Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant
 
De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant
vrijdag, 16 april 2010

Onmiddellijke schorsing geboden

De notaris wordt nooit een boekhouder, dat blijkt wel uit de tuchtrechtspraak. Gelijk maar weer citeren uit de bevindingen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in de uitspraak van de voorzitter van de Kamer van Toezicht te Almelo d.d. 12 april 2010 waaruit het volgende blijkt over de notaris in kwestie:

-      dat het BFT heeft geconstateerd dat door de notaris niet wordt voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 24 lid 1 Wna, artikel 2 van de Administratieverordening en artikel 3 lid 3 van het Reglement Verslagstaten 2010.

-      dat het kantoorresultaat 2009 op basis van voorlopige cijfers (ca € 85.000) negatief is en aannemelijk is dat het definitieve resultaat nog aanzienlijk slechter zal blijken te zijn.

-      dat kortstondig sprake is geweest van een negatieve bewaringspositie.

-      dat de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de notaris in zijn kantoor, alsook privé, bij gebrek aan een behoorlijke administratie niet exact zijn te bepalen, maar in ieder geval zeer negatief zijn.

-      dat de door de notaris ingeschakelde accountant hem bij brieven van 23 februari 2010 en 1 maart 2010 tevergeefs heeft gewezen op diverse (substantiële) onvolkomenheden in de financiële administratie, alsmede op de bestaande achterstanden van de betalingen aan crediteuren (waaronder de accountant).

-      dat de door de notaris ingeschakelde accountant heeft moeten constateren dat de vertrouwensbasis met de notaris niet meer aanwezig is en de opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2009 heeft teruggeven en ook alle overige werkzaamheden (administratieve ondersteuning) voor de notaris heeft beëindigd.

-      dat door de Kamer van Toezicht eerdere klachten, met betrekking tot de financiële situatie van de notaris, bij uitspraken van 13 december 2007, 16 december 2008, 27 mei 2009 en 2 november 2009 gegrond zijn verklaard.'

Niet de eerste keer...

'Gelet op de bevindingen van het BFT en de overige omstandigheden van het geval, waaronder de voormelde beslissingen van de Kamer van Toezicht betreffende soortgelijke feiten en omstandigheden, heeft de voorzitter het ernstige vermoeden dat de klachten van het BFT door de Kamer gegrond zullen worden bevonden.

Gelet op de omstandigheid dat de klachten jegens de notaris wederom van zeer ernstige (financiële) aard zijn, en de overige omstandigheden van het geval waaronder het feit dat de financiële situatie van de notaris zich ondanks de eerdere beslissingen van de Kamer blijft verslechteren en het feit dat de notaris bij gebrek aan een deugdelijke administratie het BFT geen volledig inzicht meer verschaft in zijn financiële positie, is naar het oordeel van de voorzitter op de voet van artikel 106 Wna de ordemaatregel van onmiddellijke schorsing van de notaris geboden.'

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 26 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden