Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Niet wachten verkoop woning, legitieme portie kan ook uit liquide middelen/vermogen erven

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Niet wachten verkoop woning, legitieme portie kan ook uit liquide middelen/vermogen erven

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Niet wachten verkoop woning, legitieme portie kan ook uit liquide middelen/vermogen erven
 
Niet wachten verkoop woning, legitieme portie kan ook uit liquide middelen/vermogen erven
maandag, 26 april 2010
Een notaris heeft klaagster een (van de normale praktijk afwijkende) verklaring laten tekenen, terwijl zij heeft verzocht om met betrekking tot de afwikkeling van haar legitieme portie te doen wat standaard is.

Thans wordt de verklaring door de notaris aldus uitgelegd dat klaagster daarmee afstand doet van haar wettelijk recht om zes maanden na overlijden te worden voldaan en dat zij in plaats daarvan instemt met voldoening na verkoop van de woning. De notaris heeft klaagster niet vooraf gewezen op haar rechten en de verklaring en de consequenties daarvan niet toegelicht.

Ook heeft de notaris zich er niet van vergewist of de wil van klaagster wel overeen kwam met de inhoud van de verklaring. Klaagster zou de verklaring niet hebben ondertekend indien zij bekend was geweest met de voor haar zeer nadelige consequenties. Nadien heeft de notaris elk inhoudelijk contact met klaagster geweigerd. 

Voorts verwijt klaagster de notaris onjuist gehandeld te hebben door partijdig op te treden. De notaris heeft de erven onjuist maar ten voordele van de erven en ten nadele van klaagster geadviseerd. Ten onrechte heeft de notaris aan de erven meegedeeld dat zij eerst tot uitkering aan klaagster hoeven over te gaan ná verkoop van de woning en dat klaagster daarmee heeft ingestemd.

De verdeling kan namelijk zonder verkoop plaatsvinden en de legitieme portie kan worden voldaan uit de liquide bestanddelen en uit het vermogen van de erven. Ook heeft de notaris ten onrechte jegens de erven aangeven dat de waarde van de woning gelijk is aan de prijs die een koper daarvoor in de toekomst zal betalen. De nalatenschap moet namelijk worden gewaardeerd naar het moment van overlijden. Als gevolg van de onjuiste advisering zijn de erven nog niet tot uitkering van de legitieme portie van klaagster overgegaan, waardoor klaagster schade lijdt.  

De klacht wordt in beide onderdelen gegrond verklaard met oplegging van de maatregel waarschuwing. Beslissing van mrs. A.F.L. Geerdes, F. Hoppel en R. Veenendaal.

YC0442 Kamer van toezicht Rotterdam 30/09 Uitspraak 11 maart 2010
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 21 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden