Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verdenking leden Orde der Transformanten in uitzending Opsporing Verzocht toegestaan

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Verdenking leden Orde der Transformanten in uitzending Opsporing Verzocht toegestaan

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Media arrow Verdenking leden Orde der Transformanten in uitzending Opsporing Verzocht toegestaan
 
Verdenking leden Orde der Transformanten in uitzending Opsporing Verzocht toegestaan
dinsdag, 4 mei 2010

Geen schending recht op privacy en godsdienstvrijheid

Gerechtshof Den Haag - Het Openbaar Ministerie en de Avro hebben niet onrechtmatig gehandeld bij de uitzending ‘Opsporing Verzocht’ van 9 december 2008. Het gerechtshof in Den Haag heeft op 4 mei 2010 in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak die door de Orde der Transformanten en een lid van dit kerkgenootschap tegen de Avro en de Nederlandse Staat was aangespannen.

In de bewuste uitzending werd aandacht besteed aan een schietpartij in Rotterdam, waarbij de verdenking uitging naar leden van de Orde der Transformanten. Het Haagse gerechtshof bevestigt met deze uitspraak het vonnis van de voorzieningenrechter in de Rechtbank 's-Gravenhage. De vordering tot rectificatie is afgewezen.

Het hof in Den Haag heeft geoordeeld dat de voorzieningenrechter bij de beoordeling van het rectificatieverzoek slechts een beperkte beoordelingsmarge heeft. Het gaat daarbij niet om waarheidsvinding in het strafproces, maar om de vraag of het Openbaar Ministerie onrechtmatig handelt door het betreffende opsporingsmiddel op deze manier in te zetten.

Van disproportionaliteit daarbij in die zin dat rectificatie moet volgen, is volgens het hof niet gebleken. Evenmin van (te) lichtvaardige blootstelling aan publieke verdachtmaking, zeker niet wanneer dit belang wordt afgezet tegen het zwaarwegende belang van de strafvervolging in deze ernstige zaak.

Het hof komt tot het oordeel dat er hier geen sprake is van schending van het recht op privacy of godsdienstvrijheid.

LJ Nummer BM3222

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden