Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.
 
Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.
maandag, 3 mei 2010

Gerechtshof Amsterdam - Er is veel commotie over de tijdelijke vrijlating van Murat O. Daarbij is sprake van een groot aantal misverstanden. Alle aanleiding om door middel van deze persbijeenkomst feiten op een rij te zetten, zaken toe te lichten en vragen van uw kant te beantwoorden. Wat mij betreft zal daarna duidelijk zijn dat we hier niet te maken hebben met een tweede Saban B-zaak.

Murat O. is een van de verdachten in een grote mensenhandelzaak. Hij is in december jl. door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel met betrekking tot twee vrouwen. Hem waren feiten met betrekking tot nog vijf andere vrouwen telastegelegd, maar daarvoor is hij door de rechtbank vrijgesproken.

Voorafgaand aan de behandeling van zijn strafzaak bij de rechtbank heeft hij in voorlopige hechtenis gezeten. Die voorlopige hechtenis begon in november 2008. Na negen maanden heeft de rechtbank de voorlopige hechtenis geschorst. Hij is toen vier maanden op vrije voeten geweest. Voor zover bij het hof bekend heeft hij zich toen gedurende die vier maanden aan alle schorsingsvoorwaarden gehouden.

Vanaf de datum van de behandeling door de rechtbank is de voorlopige hechtenis hervat.

Verdachte en het openbaar ministerie hebben hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen van de rechtbank van 23 december jl.. In afwachting van de inhoudelijke behandeling is het hof de instantie die moet beslissen over voortzetting, stopzetting of (zoals in dit geval) schorsing van de voorlopige hechtenis.

Tijdens de pro forma zitting van 23 april heeft verdachte opnieuw (nu aan het hof) om schorsing van de voorlopige hechtenis verzocht. Aan dat verzoek legde hij persoonlijke omstandigheden ten grondslag. Niet de geboorte van een kind, zoals de media om onbegrijpelijke redenen melden. Van een dergelijke geboorte is het hof niets bekend. Ernstige ziekte van de moeder van verdachte was de reden. Bij een dergelijk verzoek dient de rechter steeds een afweging te maken tussen de persoonlijke belangen van de verdachte enerzijds en het belang van de rechtsorde bij voortduring van de voorlopige hechtenis anderzijds.

Het hof heeft in dit concrete geval bij die afweging betrokken dat de veroordeling van verdachte zich beperkt tot een aanzienlijk kleiner aantal vrouwen (twee) dan aan hem telastegelegd (dat waren er zeven). Voorts dat verdachte zich tijdens een eerdere langdurige schorsing van de voorlopige hechtenis goed aan de voorwaarden heeft gehouden. Tot die voorwaarden behoorde ook de nu opnieuw door het hof gestelde voorwaarde dat zich onthoudt van iedere vorm van contact met de zeven in de telastlegging genoemde vrouwen.

Verdachte is in Nederland geboren en hij en zijn familie wonen in Nederland. Vluchtgevaar is dan ook niet door het Openbaar Ministerie aangevoerd als grond voor de voorlopige hechtenis. Het hof heeft in de afweging ook laten meewegen dat verdachte inmiddels 14 maanden in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Dat brengt hem dicht bij het ingaan van de periode van de zgn. detentiefasering, waarin om te beginnen weekendverloven tot de mogelijkheden gaan behoren. Die periode zou al ingegaan zijn voor de volgende zittingsdatum: 16 juli a.s.

Samengevat: het gaat hier om een verdachte die geen geweld heeft gebruikt, die niet als vluchtgevaarlijk bekend staat, die zich tijdens een eerdere schorsing van de voorlopige hechtenis gedurende vier maanden kennelijk strikt aan alle voorwaarden heeft gehouden.

Overbodig te zeggen dat uiteraard nog geenszins vaststaat dat deze verdachte ook weer een vrijheidsstraf  van dezelfde omvang opgelegd zal krijgen. De inhoudelijke behandeling in hoger beroep moet nog plaatsvinden.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 25 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden