jaren tachtig was hij secretaris van de Gezondheidsraad. Op dit moment is hij actief als bestuurslid van de Nederlandse Transplantatiestichting en de European Society for Organ Transplantation. Daarnaast is hij voorzitter van de Transplantatie Adviescommissie van de Nierstichting.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 23 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden