Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter
 
Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter
maandag, 26 april 2010

Van Steenderen: 'Wie had kunnen denken dat er een gezamenlijk boek zou verschijnen'

Rb Rotterdam/NJD - Vrijdag 23 april is tijdens een bijeenkomst op de Erasmusuniversiteit het boek ‘Zorg om jeugdzorg’ gepresenteerd. Een van de sprekers was de sectorvoorzitter van de sector Civiel van de rechtbank Rotterdam, mevrouw mr. C. van Steenderen.

Het boek is een verslag van en een vervolg op het congres ‘Zorg om jeugdzorg’ van 24 april 2009. Aanleiding voor het congres was de brandbrief van een aantal Rotterdamse jeugdrechtadvocaten over de situatie in het jeugdrecht. Een felle discussie, zowel onder professionals als in de media en politiek, volgde op deze brandbrief.

In haar toespraak gaat mr. C. van Steenderen in op de ontwikkelingen in het jeugdrecht van het afgelopen jaar en blikt zij vooruit op de plannen voor de toekomst. Ze begon met een pijnlijk voorbeeld van hoe het niet moest, maar wel is gegaan:

 'Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Zorg om de jeugdzorg’ wil ik namens de rechtbank Rotterdam kort iets vertellen over onze voorgenomen integrale aanpak van jeugdzaken. Ik begin met een -helaas waar gebeurd- verhaal:

 Een meisje, laten we haar Joyce noemen, zit in 3 havo. Ze wordt omdat zij langdurig van school heeft verzuimd, gedagvaard om voor de kantonrechter te verschijnen. Haar vader en moeder worden als belanghebbenden voor deze zitting opgeroepen.

Het lijkt erop dat Joyce aan het ontsporen is. Ze houdt zich tijdens het schoolverzuim bezig met strafbare feiten. Zij is inmiddels om die reden ook al met de strafrechter in aanraking gekomen. De oorzaak voor haar problematisch gedrag blijkt gelegen in het feit dat zij door haar vader seksueel is misbruikt.

De vader is om die reden onlangs door de civiele rechter van het ouderlijk gezag ontzet. Hoe pijnlijk dat diezelfde vader wel is opgeroepen voor de zitting bij de kantonrechter betreffende het schoolverzuim.
Dit kan natuurlijk niet.

Er behoort een betere afstemming binnen de rechtbank plaats te vinden van zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken. En dat geldt uiteraard niet alleen voor de oproepen zoals in het voorbeeld hiervoor, maar ook voor de beslissingen die de rechtbank in jeugd straf- en jeugd civiele zaken neemt. Dat zijn we aan de samenleving verplicht.

In de Agenda van de Rechtspraak is verwoord:
“Maatschappelijke relevantie en effectiviteit vereisen dat de Rechtspraak zorgt voor de beslechting van geschillen op een wijze die zoveel mogelijk bijdraagt aan de oplossing van onderliggende problemen van partijen en samenleving.”

Of te wel: rechtbank zorgt ervoor dat het risico dat verschillende rechters in zaken die betrekking hebben op één minderjarige langs elkaar oordelen, wordt weggenomen.

Om die reden heeft het gerechtsbestuur een projectopdracht Jeugdrecht opgesteld. Er is een projectgroep samengesteld. De projectgroep heeft in een projectplan het probleem geanalyseerd en de weg naar de oplossing beschreven.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat wij dit plan tot integrale aanpak van jeugdzaken al hadden voordat de ‘brandbrief’ verscheen en voordat het vorige congres plaatsvond. Wel hebben wij de brief opgevat als een (h)erkenning door onze omgeving van de uitdaging waar het jeugdrecht zich voor gesteld ziet.
Deze integrale aanpak moet met de bestaande financiële middelen geschieden. Met andere woorden: we hebben er (helaas) niet meer geld bij gekregen. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Een verantwoordelijkheid die onze rechtbank niet uit de weg is gegaan. En die keuzes zijn ook gemaakt.
Wat gaan we concreet doen?

- Er is gekozen voor een integrale benadering van alle jeugdzaken, dus ongeacht het rechtsgebied, civiel, kanton of straf, deze zaken zullen in één team behandeld gaan worden. De clustering van jeugdzaken wordt vooralsnog bestuurlijk opgehangen in de sector civiel recht.

- Per 1 juli a.s. zal er een ontvlechting van de familie- en jeugdteams plaatsvinden en uiterlijk 1 januari 2011 zal het jeugd strafdeel aan het jeugd civiele team worden toegevoegd.
- Er komen twee familieteams en één jeugdteam.
- Het verder gelegen doel is het doen van gecombineerde zittingen.Deze hernieuwde werkwijze wordt momenteel doorgevoerd. Er zijn vier werkgroepen (werkgroep jeugd, werkgroep familie, werkgroep administratie en werkgroep ondersteunende processen) ondersteund door een klankbordgroep in het leven geroepen. Er wordt ongelooflijk hard gewerkt door alle leden (terwijl het primaire proces natuurlijk gewoon doorgaat). Uit een recente bijeenkomst met medewerkers uit de civiele- en strafsector bleek dat er meer dan voldoende draagvlak voor deze reorganisatie bestaat.
Kortom: wij hebben er zin in en de jeugdige heeft recht op en krijgt dus een integrale aanpak!

Bovendien kan ik aangeven en daar ben ik best trots op, dat de samenwerking in de jeugdketen nu al is verbeterd. Op dit moment zijn er de volgende concrete ontwikkelingen te melden die ertoe leiden dat we allemaal ons werk beter kunnen doen:
- Alle gezinsvoogden krijgen een juridische training die verzorgd wordt door de juridische afdeling van Bureau Jeugdzorg in samenwerking met de rechtbank en de advocatuur.
- De spoedkwesties m.b.t. gesloten jeugdzorg worden sinds 1 januari binnen 2 dagen op zitting behandeld in plaats van op een termijn van 2 weken.
- In juni vindt er een professionele ontmoeting tussen de rechtbank en advocatuur plaats. Daar zullen twee sprekers een inleiding op het terrein van het familierecht en van het jeugdrecht houden. Vervolgens zullen de rechters en advocaten uiteen gaan om aan de hand van stellingen te discussiëren. De uitkomsten van de discussie worden vervolgens plenair besproken. 

En uiteraard zijn er regelmatig overleggen van de rechtbank met de diverse partners. Die zijn stuk voor stuk constructief en plezierig. En ook de bijeenkomst van vanmiddag is een mooi voorbeeld van onze samenwerking. Wie had kunnen denken dat er een gezamenlijk boek zou verschijnen. We weten elkaar in goede en slechte tijden te vinden.'

Het boek bevat verder enkele tientallen verhalen uit de praktijk, van rechters, advocaten en medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming, maar ook van een aantal jongeren zelf. 

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 22 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden