Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.
 
Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.
maandag, 3 mei 2010

Gerechtshof Amsterdam - Er is veel commotie over de tijdelijke vrijlating van Murat O. Daarbij is sprake van een groot aantal misverstanden. Alle aanleiding om door middel van deze persbijeenkomst feiten op een rij te zetten, zaken toe te lichten en vragen van uw kant te beantwoorden. Wat mij betreft zal daarna duidelijk zijn dat we hier niet te maken hebben met een tweede Saban B-zaak.

Murat O. is een van de verdachten in een grote mensenhandelzaak. Hij is in december jl. door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel met betrekking tot twee vrouwen. Hem waren feiten met betrekking tot nog vijf andere vrouwen telastegelegd, maar daarvoor is hij door de rechtbank vrijgesproken.

Voorafgaand aan de behandeling van zijn strafzaak bij de rechtbank heeft hij in voorlopige hechtenis gezeten. Die voorlopige hechtenis begon in november 2008. Na negen maanden heeft de rechtbank de voorlopige hechtenis geschorst. Hij is toen vier maanden op vrije voeten geweest. Voor zover bij het hof bekend heeft hij zich toen gedurende die vier maanden aan alle schorsingsvoorwaarden gehouden.

Vanaf de datum van de behandeling door de rechtbank is de voorlopige hechtenis hervat.

Verdachte en het openbaar ministerie hebben hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen van de rechtbank van 23 december jl.. In afwachting van de inhoudelijke behandeling is het hof de instantie die moet beslissen over voortzetting, stopzetting of (zoals in dit geval) schorsing van de voorlopige hechtenis.

Tijdens de pro forma zitting van 23 april heeft verdachte opnieuw (nu aan het hof) om schorsing van de voorlopige hechtenis verzocht. Aan dat verzoek legde hij persoonlijke omstandigheden ten grondslag. Niet de geboorte van een kind, zoals de media om onbegrijpelijke redenen melden. Van een dergelijke geboorte is het hof niets bekend. Ernstige ziekte van de moeder van verdachte was de reden. Bij een dergelijk verzoek dient de rechter steeds een afweging te maken tussen de persoonlijke belangen van de verdachte enerzijds en het belang van de rechtsorde bij voortduring van de voorlopige hechtenis anderzijds.

Het hof heeft in dit concrete geval bij die afweging betrokken dat de veroordeling van verdachte zich beperkt tot een aanzienlijk kleiner aantal vrouwen (twee) dan aan hem telastegelegd (dat waren er zeven). Voorts dat verdachte zich tijdens een eerdere langdurige schorsing van de voorlopige hechtenis goed aan de voorwaarden heeft gehouden. Tot die voorwaarden behoorde ook de nu opnieuw door het hof gestelde voorwaarde dat zich onthoudt van iedere vorm van contact met de zeven in de telastlegging genoemde vrouwen.

Verdachte is in Nederland geboren en hij en zijn familie wonen in Nederland. Vluchtgevaar is dan ook niet door het Openbaar Ministerie aangevoerd als grond voor de voorlopige hechtenis. Het hof heeft in de afweging ook laten meewegen dat verdachte inmiddels 14 maanden in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Dat brengt hem dicht bij het ingaan van de periode van de zgn. detentiefasering, waarin om te beginnen weekendverloven tot de mogelijkheden gaan behoren. Die periode zou al ingegaan zijn voor de volgende zittingsdatum: 16 juli a.s.

Samengevat: het gaat hier om een verdachte die geen geweld heeft gebruikt, die niet als vluchtgevaarlijk bekend staat, die zich tijdens een eerdere schorsing van de voorlopige hechtenis gedurende vier maanden kennelijk strikt aan alle voorwaarden heeft gehouden.

Overbodig te zeggen dat uiteraard nog geenszins vaststaat dat deze verdachte ook weer een vrijheidsstraf  van dezelfde omvang opgelegd zal krijgen. De inhoudelijke behandeling in hoger beroep moet nog plaatsvinden.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden