Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Paranormaal genezer 18 maanden achter slot en grendel wegens opnieuw ontucht met patienten

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Paranormaal genezer 18 maanden achter slot en grendel wegens opnieuw ontucht met patienten

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Paranormaal genezer 18 maanden achter slot en grendel wegens opnieuw ontucht met patienten
dinsdag, 1 maart 2005

ImagePsychiater I. Smoktunowicz: ...betrokkene heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis met theatrale trekken

Rechtbank 's-Hertogenbosch meldt dat een 53-jarige paranormaal genezer is veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Vijf jaar lang mag hij bovendien zijn 'vak' niet uitoefenen. In de periode van 7 januari 2002 tot en met 31 mei 2004 heeft hij ontucht gepleegd met een aantal vrouwelijke patiënten.

Recidivist

En dit was niet de eerste keer: verdachte werd terzake van strafbare feiten soortgelijk aan de door hem gepleegde feiten blijkens een hem betreffend uittreksel uit het algemeen documentatieregister reeds eerder veroordeeld en wel op 21 januari 2004, aldus de nadere motivering van de straf.

Op de slachtoffers werd stevig ingepraat en gedreigd met vervelende gevolgen als zij niet zouden meewerken.

Aan de 'paranormale man', was onder meer tenlastegelegd dat (niet voor jeugdige lezers, red):

 (...) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (slachtoffer 1) heeft
gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit het (telkens)
- op de mond zoenen van voornoemde (slachtoffer 1) en/of
- het duwen/brengen van zijn, verdachtes, tong in de mond van voornoemde
(slachtoffer 1) en/of het geven van een of meerdere tongzoen(en) aan voornoemde
(slachtoffer 1) en/of
- het betasten van de borsten en/of billen en/of vagina van voornoemde
(slachtoffer 1) en/of
- het door voornoemde (slachtoffer 1) laten vasthouden van zijn, verdachtes, penis,
en/of
- het zich door voornoemde (slachtoffer 1) laten aftrekken en/of
- het in de mond laten nemen van zijn, verdachtes, penis door voornoemde
(slachtoffer 1) en/of
- het zoenen en/of likken van de tepels en/of borsten van voornoemde (slachtoffer 1)
en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hieruit dat verdachte zich voordeed als paranormaal genezer en/of (in deze hoedanigheid) op voornoemde (slachtoffer 1) inpraatte en haar (daarbij) voorhield dat bij het niet
plegen danwel dulden van vorenomschreven ontuchtige handelingen haar problemen/klachten, waarvoor zij bij hem, verdachte, onder behandeling was, niet zouden verdwijnen en/of haar echtgenoot haar zou verlaten/van haar zou scheiden en/of haar kind onhandelbaar zou worden;

De rechtbank achtte, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de (bijna alle hierbovengenoemde) feiten heeft begaan.

Waar moet het heen met deze man?

Welnu, de psychiater is weinig hoopvol:

'Zijn persoonlijkheidsstoornis blijft een risicofactor. Aangezien de behandelingbehoevende stoornis ( persoonlijkheidsstoornis) een zelfbelemmering vormt voor behandeling, is deze behandeling prognostisch niet veelbelovend. Betrokkene is niet kritisch naar zichzelf toe, en zodoende ziet hij geen noodzaak voor een behandeling. Hij zal altijd kritiek op zijn gedrag verwerpen. Bovendien, nu betrokkene ontkent, maakt deze persoonlijkheidsstoornis in combinatie met zijn ontkennende houding ten opzichte van het tenlastegelegde een behandeling statistisch gezien zinloos.'

De dader moet aan een van de slachtoffers -wegens immateriële schade- een bedrag van EUR 250,- betalen.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden