Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant
 
De notaris, hij wordt nooit een boekhouder laat staan accountant
vrijdag, 16 april 2010

Onmiddellijke schorsing geboden

De notaris wordt nooit een boekhouder, dat blijkt wel uit de tuchtrechtspraak. Gelijk maar weer citeren uit de bevindingen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in de uitspraak van de voorzitter van de Kamer van Toezicht te Almelo d.d. 12 april 2010 waaruit het volgende blijkt over de notaris in kwestie:

-      dat het BFT heeft geconstateerd dat door de notaris niet wordt voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 24 lid 1 Wna, artikel 2 van de Administratieverordening en artikel 3 lid 3 van het Reglement Verslagstaten 2010.

-      dat het kantoorresultaat 2009 op basis van voorlopige cijfers (ca € 85.000) negatief is en aannemelijk is dat het definitieve resultaat nog aanzienlijk slechter zal blijken te zijn.

-      dat kortstondig sprake is geweest van een negatieve bewaringspositie.

-      dat de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de notaris in zijn kantoor, alsook privé, bij gebrek aan een behoorlijke administratie niet exact zijn te bepalen, maar in ieder geval zeer negatief zijn.

-      dat de door de notaris ingeschakelde accountant hem bij brieven van 23 februari 2010 en 1 maart 2010 tevergeefs heeft gewezen op diverse (substantiėle) onvolkomenheden in de financiėle administratie, alsmede op de bestaande achterstanden van de betalingen aan crediteuren (waaronder de accountant).

-      dat de door de notaris ingeschakelde accountant heeft moeten constateren dat de vertrouwensbasis met de notaris niet meer aanwezig is en de opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2009 heeft teruggeven en ook alle overige werkzaamheden (administratieve ondersteuning) voor de notaris heeft beėindigd.

-      dat door de Kamer van Toezicht eerdere klachten, met betrekking tot de financiėle situatie van de notaris, bij uitspraken van 13 december 2007, 16 december 2008, 27 mei 2009 en 2 november 2009 gegrond zijn verklaard.'

Niet de eerste keer...

'Gelet op de bevindingen van het BFT en de overige omstandigheden van het geval, waaronder de voormelde beslissingen van de Kamer van Toezicht betreffende soortgelijke feiten en omstandigheden, heeft de voorzitter het ernstige vermoeden dat de klachten van het BFT door de Kamer gegrond zullen worden bevonden.

Gelet op de omstandigheid dat de klachten jegens de notaris wederom van zeer ernstige (financiėle) aard zijn, en de overige omstandigheden van het geval waaronder het feit dat de financiėle situatie van de notaris zich ondanks de eerdere beslissingen van de Kamer blijft verslechteren en het feit dat de notaris bij gebrek aan een deugdelijke administratie het BFT geen volledig inzicht meer verschaft in zijn financiėle positie, is naar het oordeel van de voorzitter op de voet van artikel 106 Wna de ordemaatregel van onmiddellijke schorsing van de notaris geboden.'

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden