Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Opinie arrow Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.
 
Verklaring mr. Leendert Verheij president gerechtshof Amsterdam mbt tijdelijke vrijlating Murat O.
maandag, 3 mei 2010

Gerechtshof Amsterdam - Er is veel commotie over de tijdelijke vrijlating van Murat O. Daarbij is sprake van een groot aantal misverstanden. Alle aanleiding om door middel van deze persbijeenkomst feiten op een rij te zetten, zaken toe te lichten en vragen van uw kant te beantwoorden. Wat mij betreft zal daarna duidelijk zijn dat we hier niet te maken hebben met een tweede Saban B-zaak.

Murat O. is een van de verdachten in een grote mensenhandelzaak. Hij is in december jl. door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor mensenhandel met betrekking tot twee vrouwen. Hem waren feiten met betrekking tot nog vijf andere vrouwen telastegelegd, maar daarvoor is hij door de rechtbank vrijgesproken.

Voorafgaand aan de behandeling van zijn strafzaak bij de rechtbank heeft hij in voorlopige hechtenis gezeten. Die voorlopige hechtenis begon in november 2008. Na negen maanden heeft de rechtbank de voorlopige hechtenis geschorst. Hij is toen vier maanden op vrije voeten geweest. Voor zover bij het hof bekend heeft hij zich toen gedurende die vier maanden aan alle schorsingsvoorwaarden gehouden.

Vanaf de datum van de behandeling door de rechtbank is de voorlopige hechtenis hervat.

Verdachte en het openbaar ministerie hebben hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen van de rechtbank van 23 december jl.. In afwachting van de inhoudelijke behandeling is het hof de instantie die moet beslissen over voortzetting, stopzetting of (zoals in dit geval) schorsing van de voorlopige hechtenis.

Tijdens de pro forma zitting van 23 april heeft verdachte opnieuw (nu aan het hof) om schorsing van de voorlopige hechtenis verzocht. Aan dat verzoek legde hij persoonlijke omstandigheden ten grondslag. Niet de geboorte van een kind, zoals de media om onbegrijpelijke redenen melden. Van een dergelijke geboorte is het hof niets bekend. Ernstige ziekte van de moeder van verdachte was de reden. Bij een dergelijk verzoek dient de rechter steeds een afweging te maken tussen de persoonlijke belangen van de verdachte enerzijds en het belang van de rechtsorde bij voortduring van de voorlopige hechtenis anderzijds.

Het hof heeft in dit concrete geval bij die afweging betrokken dat de veroordeling van verdachte zich beperkt tot een aanzienlijk kleiner aantal vrouwen (twee) dan aan hem telastegelegd (dat waren er zeven). Voorts dat verdachte zich tijdens een eerdere langdurige schorsing van de voorlopige hechtenis goed aan de voorwaarden heeft gehouden. Tot die voorwaarden behoorde ook de nu opnieuw door het hof gestelde voorwaarde dat zich onthoudt van iedere vorm van contact met de zeven in de telastlegging genoemde vrouwen.

Verdachte is in Nederland geboren en hij en zijn familie wonen in Nederland. Vluchtgevaar is dan ook niet door het Openbaar Ministerie aangevoerd als grond voor de voorlopige hechtenis. Het hof heeft in de afweging ook laten meewegen dat verdachte inmiddels 14 maanden in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Dat brengt hem dicht bij het ingaan van de periode van de zgn. detentiefasering, waarin om te beginnen weekendverloven tot de mogelijkheden gaan behoren. Die periode zou al ingegaan zijn voor de volgende zittingsdatum: 16 juli a.s.

Samengevat: het gaat hier om een verdachte die geen geweld heeft gebruikt, die niet als vluchtgevaarlijk bekend staat, die zich tijdens een eerdere schorsing van de voorlopige hechtenis gedurende vier maanden kennelijk strikt aan alle voorwaarden heeft gehouden.

Overbodig te zeggen dat uiteraard nog geenszins vaststaat dat deze verdachte ook weer een vrijheidsstraf  van dezelfde omvang opgelegd zal krijgen. De inhoudelijke behandeling in hoger beroep moet nog plaatsvinden.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 19 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden