Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtstaatontwikkeling in chaotisch Afghanistan, kan dat wel?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtstaatontwikkeling in chaotisch Afghanistan, kan dat wel?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Rechtstaatontwikkeling in chaotisch Afghanistan, kan dat wel?
 
Rechtstaatontwikkeling in chaotisch Afghanistan, kan dat wel?
dinsdag, 18 mei 2010

Terugblik op ruim 8 jaar hulp

Universiteit Leiden - Het debat over Afghanistan lijkt voor even te zijn verdwenen in de coulissen van het politieke toneel in Nederland. Dat geeft tijd voor serieuze bezinning: Wat is de zin van een Nederlandse trainingsmissie in Afghanistan?

Veronica Taylor, hoogleraar aan de Australian National University in Canberra en eerste Haagse gasthoogleraar ‘Rule of Law’, zal proberen deze en andere vragen te beantwoorden in de lezing : Legal Reform in Afghanistan, Prospects and Problems

Professor Taylor was tot het begin van dit jaar directeur van het Amerikaanse trainings programma voor Afghaanse juristen en werkte in die hoedanigheid de afgelopen zes jaar intensief samen met Afghaanse rechters, rechtswetenschappers en advocaten.

Terugblik op ruim acht jaar hulp

Zij constateert dat er na ruim acht jaar hulp vanuit de internationale donor gemeenschap bij de opbouw van recht en orde in Afghanistan, nog steeds sprake is van wijdverspreid analfabetisme, slecht openbaar bestuur, slecht bewaakte grenzen, conflicten met buurlanden, een opstand geleid door de Taliban, een economie die drijft op verdovende middelen, een door en door corrupt overheidsapparaat, en een extreme vorm van rechtspluralisme. Al deze elementen lijken te wijzen op het tegendeel van en een levensvatbare constitutionele staat. Toch investeert de internationale gemeenschap miljoenen euro’s in de opbouw van Afghaanse instituties, waaronder een compleet vernieuwd rechtssysteem.

Lessen voor Nederland

Wat zijn de vooruitzichten voor moderne juridische ontwikkelingssamenwerking in een context van wat in wezen een eeuwenoud conflict is? En is Afghanistan een uitzondering, of staat het land model voor veel van de toekomstige projecten op het gebied van rechtsstaat opbouw? In elk geval zijn er volgens professor Taylor duidelijke lessen te trekken voor Nederland en voor andere Westerse landen die overwegen om juridische ontwikkelingsprojecten op te zetten in instabiele landen met een pluralistisch rechtssysteem.

Van Vollenhoven lezing

De Van Vollenhoven lezingen worden jaarlijks georganiseerd als eerbetoon aan Cornelis van Vollenhoven, de Leidse rechtsgeleerde die beroemd werd in de periode tussen 1901 en 1933 zowel door zijn uitvoerige en gedetailleerde beschrijving en analyse van het Nederlands-Indische (Adat) Recht als door zijn indrukwekkende bijdrage aan het internationale volkenrecht.

Eerdere lezingen werden gegeven door Minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking, professor Keebeth en Franz von Benda Beckmann en Professor Pieter Kooijmans, rechter in het Internationaal Gerechtshof.

Datum, tijd en locatie

De lezing wordt georganiseerd door het Van Vollenhoven Instituut, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (www.vvi.leidenuniv.nl) en is vrij toegankelijk.

Datum: donderdag 20 mei 2010, 16.00 –17.00 . Thee-koffie om 15.30 uur

Plaats: Steenschuur 25, Leiden Law School (KOG), Lorenz zaal

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden