Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant
 
De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant
vrijdag, 16 april 2010

Onmiddellijke schorsing geboden

De notaris wordt nooit een boekhouder, dat blijkt wel uit de tuchtrechtspraak. Gelijk maar weer citeren uit de bevindingen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in de uitspraak van de voorzitter van de Kamer van Toezicht te Almelo d.d. 12 april 2010 waaruit het volgende blijkt over de notaris in kwestie:

-      dat het BFT heeft geconstateerd dat door de notaris niet wordt voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 24 lid 1 Wna, artikel 2 van de Administratieverordening en artikel 3 lid 3 van het Reglement Verslagstaten 2010.

-      dat het kantoorresultaat 2009 op basis van voorlopige cijfers (ca € 85.000) negatief is en aannemelijk is dat het definitieve resultaat nog aanzienlijk slechter zal blijken te zijn.

-      dat kortstondig sprake is geweest van een negatieve bewaringspositie.

-      dat de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de notaris in zijn kantoor, alsook privé, bij gebrek aan een behoorlijke administratie niet exact zijn te bepalen, maar in ieder geval zeer negatief zijn.

-      dat de door de notaris ingeschakelde accountant hem bij brieven van 23 februari 2010 en 1 maart 2010 tevergeefs heeft gewezen op diverse (substantiėle) onvolkomenheden in de financiėle administratie, alsmede op de bestaande achterstanden van de betalingen aan crediteuren (waaronder de accountant).

-      dat de door de notaris ingeschakelde accountant heeft moeten constateren dat de vertrouwensbasis met de notaris niet meer aanwezig is en de opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2009 heeft teruggeven en ook alle overige werkzaamheden (administratieve ondersteuning) voor de notaris heeft beėindigd.

-      dat door de Kamer van Toezicht eerdere klachten, met betrekking tot de financiėle situatie van de notaris, bij uitspraken van 13 december 2007, 16 december 2008, 27 mei 2009 en 2 november 2009 gegrond zijn verklaard.'

Niet de eerste keer...

'Gelet op de bevindingen van het BFT en de overige omstandigheden van het geval, waaronder de voormelde beslissingen van de Kamer van Toezicht betreffende soortgelijke feiten en omstandigheden, heeft de voorzitter het ernstige vermoeden dat de klachten van het BFT door de Kamer gegrond zullen worden bevonden.

Gelet op de omstandigheid dat de klachten jegens de notaris wederom van zeer ernstige (financiėle) aard zijn, en de overige omstandigheden van het geval waaronder het feit dat de financiėle situatie van de notaris zich ondanks de eerdere beslissingen van de Kamer blijft verslechteren en het feit dat de notaris bij gebrek aan een deugdelijke administratie het BFT geen volledig inzicht meer verschaft in zijn financiėle positie, is naar het oordeel van de voorzitter op de voet van artikel 106 Wna de ordemaatregel van onmiddellijke schorsing van de notaris geboden.'

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 17 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden