Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter
 
Boek Zorg om Jeugdzorg, mr. C. van Steenderen over incest-vader op zitting schoolverzuim dochter
maandag, 26 april 2010

Van Steenderen: 'Wie had kunnen denken dat er een gezamenlijk boek zou verschijnen'

Rb Rotterdam/NJD - Vrijdag 23 april is tijdens een bijeenkomst op de Erasmusuniversiteit het boek ‘Zorg om jeugdzorg’ gepresenteerd. Een van de sprekers was de sectorvoorzitter van de sector Civiel van de rechtbank Rotterdam, mevrouw mr. C. van Steenderen.

Het boek is een verslag van en een vervolg op het congres ‘Zorg om jeugdzorg’ van 24 april 2009. Aanleiding voor het congres was de brandbrief van een aantal Rotterdamse jeugdrechtadvocaten over de situatie in het jeugdrecht. Een felle discussie, zowel onder professionals als in de media en politiek, volgde op deze brandbrief.

In haar toespraak gaat mr. C. van Steenderen in op de ontwikkelingen in het jeugdrecht van het afgelopen jaar en blikt zij vooruit op de plannen voor de toekomst. Ze begon met een pijnlijk voorbeeld van hoe het niet moest, maar wel is gegaan:

 'Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Zorg om de jeugdzorg’ wil ik namens de rechtbank Rotterdam kort iets vertellen over onze voorgenomen integrale aanpak van jeugdzaken. Ik begin met een -helaas waar gebeurd- verhaal:

 Een meisje, laten we haar Joyce noemen, zit in 3 havo. Ze wordt omdat zij langdurig van school heeft verzuimd, gedagvaard om voor de kantonrechter te verschijnen. Haar vader en moeder worden als belanghebbenden voor deze zitting opgeroepen.

Het lijkt erop dat Joyce aan het ontsporen is. Ze houdt zich tijdens het schoolverzuim bezig met strafbare feiten. Zij is inmiddels om die reden ook al met de strafrechter in aanraking gekomen. De oorzaak voor haar problematisch gedrag blijkt gelegen in het feit dat zij door haar vader seksueel is misbruikt.

De vader is om die reden onlangs door de civiele rechter van het ouderlijk gezag ontzet. Hoe pijnlijk dat diezelfde vader wel is opgeroepen voor de zitting bij de kantonrechter betreffende het schoolverzuim.
Dit kan natuurlijk niet.

Er behoort een betere afstemming binnen de rechtbank plaats te vinden van zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken. En dat geldt uiteraard niet alleen voor de oproepen zoals in het voorbeeld hiervoor, maar ook voor de beslissingen die de rechtbank in jeugd straf- en jeugd civiele zaken neemt. Dat zijn we aan de samenleving verplicht.

In de Agenda van de Rechtspraak is verwoord:
“Maatschappelijke relevantie en effectiviteit vereisen dat de Rechtspraak zorgt voor de beslechting van geschillen op een wijze die zoveel mogelijk bijdraagt aan de oplossing van onderliggende problemen van partijen en samenleving.”

Of te wel: rechtbank zorgt ervoor dat het risico dat verschillende rechters in zaken die betrekking hebben op één minderjarige langs elkaar oordelen, wordt weggenomen.

Om die reden heeft het gerechtsbestuur een projectopdracht Jeugdrecht opgesteld. Er is een projectgroep samengesteld. De projectgroep heeft in een projectplan het probleem geanalyseerd en de weg naar de oplossing beschreven.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat wij dit plan tot integrale aanpak van jeugdzaken al hadden voordat de ‘brandbrief’ verscheen en voordat het vorige congres plaatsvond. Wel hebben wij de brief opgevat als een (h)erkenning door onze omgeving van de uitdaging waar het jeugdrecht zich voor gesteld ziet.
Deze integrale aanpak moet met de bestaande financiële middelen geschieden. Met andere woorden: we hebben er (helaas) niet meer geld bij gekregen. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Een verantwoordelijkheid die onze rechtbank niet uit de weg is gegaan. En die keuzes zijn ook gemaakt.
Wat gaan we concreet doen?

- Er is gekozen voor een integrale benadering van alle jeugdzaken, dus ongeacht het rechtsgebied, civiel, kanton of straf, deze zaken zullen in één team behandeld gaan worden. De clustering van jeugdzaken wordt vooralsnog bestuurlijk opgehangen in de sector civiel recht.

- Per 1 juli a.s. zal er een ontvlechting van de familie- en jeugdteams plaatsvinden en uiterlijk 1 januari 2011 zal het jeugd strafdeel aan het jeugd civiele team worden toegevoegd.
- Er komen twee familieteams en één jeugdteam.
- Het verder gelegen doel is het doen van gecombineerde zittingen.Deze hernieuwde werkwijze wordt momenteel doorgevoerd. Er zijn vier werkgroepen (werkgroep jeugd, werkgroep familie, werkgroep administratie en werkgroep ondersteunende processen) ondersteund door een klankbordgroep in het leven geroepen. Er wordt ongelooflijk hard gewerkt door alle leden (terwijl het primaire proces natuurlijk gewoon doorgaat). Uit een recente bijeenkomst met medewerkers uit de civiele- en strafsector bleek dat er meer dan voldoende draagvlak voor deze reorganisatie bestaat.
Kortom: wij hebben er zin in en de jeugdige heeft recht op en krijgt dus een integrale aanpak!

Bovendien kan ik aangeven en daar ben ik best trots op, dat de samenwerking in de jeugdketen nu al is verbeterd. Op dit moment zijn er de volgende concrete ontwikkelingen te melden die ertoe leiden dat we allemaal ons werk beter kunnen doen:
- Alle gezinsvoogden krijgen een juridische training die verzorgd wordt door de juridische afdeling van Bureau Jeugdzorg in samenwerking met de rechtbank en de advocatuur.
- De spoedkwesties m.b.t. gesloten jeugdzorg worden sinds 1 januari binnen 2 dagen op zitting behandeld in plaats van op een termijn van 2 weken.
- In juni vindt er een professionele ontmoeting tussen de rechtbank en advocatuur plaats. Daar zullen twee sprekers een inleiding op het terrein van het familierecht en van het jeugdrecht houden. Vervolgens zullen de rechters en advocaten uiteen gaan om aan de hand van stellingen te discussiëren. De uitkomsten van de discussie worden vervolgens plenair besproken. 

En uiteraard zijn er regelmatig overleggen van de rechtbank met de diverse partners. Die zijn stuk voor stuk constructief en plezierig. En ook de bijeenkomst van vanmiddag is een mooi voorbeeld van onze samenwerking. Wie had kunnen denken dat er een gezamenlijk boek zou verschijnen. We weten elkaar in goede en slechte tijden te vinden.'

Het boek bevat verder enkele tientallen verhalen uit de praktijk, van rechters, advocaten en medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming, maar ook van een aantal jongeren zelf. 

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden