Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Tweede Kamer moet wet over orgaandonatie nu veranderen'

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - 'Tweede Kamer moet wet over orgaandonatie nu veranderen'

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
'Tweede Kamer moet wet over orgaandonatie nu veranderen'
dinsdag, 1 maart 2005

Hoogleraar transplantatiegeneeskunde en chirurg UMCG: 'wachtlijsten voor een transplantatie zijn letterlijk levensgevaarlijk lang'

De Tweede Kamer praat deze week over de Wet op de Orgaandonatie. De huidige wet, die in 1998 werd ingevoerd, voldoet niet: de wachtlijsten voor transplantaties lopen op en het aantal donoren neemt eerder af dan toe.

Volgens prof.dr. Rutger Ploeg, hoogleraar transplantatiegeneeskunde en chirurg in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) moet de politiek kiezen voor een actief systeem voor donorregistratie. Wie geen donor wil worden, moet dat aangeven.

Meer dan 1200 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een niertransplantatie. De wachttijd voor een operatie bedraagt vier tot vijf jaar, en dat is lang. Veel te lang, zegt prof. dr. Rutger Ploeg.

Als hoogleraar transplantatiegeneeskunde en chirurg kent hij het probleem van dichtbij. “Er zijn al jaren veel te weinig donororganen beschikbaar,” vertelt hij. “De wachtlijsten voor een transplantatie zijn letterlijk levensgevaarlijk lang.”

Daling donoren

Dat had allemaal moeten veranderen met de invoering van de huidige Wet op de Orgaan­donatie in 1998. Bij de invoering van die wet kregen alle volwassen Nederlanders de vraag of ze orgaandonor wilden zijn. Het resultaat is zacht gezegd teleurstellend. Niet meer dan 2,5 miljoen mensen reageerden positief. Het overgrote deel van de bevolking, ongeveer 8,5 miljoen mensen, reageerde helemaal niet. Van hen is geen voorkeur bekend, wat in de praktijk betekent dat bij overlijden hun organen niet beschikbaar komen. Het aantal gevallen waarbij na het overlijden alsnog wordt beslist tot orgaandonatie is de afgelopen jaren eerder gedaald dan gestegen, vertelt Ploeg. Het gaat daarbij om ongeveer 220 donoren per jaar.

Buurlanden

“Wij steken met het aantal donoren per miljoen inwoners zeer slecht af tegen vergelijkbare omringende landen,” zegt Ploeg. “Onderzoeksbureau Nivel suggereert dat het verschil tussen Nederland en bijvoorbeeld België en Oostenrijk niet zo groot is, maar daarmee ben ik het niet eens. In België en Oostenrijk heeft men een geen-bezwaarsysteem en een ondersteu­nend beleid, waar mensen juist moeten aangeven als ze géén donor willen zijn.”

De Nederlandse donorregistratie, waarbij mensen moeten aangeven als ze wèl donor willen zijn, noemt Ploeg te vrijblijvend: “Het is een typisch voorbeeld van het Nederlandse polder­model. Van niet meer dan 37 procent van de beroepsbevolking is bekend wat hun keuze is. De overgrote meerderheid heeft zich niet uitgesproken.”

Actieve registratie

Ploeg zou graag zien dat het zogeheten Actieve Donor Registratiesysteem wordt ingevoerd. Bij dat systeem wordt het huidige donorregister behouden. Mensen die niet geregistreerd zijn, krijgen een brief met het verzoek hun keuze (ja, nee of aan nabestaanden overlaten) alsnog te registreren. Wie zich niet registreert, wordt geacht akkoord te gaan met een ja registratie. Iedereen krijgt vervolgens bericht van de wijze waarop hij geregistreerd staat, met bijgevoegd mutatieformulier voor wie alsnog van gedachten verandert.

“Landelijk is er zeer grote overeenstemming, vanuit platformen als het KNMG, de Nederlandse Transplantatie Stichting , de Nederlandse Transplantatievereniging, de Nierstichting, ziekenhuisorganisaties, medische specialisaties, vanuit beroepsgroepen, vanuit patiëntenorganisaties. Die adviseren allemaal om nu te kiezen voor een dergelijk ‘actief registratiesysteem’. En een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft hiertegen geen bezwaar. De Nierstichting heeft onderzoek laten uitvoeren en meer dan de helft van de Nederlanders is voorstander van zo’n systeem,” zegt Ploeg.

Politiek

Ondertussen lijkt de politiek niet warm te lopen voor het alternatieve registratiesysteem. Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de Tweede Kamer deze week kiest voor het in stand houden van de huidige, gebrekkig functionerende wet. “Iedereen wordt doodzenuwachtig omdat men bang is dat een nieuw registratiesysteem veel te duur is. Een breed platform van patiëntenverenigingen, transplantatiestichtingen en specialistenorganisaties heeft een petitie over dit onderwerp aangeboden aan minister Hoogervorst. Toen werd ineens geroepen dat het veranderen van de wet 40 miljoen euro kost. Dat bedrag komt zomaar ergens uit de lucht vallen, en volgens mij is dat nooit ergens gestaafd. Ik zou wel eens willen weten waar dat bedrag vandaan komt,” aldus Ploeg.

Ploeg zou graag een zogeheten attitude-onderzoek doen met de kamerleden, om zo hun grondhouding ten opzichte van orgaandonatie te bepalen. Een dergelijk onderzoek wordt bij verschillende medische specialisaties gebruikt om vast te stellen of professionals wel objectief en onbevooroordeeld kunnen beslissen.

De afgelopen tijd is attitude-onderzoek uitgevoerd onder ongeveer drieduizend medische professionals en onder een doorsnede van de bevolking. Beide groepen blijken een zeer positieve grondhouding te hebben ten aanzien van donatie.

Kamerleden testen

“We hebben nu met het donorteam van het UMCG bedacht dat we dezelfde test misschien moeten voorleggen aan kamerleden om te zien of ze objectief willen oordelen over het vraagstuk. Strikt anoniem natuurlijk, niet herleidbaar tot fracties, want wij doen niet aan partijpolitiek.” Over de mogelijkheid van een dergelijk onderzoek is vanuit het donorteam inmiddels contact geweest met de griffie van de Tweede Kamer.

“Als er nu niets gebeurt, dan blijft het schrikbarende donortekort bestaan. Dan blijft het aantal donoren achter bij dat in andere landen en dan hou je lange wachtlijsten met kans op overlijden. Er heerst in Nederland een soort besluiteloosheid die leidt tot een aanhoudende patstelling. De Kamer gaat op dit moment voorbij aan de positieve instelling van de bevol­king, aan de mening van professionals en patiënten en aan het advies van organisaties met uitgebreide kennis op dit gebied. Als je dat als politicus allemaal naast je neerlegt, moet je wel sterk in je schoenen staan. Het komt over als een wat regenteske houding.”

Curriculum Vitae

Prof.dr. Rutger Ploeg is als hoogleraar transplantatiegeneeskunde verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij studeerde geneeskunde in Leiden, waar hij ook promoveerde. Na zijn promotie werkte hij onder meer vier jaar in de Verenigde Staten, deels als transplantatiechirurg, deels als onderzoeker. Ploeg is in het UMCG hoofd van de afdeling abdominale chirurgie en transplantatiechirurgie voor nier, pancreas en dunne darm.

Daarnaast ziet hij onder andere toe op donatieprocedures en doet hij onderzoek naar de kwaliteit van donororganen. In de jaren tachtig was hij secretaris van de Gezondheidsraad. Op dit moment is hij actief als bestuurslid van de Nederlandse Transplantatiestichting en de European Society for Organ Transplantation. Daarnaast is hij voorzitter van de Transplantatie Adviescommissie van de Nierstichting.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 22 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden